Mike Carey

Lucifer: Exodus

Bůh opustil Nebe a celé Jsoucno. Zanechal napospas všechno a všechny. Nastalo bezvládí nejen na Nebi, ale v celém nám známém Vesmíru. Jaká skvělá příležitost, pro další bohy a bůžky, titány a jiné mocné bytosti ovládnout božský trůn a ovládnout nejmocnější Jsoucno. Jaká to velká hrozba pro Lucifera a pro všechny anděly. Hra o nebeský trůn započala!

Lucifer: Domy Ticha

Pomyslný Rubikon byl překročen. Hry bohů nabírají spád. Právě v nakladatelství Crew vychází geniální příběh o Padlém andělu, před kterým stojí nové výzvy a příprava na nový boj – konečně otevřít oči svým bratrům a ukázat jim plány Stvořitele.

Lucifer: Peklo

Po ranním rozbřesku přichází den, po dni noc. Po noci rozbřesk. Zdánlivá rovnováha mezi dnem a nocí se může kdykoliv změnit. Vždyť jitřní kníže Lucifer je považován za pekelného vládce. Opravdu je den dnem a noc nocí? Není to jen přelud? Nejsou nakonec andělé pouhými pokryteckými démony? Obrazový román Lucifer: Peklo Vám možná napoví…

Lucifer: Božská komedie

Lucifer, druhý nejsilnější po Bohu, dal vale vládě v pekle a ujal se vlády nad svými novými državami. Lucifer nerad hrál druhé housle, proč pořád bojovat o Vesmír, o duše. Raději rozdat nové karty. Stvořil nový Vesmír, který sousedil se starým, poblázněným světem, kde stále vládla náboženská dogmata. Stvořil nový svět, svět bez omezení. Nechť hry intrik započnou!