Hodnocení: bídaucházejícíjde topěknévynikající
Loading...

„Krajiny vzdálených světů“

Výstava Krajiny vzdálených světů má připomenout tvorbu malíře Jaroslava Horálka, který nás předčasně opustil před 23 lety. V letošním roce by se dožil 60 let.

Převažujícím motivem vystavených obrazů jsou ne zcela reálné umělcovy „vnitřní“ krajiny. Mají být meditací o rozdílnosti i splynutí přírody a člověka. Malby promlouvají k divákovi svojí barvou a světlem, zářivými a matnými plochami, intenzivním malířským gestem. Z obrazů sálá energie, vroucnost i pokora. Ocitli jsme se v neprostupném světě, který nás vyzývá k odhalování a odkrývání.

Vůbec poprvé jsou jako zajímavá část Horálkovy tvorby vystaveny jeho fotogramy. Ty vznikly zcela náhodně jako experiment díky kamarádovi fotografovi Jaroslavu Benešovi. Prací na fotografickém materiálu vytvořil malíř schematické obrazce zahalené v tmavý kouř. Touto technikou se Horálek už nikdy více nezabýval.

Vystavené kvaše, pastely a fotogramy vznikly v posledních letech umělcova života.

foto: Eva Jakubcová  foto: Eva Jakubcová  foto: Eva Jakubcová

Akademický malíř Jaroslav Horálek se narodil v roce 1954 v Praze. Zde vystudoval  SOŠV Václava Hollara a AVU v ateliéru Fr. Jiroudka. Od 80. let vystavoval v různých galeriích v Česku. Malíř zemřel v roce 1991 v Praze.

Horálkova tvorba se vyvíjela od raných figurálních obrazů okouzlených expresionismem k barevně abstrahovaným rostlinným a živočišným motivům a krajinám.  Život zachycoval v barvách purpurové krve, tyrkysové oblohy, žlutého slunce a smaragdové trávy. Důvěrně znal všechny podzimní barvy strání kolem Vltavy, Sázavy nebo Berounky – hnědě a okry, bělavou žluť suchých trav, zemi zelenou českou a caput mortuum. Navštívil i krajinu zcela odlišnou – kraj Ardéche u vesničky Mirabel ve Francii, jemuž vévodily skály jako boží trůn. Horálek měl rád středověký motiv poutníka i mučedníka. V některých krajinách jsou stopy jejich kročejů i jizvy jejich ran.

Výstava je k vidění od 16. 4. do 4. 6. 2014 v Galerii UPa.

Vstup je zdarma.

foto: Eva Jakubcová  foto: Eva Jakubcová  foto: Eva Jakubcová

Headline foto: Eva Jakubcová