bídaucházejícíjde topěknévynikající (Zatím nikdo nehodnotil, buď první.)
Loading...

Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej

Vedle autorských videí, která jsou součástí instalace ve Veletržním paláci, vznikl materiál, který autorka ve spolupráci s týmem z Česka (Barbora Stejskalová a další) upravila do podoby dokumentárního filmu: The art to survive the longest war in the world / Umění přežít nejdelší válku na světě.

Vzhledem k politické situaci v Barmě a jejím změnám a pozornosti, jaká je na tamní politickou i občanskou sféru upřena, jde o mimořádně aktuální projekt. Prvotním záměrem instalace je sice uvědomit si stále přítomnou latentní hrozbu válečného konfliktu, který ale autorka převádí do daleko obecnější roviny. Velmi zjednodušeně řečeno, do boje dobra a zla, bez možnosti přesně rozlišit důvody či pohnutky zla, tu „správnou“ stranu. Pohyb v prostředí, které je zdánlivě ideální, vstřícné, ale ve kterém je skryto smrtelné nebezpečí, se nemusí odehrát jen v místě válečné zóny, ale přeneseně kdekoliv. Evokace bazálních emocí, jako je strach, nejistota, očekávání, je možné prožít i v našem civilizovaném světě, daleko od válečných střetů.

Štěpánka Šimlová Jdi a nestřílej - Pohľad do inštalácie

Štěpánka Šimlová Jdi a nestřílej – Pohľad do inštalácie

Vedle vlastního výtvarného projektu vznikne i prostor pro celou řadu doprovodných aktivit, od projekce vzniklého dokumentu, přes workshopy vycházející z vlastní instalace až po aktivity spjaté s Člověkem v tísni.

Jedna z našich nejvýraznějších vizuálních umělkyň Štěpánka Šimlová (1966) vstoupila na výtvarnou scénu kolem Sametové revoluce a na její tvorbě a práci se dají mj. ukázat procesy a proměny, kterými výtvarné umění posledních let prošlo. Není omezena tvorbou v jednom médiu, vyjadřuje se v malbě, kresbě, fotografii, videu, vytváří instalace a site specific projekty. Jako jedna z prvních v Česku začala experimentovat s digitálním obrazem a s jeho manipulací. Řada jejích prací reagovala na politickou či společenskou situaci – za všechny je možno zmínit například sérii Čínské reklamy, Modlitbičky, Čínské město, Tokio z roku 2000, vkládající do polí pro neonové reklamy v rušném velkoměstě slova dětské modlitbičky. To, že se na jednom z tisků nebezpečně blízko jednoho mrakodrapu pohybuje letadlo a tím vlastně předjímá situaci nastalou o rok později, odkazuje někam k transcendentní povaze umění obecně.

V Národní galerii v Praze Štěpánka Šimlová vystavovala naposledy v rámci výstavy Spřízněni. Umělci podpoření Nadací Jelínek. Je zastoupena ve sbírkách Národní galerie i ve stálé expozici ve Veletržním paláci, v části věnované současnému českému umění.

Místo: Veletržní palác
Datum konání: 20. 02. 2013 – 09.06.2013
spolupráce na realizaci výstavy: Barbora Stejskalová
kurátorka: Helena Musilová
koordinátorka: Jana Šmídmajerová (NG)
lay out: Michal Šiml

Národní galerie v Praze
5. patro, respirium, Veletržní palác