Lucifer

Když si Jitřní kníže zase jednou střihne bokovku

Je Lucifer po čertech chytrý génius? Má Světlonoš podobu nadpozemsky pohledného árijce? Zrovna tak se můžete ptát, jestli je nebe ještě modré – Mike Carey si totiž o božích plánech nedělá žádné iluze. A kdopak je po ruce, když si nebe nechce špinit ruce? Renata DorňákováCo o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd […]

Tak a co po prázdninách?

Pevnost 9/2016 je jako prvňáčkův kornout plný drobných potěšení nebo slohovky na téma Jak jste se měli o prázdninách. Žádná rubrika nepřišla zkrátka, ba naopak každá přinesla spoustu zajímavých námětů. A vy nevíte, co rozbalit jako první. Renata DorňákováCo o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd a snad právě proto mám ráda spoustu […]

Lucifer: Exodus

Bůh opustil Nebe a celé Jsoucno. Zanechal napospas všechno a všechny. Nastalo bezvládí nejen na Nebi, ale v celém nám známém Vesmíru. Jaká skvělá příležitost, pro další bohy a bůžky, titány a jiné mocné bytosti ovládnout božský trůn a ovládnout nejmocnější Jsoucno. Jaká to velká hrozba pro Lucifera a pro všechny anděly. Hra o nebeský trůn započala!

Lucifer: Domy Ticha

Pomyslný Rubikon byl překročen. Hry bohů nabírají spád. Právě v nakladatelství Crew vychází geniální příběh o Padlém andělu, před kterým stojí nové výzvy a příprava na nový boj – konečně otevřít oči svým bratrům a ukázat jim plány Stvořitele.

Lucifer: Peklo

Po ranním rozbřesku přichází den, po dni noc. Po noci rozbřesk. Zdánlivá rovnováha mezi dnem a nocí se může kdykoliv změnit. Vždyť jitřní kníže Lucifer je považován za pekelného vládce. Opravdu je den dnem a noc nocí? Není to jen přelud? Nejsou nakonec andělé pouhými pokryteckými démony? Obrazový román Lucifer: Peklo Vám možná napoví…

Lucifer: Božská komedie

Lucifer, druhý nejsilnější po Bohu, dal vale vládě v pekle a ujal se vlády nad svými novými državami. Lucifer nerad hrál druhé housle, proč pořád bojovat o Vesmír, o duše. Raději rozdat nové karty. Stvořil nový Vesmír, který sousedil se starým, poblázněným světem, kde stále vládla náboženská dogmata. Stvořil nový svět, svět bez omezení. Nechť hry intrik započnou!