Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Kniha, která nejvíce ovlivnila můj život

Autorka: Nicole R. Snová

Název básně: Mistře!

Na námět knihy Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova.

 

Mistře!

Už je to dávno, co setkali jsme se,

ty a já. Ty krásná a magická, já

bludnější než bludička, na cestě

modravou dálavou. Ano, pamatuji

si i tvou barvu, ty neuchopitelně

hmotný zázraku. Marně snažím se

dopídit, proč tebe, má jediná

měla bych považovat za satiru –

a je až absurdní, s jakou vervou

a mermomocí

snaží se mi ostatní tuto

vpravdě absurdní

myšlenku

vnutit.

Copak nevidí, kaziči všech předobrých

nápadů a mravů, že ty jsi tu byla dřív,

na úsvitu věků? Že zrodila ses z větru

a slz, jež proléváme

všichni a každodenně,

když modlíme se za spásu?

Za naději?

Odpuštění?

Cítíme se ztraceni, v noci

nás přepadají temné myšlenky,

které si v ničem nezadají

s černou magií.

Ach, mistře, mistře,

copak to tam kutíš, ve sklepní

místnůstce? Jaké toť tajemství,

jež s nasazením vlastní příčetnosti

schováváš před světem němých?

Před světem slepých.

Nevěřících

v zázraky bez víry.

Ach, mistře, mistře!

Nebojíš se, že poodhalím tvé tajemství?

Že začnou se dít divy, jen co vstoupím,

překročím práh, nahlédnu přes okraj knihy?

Možná zjeví se mi On,

pokoutně kulhající ve své nádheře,

a do vzduchu se vznese zašlá hudba

snových světů.

Nedá mi na výběr, sama

rozhodla jsem se

už dávno –

tuniku i stud

odložím a do života

rovnýma nohama skočím

odmotat jeho temné vlákno!

A oko škodolibě zablýskne se

pod skřipcem z nepravého zlata,

hle, cink!

Kocour na úprku, a do tramvaje

hop! Tropí si blázny,

ze všech blázny

tropíš si ty, má milá.

A všichni mizí, ano mizí

v zběsilém ruchu

nepříčetné reality.

Jen ty zůstáváš

a vzpomínky na tebe

čerstvé jako včera.

 

Tvá Markétka