Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Vídeňské stíny

Janáčkova filharmonie se rozhodla poučit a snad i povznést milé žáky do jiných sfér, aby pochopili, že hudba není jen „tuc, tuc, tuc…“.

Proto se ve čtvrtek 6. a 7. 12. 2012 od 9:00 rozezní v Divadelním sále DKMO nejdříve Symfonie D dur od Josepha Haydna, známá spíše pod jménem „Hodiny“, a „S úderem kotlů“, tedy Symfonie G dur.

Poté uslyší jednoho z nejznámějších vídeňských klasiků – Wolfganga Amadea Mozarta. V repertoáru je Malá noční hudba, Don Giovanni, Figarova svatba, Koncert C dur pro flétnu a harfu, Symfonie G moll a Symfonie C dur, zvaná „Jupiterská“.

Na závěr budou zahrána dvě díla Ludwiga van Beethovena – Symfonie c moll, tedy „Osudová“, a Egmont.

Samozřejmě nebudou chybět sólisté: Markéta Klimánková se zhostí flétny, Kateřina Bendová harfy, o projekci se postará Martin Foretník a Miloš Machek stane na pódiu jako dirigent i moderátor zároveň a bude vypravovat o přátelství, životě a tvorbě J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena.

Doufám, že se žáci budou chovat slušně, a přeji jim pěkný umělecký zážitek.