Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Výstava Žena a válka

hlavní foto: Eliška Okapová

Následující slova vyřknuté Gertrudou Scholtzovou-Klinkovou docela dobře vystihují úlohu německé ženy ve 30. letech 20. století – reprodukční jednotky, které měly rodit nové vojáky, a pomáhat tak Německu v dosažení mocenských cílů. Jakékoliv emancipace ženy byly považovány za úpadek parlamentní demokracie. „Německá žena se podílí na životě národa, který byl pověřen velkým posláním. Jejím úkolem je pečovat o muže, jeho duši, tělo i mysl. Jejím posláním je pečovat o teplo domova a starat se o všechny mužovy životní potřeby od prvního do posledního okamžiku jeho existence. V manželství se od ní očekává, že bude svému muži pomocnicí, družkou a doplňkem jeho mužství.

Zdroj: www.szmo.cz

Avšak válka byla nemilosrdná. Díky ní proměnila postavení žen ve společnosti. Vedla hlavně k jejich značné emancipaci. Najednou musely zastat práci, kterou dřív dělali výhradně muži, neboť byli odvedeni do armády. Jedním z problémů byl nedostatek dělníků ve výrobě. K udržení stávající úrovně výroby potřebovali i ženskou pracovní sílu. V expozici můžeme zhlédnout dokumenty, fotografie žen, které vstoupily do armády (doma i v zahraničí) nejenom jako ošetřovatelky, kuchařky, ale jako např. obsluha radarů, protileteckých kulometů. Dokonce se můžeme dozvědět, že československá jednotka se pyšnila dvěma odstřelovačkami.

Výstava Žena a válka již probíhá od 6. dubna a končí 30. listopadu 2012. Přichystala nám malé poodhalení ze života žen. Uvidíme oblečení, doplňky, které ženy nosily, nebo se návštěvníci mohou dozvědět, co ženy za války vařily. Nesmíme však zapomenout na jedno jméno – Marie Antonína Kratochvílová. Řeholnice, která byla pro údajnou spolupráci s ilegálními skupinami gestapem zatčena, vězněna, mučena.

Doporučovala bych navštívit nejen výstavu, ale hlavně expozici, kde se dozvíte o ženách ve válce víc. Podrobnější informace o otevírací době, vstupného nalezneme na stránkách Slezského zemského muzea.