Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

STOPA PLYNUTÍM ČASU – Kniha, která nejvíce ovlivnila můj život

Autor: Břetislav Kotyza

Fenomén zvaný Kniha, ať v podobě papyrových svitků či posledních elektronických mikroorganismů, v podobě runových vrypů kamenných stél anebo „mluvících obrazů“ jeskyně Altamira či jiných způsobů dokládajících vědomí si vlastního ega, to vše přináší a uchovává stopu záznamu: Jsem zde. Dýchám, žiji. Posílám poselství –

Toto je moje tvář, mé srdce. Moje touhy, bolesti i radosti. Poznání i zapomnění.

Kniha bez názvu, bez tiráže, kniha bezejmenného autorství. Neznámý v minulosti a současný čtenář podávají si ruce ke stisku pozdravem. Jak výmluvné gesto trvání Knihy!

Člověk vždy cítil potřebu zaznamenat všechno to, co považoval za důležité. Považoval tedy za důležitou i Poezii. Proč? Zřejmě pro její čistou uzavírající krásu bez vnějších důvodů, pro její schopnost evokovat zpět jednou již prožité, pro její schopnost přetlumočit lidské city. Lidská láska je a byla vždy hybatelem Poezie. Není třeba lásku chápat jen jako erotický signál. Pro básníka i jeho čtenáře je šíře citu zvaného láska nezměřitelná.

Vstoupit svými texty na stránky Knihy znamená pro autora totéž, jako vstoupit do toku Času. Znamená to získat šanci vytesat svůj vryp, své poselství, v kamennou stélu historie Homo sapiens. Nakolik autoři svoji šanci využijí, posoudí čtenáři. Jsem přesvědčen: stojí vždy za námahu pokračovat v tvoření Knihy. Knihy nekonečné. Knihy, která ve svém důsledku stále ovlivňuje náš život.

Stopa plynutím času.