Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Léčba českých dějin – režisér Vít Janeček léčí dějinný odkaz Františka Kriegla

Photo © MF dokumentárních filmů Ji.hlava 2013

Původním účelem filmu Léčba dějin bylo především vyzdvihnout historický odkaz Kriegla jakožto novodobého hrdiny. O Krieglovi samotném však ve filmu uslyšíme jen některé základní informace. Naprostá většina filmu je věnovaná jiným lidem, kteří ale s Krieglem mají mnoho společného. Ve filmu se prolínají portréty čtyř nositelů Ceny Františka Kriegla udělované Nadací Charty 77. Všichni protagonisté mají s Krieglem společné to, že dokázali udělat nějaký hrdinský čin, který obnášel vážná rizika. Janeček zde prezentuje osudy lidí, kteří se z osobního přesvědčení vydali do boje za pravdu a právo slabších.

Hrdinové dnešních dnů
Dva z vybraných protagonistů své hrdinství prokázali tím, že se postavili proti asi nejdiskutovanějšímu problému současné české společnosti – proti korupci. Alena Dernerová upozornila na předražené zakázky nákupu zdravotnických přístrojů pro nemocnice v Ústeckém kraji, následně se politicky angažovala na lokální úrovni a čelila četným tlakům ze svého okolí. Libor Michálek odkryl korupci ve státní správě, čelil výhružkám a určitou dobu žila celá jeho rodina pod policejní ochranou. Oba pak byli díky svému morálnímu kreditu zvoleni do senátu. Aktivista z anarchistických kruhů Jakub Polák otevřeně vystoupil proti rasismu, když se postavil na stranu diskriminovaných Romů i proti práci policie a justice, které při řešení rasisticky motivovaných vražd často selhaly. A kněz František Lízna, signatář Charty 77, jemuž byl za normalizace po dlouhá léta odepřen státní souhlas, se zasadil o duchovní službu pro vězně a mimo to z vlastních prostředků pomohl celé řadě sociálně slabších a vyloučených lidí.

Celkový koncept filmu může působit trochu roztříštěně, ale na ideové stránce přináší jasné a významné poselství, že jak v minulém, tak v současném politickém systému existují špatnosti, proti kterým je nutné se vymezit a vytrvalý odpor přes nepřízeň a strádání přináší významné plody. Čtveřice oceněných se od Kriegela liší tím, že jejich hrdinství ještě nepatří do historie, ale jedná se ve směs o nedávné kauzy a problémy, které v české společnosti stále rezonují. Na rozdíl od množství běžných historických dokumentů Léčba dějin ukazuje, že hrdinství je možné v každé době. Film jako takový vyplňuje tristní mezeru v českém mediálním prostředí – vyzdvihuje přívětivým způsobem pozbývajícím kýčovitou líbivost odvahu postavit se proti systému, většinovému populistickému názoru či zvůli moci.

V současné době je film možno vidět pouze na speciálních projekcích a na festivalech. Jeho zkrácenou verzi uvede Česká televize.