… nová sezóna, nové zážitky …

 

Na 59. koncertní sezónu srdečně zvou posluchače nejen primátor města Ostravy Petr Kajnar a zastupující ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Hališka, ale samozřejmě i samotní hráči na housle, violy, violoncella, kontrabasy, flétny, hoboje, klarinety, fagoty, lesní rohy, trubky, pozouny, bicí, na tubu a harfu a v neposlední řadě také dirigenti, kteří budou filharmonii usměrňovat. Toť i výčet nástrojů, které jsou součástí filharmonie. Členy nebudu jmenovat, protože jejich počet je 102, zato musím sdělit některá jména mistrů, jejichž skladby zazní. A věřte, že to budou zvučná jména. Vezmeme to ale popořadě. Koncerty jsou totiž rozděleny na různé cykly.

Velký symfonický cyklus – A/AR Tento cyklus zahrnuje 10 koncertů. Já sama jsem z programu tohoto cyklu nadšená. Vybrány byly opravdové „lahůdky“ od Brahmse, Dvořáka, Bizeta, Čajkovkého, Beethovena nebo Wagnera.

Hned na prvním koncertu uslyšíme Brahmsovu Symfonii č. 1 c moll op. 68. V díle Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53, jenž napsal Antonín Dvořák, bude hostovat Václav Hudeček. Taktovky se ujme Petr Vronský.

Na druhém koncertě nás okouzlí Bizetova Arlézanka (výběr ze suit č. 1 a 2), poté violoncellové Rokokové variace op. 33 v podání Petra Nouzovského. Třešničkou na dortu bude Symfonie č. 9 e moll op. 95, spíše známá jako „Z Nového světa“, jejímž autorem je mistr Dvořák. Za dirigentský pultík si stoupne Fan Tao z Pekingu. Koncert bude generálkou pro dirigenta i filharmonii na první turné v Čínské lidové republice.

Třetí koncert bude opravdu velký zážitek, neboť se bude i zpívat. Janáčkova filharmonie Ostrava, Český filharmonický sbor, sopranistka Veronika Holbová, barytonista Michal Stískal a dirigent prof. Petr Fiala předvedou posluchačům Německé requiem op. 45 z díla Johannese Brahmse.

Čtvrtý koncert dá vyniknout dvěma členům Janáčkovy filharmonie Ostrava, flétnistce Markétě Klimánkové a klarinetistovi Danielovi Svobodovi, kteří budou hrát sólové party Concertanta pro flétnu, klarinet a orchestr, napsaného Franzem Danzim. Poté bude premiérově představen Koncert pro basklarinet, klavír a orchestr od Aleše Pavlorka. Koncert ukončí Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4 H 305. Tento večer bude dirigovat Stanislav Vavřínek.

Gioacchino Rossini: Vilém Tell, předehra k opeře, započne pátý koncert. Dále se představí sólista Tomáš Klement, který s filharmonií nastudoval „Císařský“ Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 od Ludwiga van Beethovena. V posledku na návrh italského dirigenta večera Piera Carla Orizia zazní Obrázky z výstavy z pera Modesta Petroviče Musorgského.

Petr Šumník bude na šestém koncertu dirigovat filharmonii, která zahraje Wagnerovu Jízdu valkýr, Koncert pro varhany a orchestr č. 1 od F. A. Guilmanta a Symfonii č. 5 D dur op. 107 „Reformační“, jež napsal F. Mendelssohn-Bartholdy. Varhany rozezní Marek Kozák.

Na sedmém koncertě se bude opět zpívat. Jako sólistka vystoupí Eva Dřízgová-Jirušová (soprán) v díle Richarda Strausse Čtyři poslední písně. Před zpěvačkou si poslechneme Píseň bohatýrskou od Antonína Dvořáka a nakonec zazní symfonická báseň Leoše Janáčka Taras Bulba. Vše se uskuteční pod taktovkou Charlese Olivieri-Munroa, který je původem z Kanady, ale usadil se po studiu v České republice natrvalo.

V programu osmého koncertu zazní Dvořákova Polednice a Beethovenova Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“, které si vybral sám dirigent Theodore Kuchar. Mezi těmito skladbami zahraje sólo Ivo Kahánek v díle Maurice Ravela, konkrétně v Koncertě pro klavír pro levou ruku a orchestr D dur.

Devátý koncert můžeme právem nazvat romantický už podle trojice skladatelů, kteří zazní. Prvním dílem bude Španělské capriccio op. 34 Nikolaje Rimského-Korsakova, poté uslyšíme Španělskou symfonii pro housle a orchestr op. 21, jejímž autorem je Edouard Lalo. Sóla se chopí světoznámý Ivan Ženatý. Trio skladatelů uzavře Petr I. Čajkovskij a jeho Symfonie č. 5 e moll op. 64. Dirigovat bude Leoš Svárovský.

Poslední koncert Velkého symfonického cyklu, tedy koncert desátý, se opět nese v romantice Petra I. Čajkovského, který napsal krásný Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35. Sólo si zde zahraje mladá a úspěšná  Yoon Hee Kim. Poté zazní Symfonie č. 4 G dur z pera Gustava Mahlera, ve které se bude kupodivu zpívat sólo. To bude v podání Simony Mrázové. Dirigentem večera bude Slawomir Chrzanovki.

Toť Velký symfonický cyklus, který má posluchačům co nabídnout.

Dále je zde k poslechu Cyklus Jeunesses musicales. Ten se skládá ze čtyř koncertů, kde se představí hlavně mladí interpreti ze základních uměleckých škol, konzervatoří a fakult umění. I když jsou hráči převážně na počátku své kariéry, rozhodně to se svými nástroji a hlasy umí tak skvěle, že představí opět zvučná jména Haydna, Dvořáka, Čajkovského,Poppera, Mozarta a dalších. K návštěvě mohou přesvědčit mnohá vítězství a různá ocenění, kterých mladí umělci dosáhli na prestižních soutěžích.

Komorní cyklus nabízí šest velmi rozličných koncertů. Hrát budou soubory Smetanovo trio, Janáčkovo kvarteto, Kubínovo kvarteto či Camerata Janáček. Samozřejmě nechybějí sólisté. Jako nejzajímavější bych uvedla koncert s názvem „Les peres et les fils“ (Otcové a synové). Hrány budou skladby Marina Maraise a jeho syna Rolanda a Antoina Forqueraye a jeho syna Jean-Baptisty. S tímto programem vystoupí Petr Wagner, hráč na violu da gamba, a barokní soubor.

V neposlední řadě se uskuteční mimořádné koncerty v DKMO a mimořádné koncerty v jiných lokalitách. Za poslech určitě stojí koncert v rámci Česko-korejských dnů, Noc v Opeře (slavné árie českých a italských skladatelů Dvořáka, Smetany, Verdiho, Pucciniho, Rossiniho, Donizettiho), Vánoční koncert, Novoroční koncert nebo velmi oblíbený koncert Movie night II (nová verze úspěšného koncertu filmové hudby).

Vážení posluchači, je z čeho vybírat. Přeji Vám příjemný poslech a nerušené chvíle plné krásné hudby.

Rate this post

Více z LaCultury...