Václav Okapa

Lucifer: Exodus

Bůh opustil Nebe a celé Jsoucno. Zanechal napospas všechno a všechny. Nastalo bezvládí nejen na Nebi, ale v celém nám známém Vesmíru. Jaká skvělá příležitost, pro další bohy a bůžky, titány a jiné mocné bytosti ovládnout božský trůn a ovládnout nejmocnější Jsoucno. Jaká to velká hrozba pro Lucifera a pro všechny anděly. Hra o nebeský trůn započala!

Skalpy 1: Země indiánů

Drsný název, drsný příběh, drsný Zlý kůň. Tři drsné atributy, které dělají z tohoto díla mimořádně napínavé drama na pokračování. Věřte, pokud jste si mysleli že Harlem je celkem brutální místo pod sluncem, tak to jste nezažili Zemi indiánů.

Lucifer: Domy Ticha

Pomyslný Rubikon byl překročen. Hry bohů nabírají spád. Právě v nakladatelství Crew vychází geniální příběh o Padlém andělu, před kterým stojí nové výzvy a příprava na nový boj – konečně otevřít oči svým bratrům a ukázat jim plány Stvořitele.

Batman: Země jedna

Gotham. Velkoměsto ovládané mocichtivými a zkorumpovanými politiky v čele s arcikriminálníkem starostou Cobblepotem má přece šanci na změnu – Thomase Wayna, potomek budovatelů města. Z filmů všichni víme, co se s Thomasem Waynem a jeho ženou stalo. Byli zavražděni před zraky svého syna Bruce.