Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále

První, druhý, třetí, čtvrtý a pátý díl si můžete přečíst na našem webu.

V červenci 1989  vznikly opoziční strany a hnutí, například Nové fórum, Demokracie teď, Strana zelených, Sjednocená levice, Svaz nezávislých žen. Nejsilnějším uskupením se  brzy stalo Nové fórum. Aktivity opozice ještě zesílily s prohlubující se ekonomickou i politickou krizí. V říjnu 1989 zvolila Státní rada do čela země Egona Krenze, který slíbil změny v politice Státní rady.

Checkpoint Charlie - únor '09, autor: Michal Prouza

Checkpoint Charlie - únor '09, autor: Michal Prouza

9. listopadu 1989 byla zbořena Berlínská zeď a o tři týdny později byl Egon Krenz v důsledku rozsáhlých demonstrací proti režimu nucen odstoupit z funkce.  Politbyro bylo zeštíhleno, byli odvoláni první krajští tajemníci a otevřeny hranice mezi Západním a Východním Berlínem.  Poté, co vyplula na povrch korupční aféra nejvyšších představitelů SED, ztratilo politbyro poslední zbytky své autority a moci.  Bylo zvoleno nové předsednictvo, které stranu přejmenovalo na Stranu demokratického socialismu (PDS).

Prioritou se stalo sjednocení Německa.  Vláda NDR a spolková vláda vypracovaly spolu s ministry zahraničních věcí SSSR, USA, Velké Británie a Francie návrh na sjednocení Německa. Na zasedáních skupiny dva plus čtyři byly potvrzeny státní hranice s Polskem a nedotknutelnost hranic obou států. Nově vznikající stát už po uzavření dohody musel získat pouze souhlas prezidenta SSSR Gorbačova.

V červenci 1990 měl SSSR ke sjednocení Německa ještě výhrady, ale již v září dal svůj souhlas, a NDR a SRN podepsaly dohodu o sjednocení. 3. října pak zanikla Německá demokratická republika jako samostatný stát a bylo obnoveno pět historických spolkových zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko, Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Po dlouhé době se Německo stalo opět silným regionálním hráčem nezávislým na vůli velmocí.

Andrea Vyhnalíková

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.

More Posts