Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Jak šel čas: proměny slezské krajiny a měst

Historická výstavní budova v Opavě pořádá v období 19. 09. 2012 – 03. 03. 2013 unikátní výstavu obrazů s názvem Město – zámek – krajina.  Jedná se o druhou část šestidílného cyklu velkých výstav pod názvem Slezsko: Lidé a země. Celý cyklus se soustředí na kulturní a přírodní poklady mezi Jeseníky, Oderskými vrchy a Beskydy s upřímným cílem – připomenout lidem krásy a minulost českého Slezska jako třetí historické země českého státu, neboť jej zachycuje v době od středověku do konce první světové války.

Jak už napovídá název výstavy, zachycují obrazy důležitá místa i události, architektonické unikáty, kulturní a zemědělské zvyklosti a samozřejmě také přirozenou krásu moravskoslezských hor a údolí. Jak dodává text na stránkách Ministerstva kultury ČR: „Výstava postihuje slezskou krajinu jako setkání přírodních krás a zvláštností s kulturními fenomény, zejména s architekturou, jež je svědectvím o intenzivním osídlení, hospodářských aktivitách a kulturních ambicích. Toto „environmentální“ zachycení českého Slezska se naplňuje přehlídkou lokalit, kdy určitý artefakt připomíná konkrétní místo – město, vesnici se zámkem, ale i nějakou krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu. Expozice, kterou můžeme považovat za nejdůležitější výstavní projekt Slezského zemského muzea v tomto roce, je realizována v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).“

Mimo jiné jsou tentokrát vystaveny také dosud nezveřejněná díla a exponáty, jako například pamětní deska připomínající návštěvu Ludwiga van Beethovena na zámku v Hradci nad Moravicí. „Jde o vůbec nejstarší památku tohoto druhu, tj. o první z pamětních desek, jež byly na hradeckém zámku postupně odhaleny,“ prozrazuje Pavel Šopák, autor výstavy.

Historický výstavní dům Slezského zemského muzea Opava

Denně 9 – 19 hod.

Expozice: 50 / 25 Kč / rodinné 110 Kč
Výstavy: 25 / 15 Kč / rodinné 60 Kč

 

Renata Dorňáková

Renata Dorňáková

Co o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd a snad právě proto mám ráda spoustu věcí, které souvisí s přírodou. Jako skoro všichni Valaši, i já jsem hodně tvrdohlavá a stejně tak přátelská; ráda poznávám nové lidi a zkouším nové věci. V etapách relaxace (od programu motorová myš) pak není nad šálek lahodného maté a dobrou knihu s uchvacujícím příběhem.

More Posts