Poznejte tajemství římských císařů

Ne vždy je výsledkem práce kolektivu odborníků zajímavé a výjimečné dílo, ale čas od času se to přece jen podaří. Vhodným příkladem je – stále ještě čerstvý – titul Životy císařů. Jedná se o soubor esejů o dvanácti nejvýznamnějších a nejznámějších římských císařích, který čtivou a poutavou formou poodhaluje jednotlivé osobnosti panovníků a okolnosti provázející období jejich vlády.

Životy císařů, Academia

I když se to na první pohled nemusí zdát, Životy císařů jsou zajímavým a poutavým čtivem, u kterého je velmi snadné nechat se přenést zpátky do historie a dychtivě obracet stránku za stránkou s touhou zjistit – co bylo dál. Osudy některých uvedených osobností už sice byly nejednou ztvárněny a převyprávěny, ale málokterá publikace vám nabídne takto ucelený soubor faktů, doplněný navíc i spoustu dalších podrobností, o kterých jste doposud nevěděli.

Jednotlivé části na sebe v podstatě přímo navazují, snad s výjimkou závěru věnovaného Iustiniánovi. Autoři, kteří se zasloužili o zpracování životů císařů obsažených v knize, neměli předepsaný striktní rámec, kterého by se museli při svém popisu držet. I přes jistou osobitost jsou ale kapitoly zpracovány v podobném duchu, fakticky obsáhlé a zajímavé, přesto poměrně krátké. Je ovšem třeba myslet na to, že primárním čtenářem, na kterého je publikace zacílena, je právě neodborná veřejnost, potažmo studenti historie, kteří se mohou na relativně malém prostoru velmi dobře seznámit s představiteli římské, respektive světové historie. Zájemci o hlubší proniknutí popsaného úseku dějin mohou navíc využít další vypsanou literaturu, která se objevuje vždy na konci každé z kapitol. Samotný závěr knihy je pak ještě doplněn o grafické zobrazení Římské říše tak, jak vypadala na počátku v Augustově době a pro porovnání následně v době císaře Iustiniána, a dále o časovou tabulku římských dějin, slovník vybraných odborných pojmů a užitečné rodokmeny dynastií.

Anthony A. Barret, emeritní profesor University of British Columbia ve Vancouveru, editor této publikace a autor příspěvku věnovaného císaři Caligulovi, píše v úvodu: „…málokteré téma může být pro zájemce o dějiny prospěšnější než životy římských císařů. Lépe než cokoliv jiného nás poučí o vztahu člověka k moci a také o tom, jak to končívá – někdy dobře, ale častěji špatně -, je-li moc prosazována svévolně.“ S podobným tvrzením nelze než souhlasit a dopřát potencionálním zájemcům o tento historický úsek příjemně strávené chvíle mezi Životy císařů.

Název: Životy císařů
Autor: Anthony A. Barret (editor)
Počet stran: 456
Cena: 450 Kč
Vydal: Academia, 2012

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Trochu jiná historie očima signatářky Charty 77 17. května, 2014 Trochu jiná historie očima signatářky Charty 77 Ivanka Hyblerová podepsala Chartu 77 jako jedna z prvních. I ona věřila, že se podílí na demokratizačním procesu společnosti a že se nyní celé její rodině bude žít v Praze zase o něco […]
 • Dědečku, vyprávěj o světě18. února, 2022 Dědečku, vyprávěj o světě Ladislav Špaček je mimořádně kultivovaný člověk. Doprovázel po dlouhá léta Václava Havla jako jeho mluvčí.  Jako mluvčí byl vždy precizní, s kultivovaným projevem, s perfektní znalostí […]
 • Lilyin slib1. února, 2022 Lilyin slib Když byla Lily deportována do Osvětimi, dala si slib, že jednou bude šířit pravdu o koncentračních táborech. Na konci války jí dal americko-židovský voják bankovku, na kterou napsal "hodně […]
 • Výlet historií lidských průserů s britským humorem25. prosince, 2021 Výlet historií lidských průserů s britským humorem Novinář "Tom Phillips je velice bystrý a velice zábavný chlapík," podotkl britský historik G. Jenner a nemohu jinak než upřímně souhlasit. Ačkoli jsem nikdy nebyla žroutem dějepisu, […]
 • Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti29. července, 2021 Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti Kryptoměny vládnou světu! Kdo by o nich neslyšel? Otevřete jakékoliv noviny či sociální média... všude  se dočtete o bitcoinu. Bitcoin roste, bitcoin padá a zase roste a zase padá. Každá […]
 • Má přítelkyně30. dubna, 2021 Má přítelkyně Po skandální popravě Anny Boleynové získala místo po boku krále Jindřicha VIII. křehká a jemná Jana Seymourová, někdejší Annina dvorní dáma. Jana je Anniným pravým opakem, a tak místo […]
 • Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse13. listopadu, 2020 Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse Díky pátečnímu home office jsem v deset ještě v pyžamu, když zazvoní pošťačka. Žlutá bublinková obálka je pěkně těžká. Aby ne - skrývá se v ní PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY z nakladatelství […]
 • Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat?3. listopadu, 2020 Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat? Je to už nějakou dobu, co číhám, až vyjde nějaká nová šikovná kniha o houbách, kterou bych mohla věnovat své dobré známé. Zatímco v naší rodině se odjakživa sbíraly jen praváky, babky a […]
 • Trilobiti ve světle poetických metafor24. srpna, 2020 Trilobiti ve světle poetických metafor Představte si šamanský rituál, při němž indiáni přivolávají déšť. Tančí kolem ohně, vynášejí magické formule, přinášejí oběti. A druhý den skutečně začne pršet. Zázrak? Důkaz existence […]
 • Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita?10. července, 2020 Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita? Nakladatelství Dokořán spolu s nakladatelstvím Academia vydávalo vázanou knihu Geodiverzita a hydrodiverzita, jejímiž autory jsou  český přírodovědec Vojen Ložek, jeho student - a snad […]
 • Obohaťte svůj život o trvalky9. července, 2020 Obohaťte svůj život o trvalky Nakladatelství Akademie permakultury, pobočný spolek spolku Permakultura CS, vydává brožovanou publikaci Trvalky. Ta je sestavena z 11 článků na v současnosti tolik zmiňované téma […]
 • 100 hodin, kdy umírala republika24. února, 2020 100 hodin, kdy umírala republika Sto hodin, to je něco málo přes čtyři dny. Je to krátké časové období, které v našich životech a v chodu států téměř nic neznamená. V roce 1939 to ale byly právě čtyři dny - od 13. do 17. […]

Potulný pisálek a nadšený japanofil. A nejlépe obojí dohromady.