bídaucházejícíjde topěknévynikající (Zatím nikdo nehodnotil, buď první.)
Loading...

Rok Hrabala

Vydavatelství Mladá fronta bylo po značnou část Hrabalova života prvním zprostředkovatelem autorových myšlenek mysli publika. Proto se rozhodlo ke stvoření třídílného literárního projektu, která rozžehne nostalgické vzpomínky na tohoto českého velikána v nejednom z nás.

Ve spolupráci s pracovníky Památníku národního písemnictví vzniká Hlučná samota – sto let Bohumila Hrabala, zpracována jakožto kronika jeho dlouhého života a objemného díla. Více než tisíc autentických dokumentů, korespondence, fotografií, ale i doklady o komunistické cenzuře či nakladatelské smlouvy, ohlasy a kritiky, vše pocházející z osobního archivu Bohumila Hrabala.  Obdivovatelé a pamětníci mohou velkolepě jásat.

Málokterým umělcům se dostane takové cti, že je jeho život zpracován do kroniky. Ještě méně jich o sobě může prohlásit, že tím vzpomínky nekončí. Mladá fronta dále spolupracuje na sedmi svazcích textů Bohumila Hrabala s týmem odborníků v čele s doc. Jiřím Pelánem. Z těchto svazků se dočteme o zásadních Hrabalových dílech spolu s podrobnými studiemi a komentáři. První z nich – Skřivánek na niti – k nám dorazí ku příležitosti výročí a další budou následovat vždy po půl roce, aby poslední mohl vyjít v roce 2017 při vzpomínce na 20 let od Hrabalova úmrtí. Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet či Morytáty a legendy budou mít své místo ve svazku prvním.

Posledním z projektů jsou okrajové Domácí úkoly. Přetisk původního vydání Mladé fronty z roku 1970, který byl po vytištění ze zákazu publikační činnosti skartován, se konečně dostane do čtenářových rukou. Doplní tak povšechnou sbírku Hrabalových děl.  Obsahuje mnoho esejí, poznámek, rozhovorů a medailonků. Zároveň poodhaluje Hrabalovy neliterární zájmy, čímž bude umožněno se dozvědět něco více o autorově životě. Oslavy Bohumila Hrabala, ač ne celonárodní, budou vskutku literárně bohaté. Jak lépe oslavit narození již mrtvého autora tím, že oslavíme jeho život?

Václav Rejlek

Václav Rejlek

Student 3. lékařské fakulty a zpěvák kapely Thenemis, ve volném čase (jehož je málo, tak málo) literatuře se věnující.

More Posts