Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Země prokletých

Liliana Lazerová, francouzská spisovatelka rumunského původu, ve svém díle přímo zavzpomíná na městečko Slobozia, v jehož okolí strávila dětství. Lilian vystudovala francouzskou literaturu a po pádu komunismu se přestěhovává do Francie, kde v roce 2009 vzniká její první a zatím jediné dílo Země prokletých.

Celý děj se odehrává kolem jezera Lví jáma, jež nabývá mytického významu. Toto magické jezero se stává postrachem vesničanů, ale i úkrytem stydlivého Viktora Lucy. Ústředními postavami je samotářská rodina Luců ukrývající tajemství, a to, že Viktor zabil svého tyranského otce. Děj ovšem nabírá svých obrátek v momentě, kdy Viktor spáchá druhou vraždu na dívce Anitě. Aby unikl svému trestu, schovává ho matka se sestrou u sebe doma. Pro vykoupení z hříchů přepisuje Viktor potají ilegální náboženské spisy pro faráře Iliea.

Místo jáma lvová dává i jiný význam, zkoušku, kterou musel projit David i procházející hrdinové této knihy. Je to také o naději, o spasení svých hříchů. Existenční sondou do lidských duší, jež jsou zmítána neustálým zoufalstvím a strachem. Strach matky Anny o své děti a především o svého syna Viktora. Strach samotného Viktora z potrestání. Strach nového faráře, že nikdy neopustí Slobozii a stane se neschopným farářem, který nemůže dát své manželce děti. Ale ovšem také plné touhy a naděje. Učitelka toužíci po muži, Viktor po svobodě a Daniel po vykoupení.

Zobrazení postav a chování se autorce velmi zdařile povedlo. Postoje lidí ovlivněné dobou, ať se už jedná o Ceausescovu diktaturu nebo o revoluci a s ní spojenou demokracii, jsou výborně na postavách románu znázorněny. Autorka si nepohrává jenom s existenčními problémy hrdinů, ale také s rozkolem mezi křesťanskou a pohanskou vírou panující v povědomí vesničanů.

Za oběť tomuto revolučnímu vření padla i tříbarevná, modro-žluto-červená vlajka. Lidé spěšně vystřihli státní znak umístěný v jejím středu, který se až příliš připomínal vliv Strany na rumunskou společnost. Dokonce i Ion Fatu, pastor oddaný totalitnímu státu, si veřejně pochvaloval svržení „tohoto ateistického režimu, který pronásledoval církev“. Když ze dne na den ustalo pronásledování disident, pop pochopil, že se hned tak ze Slobozie nedostane. A tak se snažil získat vesničany na svoji stranu. V té době už přetvářka soupeřila s prolhaností. Všichni se tvářili jako disidenti. To proto, že i to nejnepatrnější gesto vzdoru vůči starému režimu mohlo být nyní povýšeno na hrdinský akt vzpoury. Lidé, kteří se v minulosti obohacovali na černém trhu, už nebyli považování za prospěcháře, ale téměř vlastence.

Tato knížka, byť krátká, čtenáře vtáhne do děje natolik, že stihne prožít 20 let během okamžiku. Zda Viktor dojde svého opuštění nebo je prokletý, zjistíte sami v knize Země prokletých.

Název knihy: Země prokletých

Autor: Liliana Lazarová

Nakladatelství: Jota

Rok vydání: 2012