Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Možnosti dialogu

Výstava konající se už od konce listopadu, ale kterou máte stále šanci zhlédnout až do začátku února letošního roku, představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její šíři a poukazuje na spjatost jeho filmové tvorby s jeho ostatními výtvarnými projevy, ať už jde o kresby, koláže, frotáže, objekty či autorovu unikátní experimentaci s vnímáním uměleckých děl prostřednictvím hmatu (taktilní umění). Švankmajerovo dílo je v tomto smyslu ztělesněním synergického efektu či – řečeno surrealistickou terminologií – univerzálnosti uměleckého výrazu. Koncepce výstavy se odvíjí od jednotlivých filmů. Výstava prezentuje autorovu imaginaci jako neustále se obnovující zdroj jeho tvorby, která – jak ukazuje celosvětový ohlas jeho díla – je univerzální nejen v používaných prostředcích výrazu, ale také ve schopnosti oslovit diváka a vtáhnout jej do inspirativního dialogu. Výstava je doplněna o dokumentaci k těmto filmům (pracovní fotografie, filmy o filmu, ukázky z technických a kreslených scénářů, pracovní deníky, publikace, kritiky, plakáty atd.) a počítá s projekcí ukázek z filmů. V „kině“, kterým výstava končí, běží rozsáhlý televizní rozhovor mezi Janem Švankmajerem a Martinem Šulíkem, který vznikl v rámci cyklu televizních portrétů Zlatá šedesátá. Výstava poodhaluje autorovy inspirační zdroje a důležitost spolupráce se ženou Evou na výtvarné stránce jednotlivých filmů. Výstavu bude provázet monografie věnovaná autorovu dílu v českém a anglickém jazyce.

Jan Švankmajer je jediným českým umělcem zastoupeným ve stálé expozici Tate Gallery v Londýně. Ignoruje důsledně estetické zřetele, i když, paradoxně, „švankmajerovská estetika“ se už vyučuje ve školách. Je autorem, který ručí za své dílo vlastní duší, i kdyby měla být černá.

Jan Švankmajer se narodil 4. září 1934 v Praze. Na střední škole (1950–1954) se věnoval scénografii. Později navázal vysokou školou (1954–1958) a to Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze, obor loutkařská scénografie a režie. V Laterně Magice si poprvé v praxi zkouší některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Nyní patří Jan Švankmajer k předním představitelům české filmové a výtvarné scény. Hlavní vliv na jeho dílo má filozofie a tvůrčí postupy surrealismu.

Další informace: www.ghmp.cz

Název výstavy: Možnosti dialogu

Podtitul výstavy: Mezi filmem a volnou tvorbou

Autor: Jan Švankmajer

Termín: 26. 10. 2012 – 3. 2. 2013