Ztohoven a jejich falešný Občan K

Občan K., zdroj: www.ztohoven.com
Občan K., zdroj: www.ztohoven.com

 

V úvodu jsem vyjmenoval všechny skupinou provedené akce. Co do počtu jich není mnoho, o to větší je jejich význam na poli lehce přidušeného současného českého umění.

Po akcích skupiny nikdo nepochyboval o infůzy nové energie na umělecké scéně. Ten kdo je odmítal považovat za hodné získání statusu oficiálního umění, toho Ztohovni obešli výhrou ceny NG 333. Tímto Knižákovým pomazáním nadobro propojily dva dlouho neslučitelné světy vysokého a o něco nižšíšho „alternativního“ umění. Nicméně kdyby jste se se členy Ztohoven zakecali, tak se připravte na to, že „umění“ nejspíš nebude těžištěm vašeho rozhovoru. Jak bývá zvykem nejen u uměleckých skupin, sami Ztohoven se neradi škatulkují a už vůbec né do přihrádky „umění“.

Občan K., zdroj: www.ztohoven.com
Občan K., zdroj: www.ztohoven.com

Ztohoven vidí svoje aktivity někde mezi sociálními sondami a angažovaností ve společnosti. V podstatě to ale moc neřeší. Jak je patrné z charakteru skupiny, jde jim více o činy než o nějaké teoretizování.

To co skupinu charakterizuje a proplétá se jako červená nit všemi akcemi je částečná anonymita všech členů. Zakrytí identity si z pravidla vyžadovala povaha projektů daleko za hranicemi zákona. Nikdy nebylo jasné, kolik lidí se přesně na akcích podílelo. Skupina v podstatě nemá žádnou pevnou organizační strukturu, a funguje na základě momentální kooperace lidí, jejichž počet se od každé akce mění. Dá se říci, že tam kde končí obecné povědomí o umělecké skupině, tam začíná umělecká skupina sama.

Otázka anonymity skupiny vyvrcholila s prezentací posledního projektu „Občan K“. Všichni momentální členové na ní vystavili své občanky zalité v plexisklu. Na první pohled na nich nebylo nic zvláštního. Teprve po detailnějším prohlédnutí a srovnání všech, se dalo zjistit, že tvář každého člena na fotce, splívá v jedinou podobu každého druhého člena. S takto upravenými „falešnými“ občankami, členové Ztohoven procestovali státy Evropy a dostali se k parlamentním volbám.

Kdo čekal na vernisáži Občana K atomový výbuch, byl pravděpodobně zklamán. Nicméně to málo co bylo představeno, je část z přibližně dva roky probíhajícího projektu. Jeho další části a průběh, bude zveřejňován postupně, a to pravděpodobně s paralelně se rodící mediální kauzou, která se již rýsuje po informování o dočasném zatčení některých členů.

Na vernisáži Ztohovni rozdávali manifest. Široce v něm popisují svůj pohled na význam prchavé identity každého z nás. Slovy Občana K: „Jestli se nechceme bát svého vlastního obličeje, musíme si zachovat svou tvář“.

Rate this post

Více z LaCultury...