Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Ostravská perspektiva – čínský horizont

 

Asi jen málokdo ví, že v Ostravě je možno studovat architekturu. Ano, na VŠB, na Fakultě stavební. Katedra je to sice malá, ale odvážná. Troufla si dokonce na velkou architektonickou zakázku v Číně. Tedy, přesněji, byl to jen projekt pro studenty – ale vycházel z konkrétních zkušeností Venduly Šafářové, vedoucího jednoho semináře, která víc než tři roky pracovala v architektonickém ateliéru v Šanghaji.

Výsledné studentské návrhy pracovnice katedry Martina Peřinková a Vendula Šafářová představily veřejnosti osobitým způsobem. Jejich textovou verzi vydaly ve sborníku, kde ke každému studentskému příspěvku přiřadily článek – črtu, esej, úvahu, zamyšlení – nějaké významné osobnosti ze světa architektury, stavitelství či byznysu. Podmínkou bylo, že článek se musí týkat Číny. Anebo urbanity a identity – protože právě ty se za současného stavebního rozmachu v Číně jeví jako nejproblematičtější. Vznikla knížečka sice útlá, ale přepestrá. Nejen grafickou a typografickou úpravou (to by snad u architektů ani nemohlo být jinak).

Z vernisáže studentské výstavy

Kolem studentských návrhů, jak zaplnit rozlehlou zpustlou parcelu v jednom z mnoha překotně rostoucích přelidněných měst bez tváře, se rozvinulo spektrum velmi zajímavých drobných postřehů týkající se problémů a výzev, jimž čelíme v interkulturním prostředí. Ukazuje se, že nejde jednoduše jen o Čínu, a už vůbec ne o to, jak do ní expandovat a přiživit se na jejím hospodářském rozmachu. Jde o nás, o nás všechny. Co si počneme se světem, který se kolem nás tak prudce změnil? Postmoderní svobodu a relativizaci jsme zpočátku vítali s nadšením – jako uvolnění z pout totalitních ideologií. Odvrhli jsme zbytky tradic a skupinových identit. Ale nyní zjišťujeme, že bezbřehá volnost nás naplňuje úzkostí, lekáme se bizarních podob multikulturalismu. Poohlížíme se stydlivě zpět, zda jsme s vaničkou nevylili i dítě. To vyhnané dveřmi nám často leze zpět oknem – maskované ovšem jinak.

Současné trendy urbánního a stavitelského vývoje koncentrovaným způsobem vyjevují existenciální stavy obyvatel rozpolcených mezi nomádstvím a usedlostí. Malá publikace ostravských architektek vybízí architekty, aby si kladli i tyto teoretické otázky, a aby své navrhování zaměřovali v perspektivách a horizontech skutečných dnešních lidí, jimž se tak náhle změnil kontext světa i života.

Název: Čína – Urbanita – Identita
Autor: Martina Peřinková & Vendula Šafářová & kolektiv
Vydal: VŠB-TU, Fakulta stavební, Katedra architektury, Ostrava, v nakladatelství Pavel Mervart, 2011
ISBN: 978-80-87378-99-1