Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Po stopách zvířecích mýtů

I když by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o dalšího zástupce běžně dostupné mytologické literatury, není to tak zcela pravda. Za obálkou znázorňující vietnamský dřevořez Hac ho – Ducha černého tygra, se skrývá odborný pohled do kultury několika asijských národů, jejichž historie i současnost jsou doslova plné tajemství. Celá kniha Zvířecí mýty a mytická zvířata je postavena na několika příspěvcích stejnojmenné mezinárodní konference, která se uskutečnila v roce 2008 na katedře asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Vzniklý sborník sdružuje odbornou práci několika tuzemských i zahraničních badatelů, kteří se zabývají rozdílnými obory, ať už se jedná o orientální filologii, historii, lingvistiku nebo zoologii.

Zvířecí mýty a mytická zvířata, zdroj: academia.cz

Jak postupně dokazují jednotlivé části knihy, zvířecí mýty se častokrát prolínají se samotnou podstatou lidí, jejich vědomím. Zvláště zajímavý je příspěvek Kateřiny Saeki, zabývající se zobrazením ženy-hada v japonských mýtech. Na příbězích o princezně Tojotama nebo smrti stvořitelky japonského souostroví – bohyně Izanami – je ilustrována dvojí tvář ženy měnícího se v hada, či naopak. Laskavá a milující nebo nespoutaná a divoká povaha ženy coby průvodce po srdcích mužů se opírá o poznatky lékaře a zakladatele analytické psychologie Carla Gustava Junga a ve své podstatě se prolíná japonskou kulturou od samého počátku až do současnosti.

Další z pasáží poukazuje na často opomíjený Vietnam a jeho tradiční motivy, které zachycují osm mytických zvířat – draka, jednorožce, želvu, fénixe, rybu, netopýra, jeřába a tygra, ale také i neméně důležitého koně a buvola. Každé z jednotlivých zvířat hraje důležitou roli v historii Vietnamu, ať už díky své pomyslné síle či moudrosti, díky nimž chrání a napomáhají celému národu. Majestátní drak, jedno ze svatých zvířat stojí například i za vznikem hlavního města Hanoje, které se až do počátku 19. století nazývalo Thang Long – Město vzlétajícího draka a bylo založeno na základě opakujících se snů o bílém drakovi, které se zdály tehdejšímu panovníkovi země Ly Thai Toovi.

Sama editorka publikace Lucie Olivová se pak zaměřuje na smysl a funkci zvířecích figurek, které se objevují na střechách čínských paláců a chrámů. A opomenuty pochopitelně nejsou ani zbylé země jako Taiwan nebo Tibet.

Sborník celkově působí jako pestrý přehled východoasijské mytologie, ovšem, jak uvádí vlastní popis na přebalu, nelze jej zaměňovat za fantastický bestiář. Smyslem publikace je především hlubší pohled na souvislosti určitých vyobrazených prvků a zodpovězení důležitých otázek, které v rámci problematiky mytologie vyvstávají. Pokud pátráte po zajímavostech nebo známých legendách, měli byste pořízení velmi zvážit, není to zrovna jednoduché čtení. Jestli vás ale láká odbornější pohled a bádání vybraných autorů, nezbývá než titul s klidným svědomím doporučit.

Název: Zvířecí mýty a mytická zvířata
Autor: Lucie Olivová (editorka)
Počet stran: 236
Cena: 225 Kč
Vydal: Academia, 2010

Daniel Šácha

Daniel Šácha

Potulný pisálek a nadšený japanofil. A nejlépe obojí dohromady.

More Posts