Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Ve Slezském zemském muzeu bude k vidění výstava připomínající životní osudy a tvorbu Jana Balabána

Jan Balabán nechtěl být označován za „ostravského“ spisovatele. Byl člověkem obdarovaným až nesnesitelnou mírou jitření, touhou pojmenovávání věcí, vyprávění příběhů jako prostředků k předání poznání a Ostrava mu nabízela bezmezné množství takovýchto objektů a zážitků. „Cílem naší nové výstavy je představit vrstevnatost a různorodost pohledů na osobnost Jana Balabána a intenzivní propojení jeho literárního a reálného života,“ říká Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea.

Jan Balabán, foto: Martin Popelář

Jan Balabán, foto: Martin Popelář

Výstavní prostor Historické výstavní budovy bude rozdělen do tří tematických částí. První představí obrovskou zálibu Jana Balabána ve výtvarném umění. Ačkoli on sám se vždycky chtěl stát malířem, nakonec se rozhodl psát. Přesto se Jan Balabán neustále obklopoval přáteli výtvarníky, uváděl nespočet vernisáží a napsal spoustu recenzí nejrůznějších výstav.Vstupní prostory Historické výstavní budovy a ochoz 1. NP tak budou využity pro výstavu umělců, kteří byli pracovně či osobně spjati s Janem Balabánem.  Půjde o výstavu maleb, kreseb, grafik, fotografií i soch. Primárně bude výběr umělců a děl podřízen jejich vztahem k Janu Balabánovi. Návštěvníci se tak seznámí například s tvorbou Dana Balabána, Hany Puchové či Pavla Šmída.

Druhý a hlavní výstavní prostor prezentuje osobu a dílo Jana Balabána. Návštěvníkům připomeneme nejdůležitější informace o životě tohoto autora a seznámíme je s jeho tvorbou, která je úzce spjata s rodinou, zážitky a Ostravou. „Literární tvorba je odrazem jeho duše a zkušeností z vlastního života. Proto nacházíme společné linie mezi skutečným životem autora a literárními hrdiny jeho próz. Ve výstavní místnosti nebudou chybět audio vzpomínky přátel a audionahrávky knih namluvených samotným autorem. Vystavené předměty budou doplněny legendou na popiscích, aby návštěvník věděl, proč se daný předmět na výstavě nachází,“ dodává Martina Klézlová, vedoucí Památníku Petra Bezruče a autorka výstavy.

Třetí část připomene prostředí legendárního antikvariátu a klubu s galeriíČerný pavouk, prvního klubu na dnes již legendární Stodolní ulici, kde se v 90. letech minulého století setkávala řada básníků, malířů, fotografů, galeristů, ale i studentů. Návštěvníkům tak zprostředkujeme atmosféru místa, které ožívalo od bílého rána a spát nechodilo vůbec. U Černého pavouka se bude také odehrávat veškerý doprovodný program výstavy – autorská čtení, literární besedy, promítání dokumentů, realizace divadelní hry. Nebude opomenuta ani reflexe tohoto prozaika a básníka jeho výtvarníky a literárními kritiky. „Idea tohoto „výstavního“ klubového prostoru je jasná. Představit dílo a osobnost Jana Balabána prostřednictvím jeho přátel a kolegů. Každé úterý v období duben–červen bude v 19.00 hodin Černý pavouk znovu ožívat. Uskuteční se zde celkem 13 doprovodných akcí. Výstava samotná tak díky těmto akcím bude dynamická a představí aktuálnost Balabánovy tvorby,“ přibližuje Klézlová.

Aktuální program doprovodných akcí naleznete na webových stránkách www.szm.cz nebo na facebooku SZM. Výstava bude v Historické výstavní budově k vidění do 31. srpna 2013.

Jan Balabán a Petr Hruška při výstupu na haldu Ema. Foto Martin Popelář.

Jan Balabán a Petr Hruška při výstupu na haldu Ema. Foto Martin Popelář.