bídaucházejícíjde topěknévynikající (Zatím nikdo nehodnotil, buď první.)
Loading...

Pod ochranou Sachmety – Kouzla a nože v povodí Nilu

Když si vzpomenu na krásné vypravování Mika Waltariho o Lékaři Sinuhetovi či příběh Wilbura Smithe o Taitovi z Řeky bohů, naskakuje mi husí kůže. Lékařské praktiky těchto postav byly často velmi moudré. Zůstane mi něco z těchto mnohdy vybájených postupů v paměti pod nálepkou „pravda, takto se dělo“? Jen kdyby výsledek nebyl tak rozpačitý…

Projekt překladu egyptských lékařských papyrů do češtiny a vydání v souborné sbírce byl na sklonku vzniku už za minulého režimu kolem roku 1986. Eugen Strouhal, ke kterému se přidali Břetislav Vachala a Hana Vymazalová, se snažil prosadit svůj návrh na zpracované lékařské texty v několika nakladatelstvích. Avšak několikrát narazil na odmítnutí. A proto jsme si museli počkat desítky let, než se nám do ruky dostal první ze tří svazků Lékařství starých Egypťanů.

První z těchto svazků, kterým jsem se zabýval, pojednává o starověké chirurgii a péči o ženu a dítě. Texty pochází z autentických nálezů různých lékařských spisů na starověkých papyrech – namátkově papyrus Smithův, Ebersův, Kahún, papyrus Berlín, Londýn atd. Jsou zde uvedeny rozličné druhy nemocí popsaných příznaky a jejich způsoby léčení. Bohužel v mnoha případech zasáhl zub času a není tudíž možné jim porozumět. Kromě klasické léčby se ranhojiči často dovolávají i magických praktik a zaříkávání, přičemž některé mohou moderním smrtelníkům přijít těžce nechutná. Leč taková byla doba medicíny v jejích počátcích a egyptští lékaři byli tenkrát považováni za jedny z nejlepších ve známém světě.

V knize jsou případy uvedeny v téměř doslovném překladu ze starého egyptského písma. Poté je tento překlad ještě doplněn lékařskou poznámkou popisující účinnost starobylých metod. Rovněž je přiložen popis některých ingrediencí pro lékařské recepty či objasněny historicko-kulturní poměry. Kniha také obsahuje nemalé množství nádherných kreseb, ať už se jedná o náčrty autentických artefaktů či fotografie reliéfů v hrobkách velkých králů egyptských.

Předpis pro ženu, která leží, (nemůže se) natáhnout a třese jím (= lůžkem). Řekneš o tom: je to sevření dělohy. Učiníš s tím: dát jí vypít 2 henu nápoje chavej a hned to vyzvracet.“ – ukázka magické léčby, která působí spíše psychoterapeuticky.

Tým odborníků si na sebe vzal přetěžký úkol. Profesor Strouhal, lékař a paleopatolog, profesor Vachala a doktorka Vymazalová, význační čeští egyptologové, stvořili bezesporu unikátní dílo, které nemá na českém trhu obdoby. Jedinečnost tkví i v tom, že se jedná o přímý překlad egyptských papyrů do češtiny, bez nějaké okliky skrze angličtinu či jiné jazyky. Navíc dát smysl původním slovům egyptských písařů do nám srozumitelného jazyka kladlo nemalé nároky na spisovatelský um.

Přesto si nemůžu odpustit několik výtek, které mně osobně v knize hodně vadily. Překlad textů je mnohdy útržkovitý a nesmyslný, což vede ke čtenářově rozmrzelosti. Bylo by mnohem příjemnější připojit lékařské vysvětlivky přímo pod překlad jednotlivých případů na rozdíl od jejich zařazení do samostatné kapitoly opodál. Namísto pracného vyhledávání a listování by tak byla zachována kontinuita čtení.

Ach ty výklady! Občas jsem kroutil nevěřícně hlavou, když lékařská vysvětlivka obsahovala takřka doslovný, nafouknutý opis informace jasně plynoucí z překladu. Spíše mi to připadá jako nástroj k zaplnění prázdných stránek prázdným textem. Mnohokrát jsem se nedozvěděl žádnou novou informaci po přečtení desítek stran.

To samozřejmě vede k úvahám, zdali nebyla kniha nedomyšlená a uspěchaná. Z těchto rozvah hodnotím tak na 50 %. Šlo by to udělat líp, ale kdo ví, třeba se v dalším díle, který se věnuje interní medicíně, mnohé zlepší.

Kniha Lékařství starých Egypťanů I. je pěkně zpracované dílko, které nadchne nejednoho zaujatého, spíše odborněji vzdělaného čtenáře. Množství nedodělků sice knihu táhnou trochu ke dnu, ale na druhou stranu se jedná o velký krok vpřed na poli českého bádání ve starověké egyptské medicíně.

 

Lékařství starých Egypťanů I. (2013)

Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana Vymazalová

Nakladatelství Academia

240 stran, vázaná

Doporučená cena: 370 Kč

Václav Rejlek

Václav Rejlek

Student 3. lékařské fakulty a zpěvák kapely Thenemis, ve volném čase (jehož je málo, tak málo) literatuře se věnující.

More Posts