Černá Amerika a její bohové III.

Nezapomeňte si přečíst první a druhý díl.

Srovnáme-li brazilské afroamerické kulty s kulty černých obyvatel Guayan, Kolumbie a Venezuely,  pak můžeme směle říci, že se ty afroguayanské, afrokolumbijské a afrovenezuelské kulty nemohou svou rozmanitostí, složitostí a nepřehledností vůbec rovnat těm afrobrazilským.  Na Guayanách (Francouzské, Britské a Nizozemské – bývalém Surinamu) jsou jediným pramenem afrických náboženských představ kulty uctívané ghanskými  kmeny Fantů a Ašantů. Náboženství Bušnegrů je jednodušší než náboženství candomblistů nebo macumbistů. V čele panteonu stojí otec-stvořitel Nyankopon.  Černí obyvatelé Guayan nebudují pro své bohy svatyně, ani nekonají na jejich počest obřady.  Větší váhu přikládají kultu předků. jemuž jsou prostřednictvím člověka-média zasvěceni někteří z věřících a početným skupinám duchů, které rozdělují do tří skupin: kumenti, kteří mají podobu jaguára a pomáhají lidem, bunsuki žijící ve větvích stromů či ve vodě a zlomocní dagobe, kteří na sebe berou většinou podobu hada.

Bušnegři věří také na duchy zemřelých. Podle jejich představ má člověk dvě duše – jedna umírá s člověkem a druhá se toulá pralesem.  Jak na Surinamu, tak na Guayanách se můžeme setkat s kultem fantsko-ašantských bohů winti, jehož obřady vede kněží wintiman.

V Kolumbii,  ani ve Venezuele se nedochovaly žádné kompletní afroamerické náboženské kulty, jejich fragmenty se však zachovaly v jednotlivých oblastech těchto zemí. Pozornost si zasluhuje asi pouze kult královny Marie Lionzy, který je směsicí afrických, evropských a indiánských náboženských představ. Do jejího pantheonu patří vůdce černošské vzpoury král Miguel, afričtí bohové Obatala, Ochum, Ogun a velkých indiánských náčelníků (Tomanaclo, Yoroqui).  Zajímavé je i náboženství honduraských a belizských Černých Karibů, kteří uctívají duchy předků ve zvláště postavených chýších prostřednictvím obřadníka zvaného buai. Tyto kulty jsou podobné těm guadeloupským, o nichž si ale povíme zase někdy příště.

Rate this post

Více z LaCultury...

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.