Author: Marek Jančík

Bratři Sesterové – V žáru bratrské lásky

Bratři Sesterové jsou zábavnou knihou plnou dobových rekvizit a krasořečných obratů protkaných sarkastickou nitkou. Frivolní stránku příběhu vyjadřuje i samotná grafická podoba vydání, jíž se už tradičně zhostil dvorní grafik a výtvarník nakladatelství Argo Pavel Růt. Kniha je ovšem také dílem o předurčenosti osudu, touze, nadšení a osobní svobodě ve schopnosti překonávat sama sebe; tedy nejen o lidském těle jako křehké nádobě, kterou lze tak lehce rozbít, ale též o lidském duchu, jenž je ve své neuchopitelnosti vždycky něčím víc.

Jak chutná pomsta za studena?

Vydavatelství BB/Art před nedávnem vydalo v pořadí již jedenáctou knihu z linie detektivních thrillerů, v níž hraje prim tajemný a po všech stránkách výjimečný agent FBI Aloysius Pendergast. Příběh s pro celou sérii typickým názvem Chladnokrevná msta se obsahově i stylově bez problému vřazuje do nastoleného průměru „pendergastovského“ světa, do nějž její autoři Douglas J. Preston a Lincoln Child přispívají svým mixem přírodních hříček, šílenství, psychopatie a sherlockovského vyšetřování s notným puncem brakovosti už 17 let.

Marlowova výška (Vysoké okno – Raymond Chandler)

Detektivky Raymonda Chandlera s proslulým soukromým očkem Philem Marlowem nepostrádají vtip, inteligenci, ale i silný sociálně-kritický rámec. Hlavní hrdina v nich ve společenském bahně neřestí a zločinu doslova sám plave. Jeho motivaci tudíž spíše než intelektuální touha po vyřešení zajímavé záhady podmiňuje každodenní praxí zažívaná morální pobídka. Nakladatelství Mladá fronta celou ne příliš rozsáhlou „marlowovskou“ řadu, čítající kromě povídek osm románů, postupně vydává pro současného čtenáře. Třetí v pořadí Marlowových dobrodružství nese titul Vysoké okno.

ROAD TRIPPING: Čik Wolfganga Herrndorfa

Rozpustilé knize Wolfganga Herrndorfa se v autorově rodné zemi dostalo nebývalé pozornosti jak ze strany kritiků, tak čtenářů. Německý spisovatel a ilustrátor se za ni kromě řady ocenění (Německou cenu za literaturu pro mládež, Cenu Hanse Fallady a Cenu Clemense Bretana) dočkal i vřelého přijetí u publika, jak juvenilního tak i staršího. Díky překladatelským aktivitám nakladatelství Argo se titul dostává do rukou i českému čtenáři.

Simon Urban: Tajemná záře nad východním Německem

Plán N (Odeon, 2012) je druhým románem Simona Urbana (prvním vydaným česky). Přestože spisovatel pochází ze západního Německa, historie a prostředí východních bratří jej zaujaly natolik, že se rozhodl vytvořit mystifikační spekulativní dílo odehrávající se v současnosti (přesně v roce 2011), v níž nikdy nedošlo k pádu Berlínské zdi. Text využívající detektivních struktur se silnou dávkou hořkosti noirových příběhů je zajímavou hrou nastolující téma identity a osobního vývoje jedince, jehož možnosti sebeuplatnění a vlivu v proudu historie jsou jen velmi omezené.

Rjú Murakami: Slast mrzačení

„Tohle je ten druhý Murakami!“ Podobnými slovy začíná většina českých recenzí pojednávajících o některé ze čtyř doposud vydaných knih japonského spisovatele a filmového režiséra Rjú Murakamiho. Vzhledem k současné situaci, v níž jsou romány Murakamiho soujmenovce celosvětovými bestsellery, jsou podobná slova nasnadě. Jejich tvorba se ovšem nese na vzájemně značně odlišných rovinách, jejichž srovnání je v kontextu jejich tvorby spíše arbitrární. Po přečtení nedávno vydané novely Piercing (Argo, 2012) se tak nabízí spíše úvodní věta: „Tohle je ten jiný Murakami. “

Prašivý pes a Cosmopolis: Bloudění a hledání

Amébické texty amerického spisovatele Dona DeLilla svou strukturu skrývají za zástěnu nahodilých detailů a těkavého pozorování. Lze v nich číst množství motivů a prvků tvořících současnou mediálně utvářenou společnost. Ne nadarmo jej literární kritička Laura Millerová označila za „velkého barda televizního věku“ a slavný teoretik Harold Bloom jej spolu s Thomasem Pynchonem, Cormacem McCarthym a Philipem Rothem označil za nejzásadnějšího současného amerického autora, jehož dílo zajisté překoná historickou bariéru kulturního zapomnění.

Rudá hvězda: Soudruh Superman

Mezi tvůrce subverzivních komiksů, kteří si neberou servítky korektnosti ani mládežnické přístupnosti a přitom stále zůstávají v mainstreamovém ranku, patří i skotský scénárista Mark Millar. Po titulech Mrtvý nebo živý, Kick-Ass: Nářez, či sérii Ultimates, nyní vychází v českém překladu i jeho slavné dílo Superman: Rudá hvězda (Superman: Red Son) v rámci komiksové řady nakladatelství BB art.

Vnější tma: beznaděj Cormaca McCarthyho

Ještě před pár lety byl Cormac McCarthy pro českého čtenáře známý pouze překladem prvních dvou knih „hraniční trilogie“ (The Border Trilogy), jež jej proslavila i mezinárodně. Snaha nakladatelství Argo splatit vydavatelský dluh týkající se románů tohoto z nejvýraznějších současných amerických spisovatelů spěje utěšeně k cíli. Prozatím posledním „mccarthyovským“ počinem v rámci edice AAA (anglo-amerických autorů), korunované vloni cenou Magnesia Litera, je kratší dílo Vnější tma (Outer Dark).

Raymond Chandler: Marlowovo melancholické sbohem

Sbohem buď, lásko má je druhým románem Raymonda Chandlera, v němž vystupuje legendární postava charismatického detektiva Philipa Marlowa. Kromě povídek vydaných samostatně čítá celá série osm knih (včetně posledního nedokončeného Případu z Poodle Springs, jenž dopsal o třicet let později Robert B. Parker). Chandlerovy detektivky drsné školy vyšly v českém prostředí již několikrát. Jejich nejnovější aktualizaci má od roku 2011 na svědomí vydavatelství Mladá fronta.

Mafie v Praze: lidská komedie

Nejnovější román Michala Viewegha Mafie v Praze (Druhé město, 2011) se objevil na pultech knihkupců v době současné renesance detektivek. Po Larssonově trilogii Milénium a následné vlně překladů různým způsobem žánrově spřízněných zahraničních autorů měla vzniknout jakási česká mutace „drsné školy“. Stejně jako Stieg Larsson i český autor klade do středu dění redakci tištěného média. Jeho politický thriller ovšem jinak stojí na výrazně odlišných principech.

Nic nového pod sluncem

Nakladatelství Host se po nebývalém úspěchu thrillerové trilogie Stiega Larssona Milénium rozhodlo současného detektivního boomu patřičně využít. Po sérii skandinávských titulů vydává v rámci edice Detektivní román další ukázky světové krimi. Jedním z posledních objevů je německý spisovatel Matthias Altenburg píšící od roku 2006 detektivní prózu pod pseudonymem Jan Seghers. Svým čtvrtým „žánrovým“ románem se poprvé představuje i českému publiku.