Sláine: Poklady Británie

Sláine: Poklady Británie

Sláine, velký to keltský rek, prochází časoprostorem a koná velké skutky pro svou bohyni, bojuje pro zachování starého řádu. Epos Sláine boří mýty a překračuje obvyklý rámec fantasy komiksu. Nechť zní zpěv starých bardů o hrdinských činech tohoto velkého muže.