Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Generace Národního divadla v Opavě

Výstava „Generace Národního divadla“ je jednou z řady menších výstav v opavském Domě umění, která prezentuje návštěvníkům výběr toho nejlepšího z bohatých sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Z mimořádné kolekce českého umění 19. století, v níž jsou kvalitními díly zastoupeny všechny vývojové tendence a proudy celého období s přesahem do 20. století, vybrala kurátorka výstavy Mgr. Gabriela Pelikánová patnáct děl od sedmi umělců, kteří v relativně brzkém věku svého života dostali velkou příležitost – vyzdobit stavbu, která nejzřetelněji ztělesňovala emancipační snahy českého národa – budovu Národního divadla. Pro plejádu architektů, malířů a sochařů, kteří vystoupili s jasným programem a cílem, se později vžil termín „Generace Národního divadla“.

Vojtěch Hynais, Dívka se slunečníkem – Víla našeho věku, 1885, olej na plátně, sbírka GVUO. zdroj:http://www.oko-opava.cz

Vojtěch Hynais, Dívka se slunečníkem – Víla našeho věku, 1885, olej na plátně, sbírka GVUO. zdroj:http://www.oko-opava.cz

S uměleckou tvorbou jejich představitelů a s typickými náměty dané doby se setkáváme na výstavě. Dominují v nich díla alegorická a historické náměty, vztahující se k českým dějinám. Nechybí také krajinomalba, portrétní tvorba a dva náboženské náměty. Alegoriemi je uveden František Ženíšek. Dvě dětské postavičky s atributy personifikují Poezii a Literaturu. Mimořádným dílem je Hynaisova Poezie, která vyniká nejen rozměry, ale zejména uměleckou kvalitou. Historickou tvorbu zastupuje kromě jediné plastiky – bronzového druhého (nerealizovaného) návrhu na sochu sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka ukázka z tvorby Mikoláše Alše (lavírovaná kresba uhlem Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou a technikou akvarelu namalovaný Návrh plakátu pro sebrané spisy Aloise Jiráska) a Václava Brožíka (studie tužkou a výsledná olejomalba námětu Polyxena z Lobkovic chrání ve svém domě před pronásledováním královské místodržící Slavatu a Martinice). Brožíkovým dílem je také Normandská krajina s osamělou pasačkou ovcí při západu slunce. Julia Mařáka jako malíře jedinečně na svých plátnech tlumočícího atmosféru vnitřku lesa dokládají dvě díla – temná Tragédie lesa a Lesní interiér s laní, pocházející z Jurečkovy sbírky, prvotní sbírky dnešního ostravského Domu umění. Že Vojtěch Hynais byl vynikajícím portrétistou, ukazuje Dívka se slunečníkem – víla našeho věku a podobizna umělcovy ženy. Hynais je zastoupen také Svatou Maří Magdalénou. Dnes obecně méně známý příslušník „generace Národního divadla“ Adolf Liebscher je uveden studií ke svému nejvýznamnějšímu sakrálnímu dílu – triptichu Valašské madony pro Radhošť, vystavovanému na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895.
Ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě se nachází větší množství děl uvedených autorů, výběr byl však proveden s citem pro to nejzásadnější a nejtypičtější, čím se tvorba uvedených autorů vyznačovala.

Základní informace:

Místo: Dům umění v Opavě

Termín: 15. 5. – 11. 8. 2013

Otevírací doba: denně 10:00 – 17:00

Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, každou neděli vstup zdarma