Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Dobrodružná plavba Argonautů s Michalem Singerem

Jedná se o doposud největší výstavu Michala Singera v Praze, která reprezentuje výhradně jeho novou tvorbu. Převážná část výstavy tvoří nejnovější malby jak malých, tak i velkých formátů, v nichž je tematika mýtické plavby asociativně představená a rozpracovaná v různorodých a překvapivých podobách. Neváhejme a vydejme se na pomyslnou plavbu Argonautů!

MICHAL SINGER (nar. 1959 v Praze)

V osmdesátých letech minulého století vystudoval filosofii a politickou ekonomii na FF UK, poté vykonával dělnické profese, po roce 1989 působil jako výtvarný redaktor a grafik v týdeníku Respekt. Od roku 1993 je takříkajíc na volné noze. Za svůj dosavadní život uspořádal mnoho výstav (i skupinových), ze kterých byl nejednou oceněn. Nejen, že maluje, věnuje se také nástěnné mozaice, koláži, dokonce i píše prózu, poezii či esejistické texty.

V centrální části letohrádku je umístěn fiktivní ostrov, na kterém můžeme spatřit sérii velkoformátových obrazů reprezentující v nadživotní velikosti apokalyptické hlavy (Medúza, Paměť, Úzkost, Na vsi, Hrob, Zaměřená). Singer tyto kresby koncipoval na principu fantastických staveb. Obecně můžeme konstatovat, že umělcova díla nepostrádají osobitost, jistou živelnost, barevnost, a není tomu tak i u těchto tváří. Obličeje jsou komponované z dílčích částí sestávající z fragmentů reality – krajinné motivy, lidské a zvířecí figury, dopravní prostředky, trosky budov, vesmírná tělesa apod. V těchto malbách se skrývá příběh. Spojitost s Argonautikou si dle Michala Singera „(…) lze představit třeba tak, že posádka lodi Argo doplula k systému prapodivných ostrovů a posléze se vydala do vnitrozemí. Námořníci se drahnou a čirou beznadějí naplněnou dobu prosekávají vysokým houštím, slunce jim ve dne spaluje hlavy a za temných a úplně neproniknutelných nocí zase mráz, drtící jejich organismus na dřeň. Žalostný zbytek obávané posádky lodi nadále postupuje nehostinným územím, v němž nížinu vystřídaly prudké srázy (a četné propasti) na úpatí skalního masívu. A právě v těchto místech začínají naši dobrodruzi potkávat obrovité hlavy naplněné do té doby nepoznanou porcí ze směsice zloby, útočnosti, melancholie hraničící u několika málo exemplářů s čirou apatií a úplnou beznadějí.“ (zdroj: oficiální stránky Michala Singera)

Žebřík, zdroj: http://www.michalsinger.cz  Kolo štěstí, zdroj: http://www.michalsinger.cz  Tanec na stole; zdroj: http://www.michalsinger.cz

Letošní rok je pro nakladatelství Argo výjimečný, jelikož slaví dvacáté výročí svého vzniku. Proto se rozhodlo své jubileum slavit vydáním eposu Apollónia Rhodského „Argonautika“, k jehož ilustrování přizvalo českého malíře Michala Singera. Ilustrace mají podobu volné výtvarné interpretace antické básně o argonautech a jejich cestě za symbolem královské moci a vlády, tedy za zlatým rounem. Umělec pro ně zvolil techniku, která tkví ve vrstvení prořezávaných papírů. Tato technika je velice pracná a poměrně nová, neboť ji teprve nedávno objevil (2004), a kterou nyní využil novým způsobem. Hlavním prvkem děje se stala postava, jejímž klíčovým znakem je provokativnost.

Termín: 3. 4. – 19. 5. 2013

Místo konání: letohrádek Hvězda, Praha 6

Otevírací doba: duben (úterý – neděle) od 10:00 – 17:00 hod.

květen (úterý – neděle) od 10:00 – 18:00 hod.

 

foto: http://www.michalsinger.cz