Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

Syntéza opomíjeného národního bohatství

Projekt prof. Milana Chytrého „Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev“ získal v roce 2012 Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Koordinátorem projektu byla Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, spoluřešitelem pak Botanický ústav AV ČR. „V Česku existuje silná tradice výzkumu vegetace, avšak syntéza na národní úrovni dosud chyběla. Tým botaniků z Masarykovy univerzity v Brně spolu se spolupracovníky z jiných institucí, zejména z BÚ AV ČR, proto začal od roku 1996 systematicky shromažďovat záznamy o druhovém složení vegetace v různých lokalitách po celé republice. Tyto údaje byly uloženy v elektronické databázi, která dnes obsahuje podrobná data z přibližně 100 000 lokalit,“ uvádí k dané tematice Akademie věd v tiskové zprávě.

 

Obecně lze soubor Vegetace České republiky doporučit všem ochráncům, přírodovědcům, zemědělcům, pedagogům i zapáleným studentům tajemství přírody, kteří se zajímají o současnou i minulou biodiverzitu České republiky. „Monografie popisuje floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několika desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi,“ uvádí webové stránky zaměřené na výzkumné práce Milana Chytrého (http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/vegetace.php?page=monograph&lang=cz).

Soubor naopak není vhodný pro úplné laiky nebo začátečníky. Nečekejte herbář s obrázkem přes celou stranu a popisem rostliny. Vegetace ČR se naším národním bohatstvím probírá s profesionálním přístupem, a tak je třeba znát alespoň latinské názvy rostlin a mít základní orientační přehled v diverzitě české přírody. K následné orientaci pak slouží četné a bohaté tabulky, fotografie, grafy dle Davida Zeleného, mapy ve zpracování Ondřeje Hájka i dobře srozumitelné texty autorů.

Závěrečná publikace fytocenologického přehledu přirozených a polopřirozených rostlin obohatí čtenáře znalostmi o lesních porostech současných i dávno minulých. Věděli jste například, že na některých místech našeho území rostly stromy i v poslední době ledové a dnes pokrývají lesy 34,9 % ČR?

Vegetace České republiky4: Lesní a křovinná vegetace

Milan Chytrý (editor)

Autoři textů: M. Chytrý, J. Douda, J. Roleček, J. Sádlo, K. Boublík, R. Hédl, M. Vítková, D. Zelený, J. Navrátilová, Z. Neuhäuslová, P. Petřík, J. Kolbek, Z. Lososová, K. Šumberová a R. Hrivnák

Vydala: Academia 2013

552 str.

Renata Dorňáková

Renata Dorňáková

Co o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd a snad právě proto mám ráda spoustu věcí, které souvisí s přírodou. Jako skoro všichni Valaši, i já jsem hodně tvrdohlavá a stejně tak přátelská; ráda poznávám nové lidi a zkouším nové věci. V etapách relaxace (od programu motorová myš) pak není nad šálek lahodného maté a dobrou knihu s uchvacujícím příběhem.

More Posts