Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Jste si jistí, že umíte písemně komunikovat?

Už jste určitě mnohokrát dumali nad tím, jak správně napsat obchodní dopis, jak má vypadat objednávka, reklamace, urgence, zápis z porady či výpověď. Jak správně vytvořit specializovaný textový dokument a jak ho upravit? Veškeré tyto administrativní úkony jsou běžnou součástí našeho každodenního života a my se s nimi musíme umět vypořádat. Každý takový dokument nás vlastně reprezentuje a my bychom si to měli uvědomit. Málokdo z nás si přece chce dělat ostudu. Umět správně písemně komunikovat je v současné době nutností. Dnes v době technických vymožeností není možné neumět napsat správně e-mail či pracovat s elektronickými dokumenty. Tato publikace vás přivede na správnou cestu a objasní řadu nejasností. Měla by se tedy stát jakousi povinnou výbavou knihovny každého z nás.

Prvním tématem je úprava písemností, která se zabývá náležitostmi písemného projevu v administrativě. Dále se probírají základní druhy písemností, a to např. obchodní listiny, doklady při organizaci a řízení, personální písemnosti i dokumenty právního charakteru, osobní dopisy či e‑maily. Vše je přehledně rozděleno do jednotlivých kapitol a jsou zde i ukázky jednotlivých dokumentů, což je více než praktické.

Celá publikace je členěna velmi přehledně, jak po obsahové, tak po grafické stránce. Provede vás opravdu všemi zákoutími písemné komunikace, upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti. Co se mi velice líbí, jsou ukázky písemností. Hezky je také zpracována kapitola grafická úprava textu, která ukáže jak přesně dělat např. tabulky nebo grafy. Text je samozřejmě doplněn obrázky pro lepší názornost. Co každý určitě ocení, je kapitola čeština v písemné korespondenci, kde najdete psaní mě – mně, -nn-, -n-, pravidla pro psaní čárek v souvětí, návod, jak užívat cizí slova, nejpoužívanější klávesové zkratky a mnoho dalšího. Podle mého názoru je to hodně praktická publikace za velmi příznivou cenu. Rozhodně se v domácí knihovně neztratí a dozajista se k ní budete mnohokrát vracet.

Ukázka z textu:

Plná moc

V plné moci se nechává fyzická nebo právnická osoba zastupovat při jednání nebo právním úkonu, např. Ze zdravotních důvodů, z důvodu zahraničního pobytu atd. Plnou moc upravuje občanský zákoník. Osoba, která dává plnou moc, se nazývá zmocnitel. Ten, kdo dostává plnou moc, je zmocněnec.

Osobní plná moc se využívá, pokud se občan nechá zastupovat jinou osobou (rodinný příslušník, známý, apod.) při jednorázovém úkonu (např. Převodu auta). V plné moci musí být jednoznačně určeno, kdo koho, a hlavně k čemu opravňuje. Je nutné uvést nezaměnitelným způsobem zmocnitele (osoba oprávněná vykonat právní úkon) a zmocněnce (osoba, která převzala právo vykonat právní úkon).

Podniková plná moc se uděluje zaměstnanci a opravňuje ho vystupovat jménem podniku, firmy (např. Při převzetí zásilky).

Procesní plná moc je dokument, v němž zmocnitel potvrzuje, že zmocněnec (právní zástupce, advokát, komerční právník) má plnou moc jednat jeho jménem u soudu. Může ji udělit právnická i fyzická osoba.

Prokura je zvláštní zplnomocnění, které může udělit právnická nebo fyzická osoba. Tímto dokumentem zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.

Název: Písemná a elektronická komunikace
Autor: Renáta Drábová, Jaroslava Levová, Tereza Filinová

Nakladatel: Fragment
Rok vydání: 2014
Počet stran: 122
Doporučená cena: 199,–