Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Janáčkova filharmonie Ostrava otestuje akustiku Gongu

Když se v květnu loňského roku jedinečný prostor zrekonstruovaného plynojemu otevíral, byla u toho Janáčkova filharmonie Ostrava také. Halu společným koncertem s Jaromírem Nohavicou pokřtila. Proto je tedy logické, že akustické zkoušky byly svěřeny právě jí. Unikátní přestavba plynojemu podle návrhu jednoho z nejuznávanějších současných českých architektů Josefa Pleskota byla v průběhu loňského roku svědkem mnoha dalších zajímavých koncertů a kulturních akcí.

Cílem současného měření akustiky je, aby se na základě výsledků provedly případné úpravy a návštěvníci tohoto architektonického klenotu si mohli ještě lépe vychutnat každičký tón dalších hudebních produkcí.

Při zkouškách bude přítomen i architekt Josef Pleskot a ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemla, kteří budou připraveni zodpovědět otázky novinářů týkající se jednak samotného měření, ale jistě i dalších etap realizace industriální megastavby a plánů Janáčkovy filharmonie Ostrava spojených právě s Gongem.