Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Poznejte tajemství římských císařů

Ne vždy je výsledkem práce kolektivu odborníků zajímavé a výjimečné dílo, ale čas od času se to přece jen podaří. Vhodným příkladem je – stále ještě čerstvý – titul Životy císařů. Jedná se o soubor esejů o dvanácti nejvýznamnějších a nejznámějších římských císařích, který čtivou a poutavou formou poodhaluje jednotlivé osobnosti panovníků a okolnosti provázející období jejich vlády.

Životy císařů, Academia

I když se to na první pohled nemusí zdát, Životy císařů jsou zajímavým a poutavým čtivem, u kterého je velmi snadné nechat se přenést zpátky do historie a dychtivě obracet stránku za stránkou s touhou zjistit – co bylo dál. Osudy některých uvedených osobností už sice byly nejednou ztvárněny a převyprávěny, ale málokterá publikace vám nabídne takto ucelený soubor faktů, doplněný navíc i spoustu dalších podrobností, o kterých jste doposud nevěděli.

Jednotlivé části na sebe v podstatě přímo navazují, snad s výjimkou závěru věnovaného Iustiniánovi. Autoři, kteří se zasloužili o zpracování životů císařů obsažených v knize, neměli předepsaný striktní rámec, kterého by se museli při svém popisu držet. I přes jistou osobitost jsou ale kapitoly zpracovány v podobném duchu, fakticky obsáhlé a zajímavé, přesto poměrně krátké. Je ovšem třeba myslet na to, že primárním čtenářem, na kterého je publikace zacílena, je právě neodborná veřejnost, potažmo studenti historie, kteří se mohou na relativně malém prostoru velmi dobře seznámit s představiteli římské, respektive světové historie. Zájemci o hlubší proniknutí popsaného úseku dějin mohou navíc využít další vypsanou literaturu, která se objevuje vždy na konci každé z kapitol. Samotný závěr knihy je pak ještě doplněn o grafické zobrazení Římské říše tak, jak vypadala na počátku v Augustově době a pro porovnání následně v době císaře Iustiniána, a dále o časovou tabulku římských dějin, slovník vybraných odborných pojmů a užitečné rodokmeny dynastií.

Anthony A. Barret, emeritní profesor University of British Columbia ve Vancouveru, editor této publikace a autor příspěvku věnovaného císaři Caligulovi, píše v úvodu: „…málokteré téma může být pro zájemce o dějiny prospěšnější než životy římských císařů. Lépe než cokoliv jiného nás poučí o vztahu člověka k moci a také o tom, jak to končívá – někdy dobře, ale častěji špatně -, je-li moc prosazována svévolně.“ S podobným tvrzením nelze než souhlasit a dopřát potencionálním zájemcům o tento historický úsek příjemně strávené chvíle mezi Životy císařů.

Název: Životy císařů
Autor: Anthony A. Barret (editor)
Počet stran: 456
Cena: 450 Kč
Vydal: Academia, 2012

Daniel Šácha

Daniel Šácha

Student Ekonomické Žurnalistiky na VŠB, věčný snílek, vášnivý čtenář, příležitostný filozof, milovník mangy, anime a fantasy. Byť je toho hodně a mnohem víc, všechny tyto položky spojují sny, fantazie a představivost, jelikož právě tyto pojmy patří mezi nejdůležitější aspekty lidské podstaty.

More Posts