Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Druhý koncert JFO za námi

 

První skladbou byla 2. orchestrální suita ze scénické hudby k dramatu L´Arlesienne (Arlézanka) od Georgese Bizeta. (Autorem dramatu  je Alphons Daudet.) Tuto suitu sestavil po Bizetově smrti jeho přítel Ernest Guiraud. Suita má čtyři části: Pastorale, Intermezzo, Menuet a Farandolla. Hudba dokonale představuje pastýřskou idylu i taneční rej lidového tance z Provence. Bizet si s hudebními tématy pohrál a rozvinul je k pohlazení i rozvášnění duše. Toho je důkazem křehký Menuet a dynamická Farandolla.

Poté se představil host večera Petr Nouzovský se svým violoncellem. Se svým učitelem prof. Janem Hališkou vybral Variace na rokokové téma z pera P. I. Čajkovského. Každá variace je uzavřenou částí, která je však propojena s ostatními, s nimiž tvoří jednolitý celek. Toto dílo je ve violoncellové literatuře ojedinělým.

Večer byl završen dílem Antonína Dvořáka, Symfonií č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“, v níž se spojují černošské a indiánské lidové písně s charakteristickou českou muzikou autora. I v tomto díle si autor hraje s tématem, ovšem odlišným způsobem. V jedné větě jsou střídány melodie i rytmy, forte střídá piano v nečekaných chvílích. Dvořák svou hudbou posluchače napíná a uvádí ho do nesmírného údivu. I když si Symfonii poslechnete několikrát, pořád vám není jasné, jak se vlastně autor mohl dostat z jedné melodie do druhé a kdy byl ten přechod v piano. Nejvíce citelné je to v poslední čtvrté větě Allegro con fuoco.

Koncert byl úžasný, musím však podotknout, že Rokokové variace měly být první skladbou. Samy o sobě jsou Variace nádherným, romantickým a zpěvným dílem. Bohužel následovaly po temperamentní Farandolle z Arlézanky a předcházely Dvořákově Novosvětské, tím pádem zanikly mezi dvěma velkými skladbami. Ovšem violoncelloví příznivci se určitě nenechali odradit a s nadšením poslouchali i bravurního Petra Nouzovského, který toto dílo interpretoval s citem a přehledem.

Nakonec bych chtěla všechny posluchače pozvat na třetí koncert, který se uskuteční v sále DKMO ve čtvrtek 22. listopadu v 19:00 a na programu bude Německé requiem op. 45 od Johannese Brahmse. Účinkovat budou V. Holbová – soprán, M. Stískal – baryton, Český filharmonický sbor, Janáčkova filharmonie Ostrava a dirigent Petr Fiala.