I když je králem, musí mlčet

Jízda králů se zejména kvůli datu konání řadí k obyčejům souvisejícím s křesťanskými svatodušními svátky – letnicemi.  Doložené zmínky o této tradici sahají až do středověku. Existuje několik legend, jak vznikla. V současné době je nejrozšířenější z pověstí ta, jež popisuje, jak poražený uherský král Matyáš Korvín utíkal na svůj hrad v Trenčíně. Nesměl být odhalen, proto se přestrojil za ženu a do úst mu byla vložena růže, aby se neprozradil svým hlasem.

Jízda králů, zdroj: jizdakralu.vlcnov.cz

Slavnost jízdy králů se však zachovala jen v některých oblastech Slovácka a Hané. Ve Vlčnově je tradicí, že je každoročně zvolen nedospělý chlapec, kterého matka ve slavnostní den převlékne do ženského kroje a hlavu mu pokryje květinovou korunou. Sám pak s nazdobenou šavlí usedá na opentleného koně.  Mladého krále chrání dva pobočníci, kteří jsou také zahaleni do kroje opačného pohlaví. Dále ho doprovází družina osmnáctiletých chlapců, tzv. legrútů.  Při objížďce po vesnici vyvolávají vtipné veršovánky, jimiž připomínají události, které se v obci za uplynulý rok staly, a také vyzývají k příspěvku pro „chudobného“ krále.

Objížďka královské družiny se ve Vlčnově koná poslední neděli v květnu, slavnosti začínají již o dva dny dříve.  Do letošního programu je zahrnut jarmark lidových výrobků, výstavy národopisných sbírek a výtvarného umění, vystoupení folklorních souborů i muzik na různých místech obce. Večer pak můžete zakončit příjemným posezením ve vlčnovských búdách při cimbálové muzice a dobrém víně.

Více z LaCultury...