bídaucházejícíjde topěknévynikající (Zatím nikdo nehodnotil, buď první.)
Loading...

„MŮJ NOVÝ ŽIVOT“

Ve dnech 1. – 31. prosince je k vidění v OC Olympia v Plzni putovní výstava cca 50 velkoformátových fotografií dětských pacientů v aktuálně probíhající onkologické léčbě nebo po jejím ukončení. Výstava je od dubna 2012 postupně k vidění po celé České republice, zejména ve městech, kde se nacházejí centra pro léčbu dětských malignit. Autorkou snímků je Kamila Berndorffová.

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl v roce 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o děti léčené pro zhoubný nádor a změnit odtažitý postoj naší společnosti vůči onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Cílem projektu je také upozornit na nutnost včasné návštěvy lékaře v případě příznaků.

Projekt lze finančně podpořit na účtu Nadace „Národ dětem“, číslo konta: 478502093/0300, variabilní symbol 7777, nebo zakoupením katalogu výstavy v ceně 200 Kč. Připojte se i Vy a vykonejte tak dobrý čin.

Fotografie Kamily Berndorffové představují dětské pacienty jako statečné děti s chutí do života a s neuvěřitelně pevnou vůlí se uzdravit. Nový pozitivní náhled veřejnosti přispívá k psychické stabilitě malých pacientů a je neodmyslitelnou podmínkou jejich uzdravení.

Fotografie jsou hlavně o dětech, ne o tom, jak jsou postižené, a co se jim vlastně stalo. Dnes se většina dětí uzdraví a žijí plnohodnotný život a to díky přispění celé společnosti. Kolem vystavených fotografií nepřejdeme lhostejně. Každý obraz je vyjádřením pohnutého životního příběhu odvahy a boje za jeho kvalitu. Je to výstava o novém životě, který je tak vzácný.

Výstava je svým pojetím a formou v České republice naprosto ojedinělá. Velkoformátové fotografie jsou tematicky rozdělené do 5 cyklů: Modeling, Malovací den, Doma s rodinou, Sny a záliby, Tábor.

Mě osobně oslovily nejvíce svým zpracováním a obsahem cykly Modeling, Malovací den a Sny a záliby (viz níže).

Jedním z nejvýraznějších cyklů celého souboru je Modeling. Vychází z přirozené touhy mladých dívek, a často i chlapců, ukázat se svému okolí v co nejlepším „vizuálním provedení“. Fotografka se svým týmem vytvořila mladým pacientům atmosféru skutečné modelingové akce, byť v prostorách onkologické kliniky motolské nemocnice. Prostředí vyšetřovny, chodeb a pokojů, kde pacienti tráví většinu času své léčby, je tak jediným atributem na snímcích a stává se výrazným vizuálním kontrastem – barevným i obsahovým. Silný emocionální účinek vyvolávají snímky děvčat poznamenaných nemocí – usmívající se dívka ve splývavých šatech s protézou místo nohy, dívky mající holé hlavy po prodělané chemoterapii… Aktérky se však na fotografiích cítí stejně krásné jako skutečné modelky a fotografování si užívají.

V cyklu Malovací den zachytila autorka během jediného odpoledne pacienty, kteří přímo na chodbě onkologického oddělení malují vzájemně své podobizny pomocí různých malířských technik. Fotografka využila minimalistického vyznění barevné kombinace modré, bílé a pleťové barvy, které kontrastují s barevnou rozmanitostí jednotlivých detailů (berle, infuzní pumpy, kolečkové křeslo, dětmi vyobrazené zářící slunce…). V tomto živém, obsahově bohatém souboru nechává autorka „svým hrdinům“ nejvíce vlastního prostoru, seberealizace a stylizace. Cyklus Malovací den je především ukázkou dětské fantazie a schopnosti imaginace.

Výtvarně i emocionálně působivý je cyklus Sny a záliby. Portréty jednotlivých dětských pacientů zachycují jejich oblíbené aktivity nebo jejich sny a plány do budoucna. Tentokrát autorka záměrně pracovala výhradně s čistě bílým neutrálním pozadím s rozptýleným měkkým světlem. Snímky výrazně komponovala, ale modelům samotným umožnila použít oblíbené předměty či talismany a tak představit jejich zájmy, záliby i emoce. Sugestivní působení fotografií umocňují vlastní komentáře dětí – každé ke svému portrétu vymyslelo a napsalo, co je zajímá a baví, a proč se nechalo vyfotografovat právě s touto rekvizitou. Vlastnoručně napsaný text umožňuje nahlédnout do pacientova soukromí a proniknout do duše dítěte léčeného pro zhoubné nádorové onemocnění. „Hrála jsem v orchestru. Zpívala ve sboru…Nemoc mi vzala vlasy a kamarády. Na druhou stranu jsem získala trpělivost a pokoru…VLASTNĚ JSEM VÍTĚZ.“ (Šárka)

„Výstava dokládá schopnost, odvahu a víru těch nejmladších jedinců, jejichž kvalita života je sice někdy omezena, kteří však nezaviněný nedostatek nejen nahrazují, ale překonávají způsobem, jemuž jsou mnozí zdraví na hony vzdáleni.“

Výstava je dokladem toho, že jsou mezi námi jedinci, pro které pojem komunikace, pojem dnes skloňovaný ve všech pádech a dravě se začleňující do života společnosti, nezahrnuje jenom telefony, mobily, e-maily a internet, tedy záležitosti stále dokonalejších technologií, ale také vědomí, že ze všech komunikací na světě je nejdůležitější lidský vztah, ničím nenahraditelný poměr Ty a Já. Takové komunikace, takové vztahy nepotřebují technologii. Ty podmiňuje setkávání. Šťastná setkání jsou zdrojem krásných zážitků a z krásných zážitků je možné sestavit mimořádnou osobní sbírku. Vlastnit takovou sbírku je požehnáním, které je ovšem dostupné jen některým. Jen těm, kteří jsou obdařeni schopností vnímat. Taková sbírka krásných zážitků nevyžaduje ani hmotné zázemí (a mnoho bohatých ji nemá a nikdy nebude mít), ani rozsáhlé prostory. Není možné ji koupit ani za sebevětší cenu. Za dnešní setkání vděčíme skupině jedinců, kteří nejen koukají, ale vidí, a nejen poslouchají, ale slyší, a viděné a slyšené přetavují ve skutky.“

(Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.)

AUTOŘI PROJEKTU

Kamila Berndorffová

Fotografka, publicistka a cestovatelka, jejíž umělecké fotografie dokumentují obyčejné lidi neobyčejným způsobem. Pracuje s černobílým i barevným dokumentem, její současná tvorba se kloní především ke stylizovaným kompozicím a portrétům. Má za sebou desítky samostatných i kolektivních výstav, (ocenění na Czech Press Photo 2007, 2009). Publikuje a přednáší o svých cestách (především do Indie), spolupracuje s cestopisnými časopisy a Českým rozhlasem. Kamila Berndorffová se věnuje soustavné dokumentaci onkologických dětských pacientů od června 2010.

MUDr. Lucie Cingrošová

Absolventka 1. Lékařské fakulty UK v Praze. Během studia medicíny absolvovala řadu kurzů a několik zahraničních odborných stáží (Francie, Rakousko). Od roku 2006 pracuje jako sekundární lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha.

Více informací o tomto charitativním projektu naleznete na http://www.projektmujnovyzivot.cz/