Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa

Kulturu paměti a s ní spojenou kolektivní paměť reprezentují pamětní místa ve veřejném prostoru, která svým způsobem komunikují s osobní pamětí. Kolektivní paměť se ale také v řadě případů chová jako paměť individuální. Má snahu uchovávat a hlásit se k obecně uznávaným jevům, které jsou hodnoceny pozitivně, potlačuje a zapomíná to, co bylo nebo je v systému sdílených hodnot zařazeno mezi negativní historické zkušenosti.

Proces osobního a kolektivního vzpomínání se musí stále vyrovnávat s radikální změnou hodnotících soudů soudobých českých dějin, ke které došlo po roce 1989. Je možná charakteristické, že v této oblasti se společnost v řadě případů chová tak, jak se vytvořila historická paměť v letech 1948-1989. V řadě případů je současné vzpomínání a hodnocení období českých dějin v letech 1948-1989 stále pod hegemonním vlivem tehdejší režimní ideologie, se kterou se jednotlivci i veřejnost vyrovnávají často pouze jakýmsi přepólováním negativních a pozitivních soudů.

Jako doklad můžeme uvést příklad sdíleného zapomínání společnosti na levicový a dělnický odpor proti vládě komunistické strany. Ta se jinak zájmy dělnické třídy rituálně zaštiťovala při každé vhodné i nevhodné příležitosti. Přitom nejmasovější veřejné projevy odporu proti vládě v padesátých letech 20. století, v období nejtužšího stalinismu a masových politických procesů, vycházely právě z řad dělnictva. Už v roce 1951 se musel režim vyrovnat se stávkami v Brně, v Ostravě a ve Zlíně, stávky propukaly také mezi horníky v severozápadních Čechách. Vrcholem odporu bylo masové stávkové hnutí na protest proti měnové reformě v roce 1953, která měla svůj symbolický vrchol v událostech v Plzni, kde nespokojení dělníci zaútočili na budovy radnice a soudu a na krátkou dobu skutečně ovládli střed města. Dnes je známo, že v padesátých letech se uskutečnilo nejméně 260 stávkových akcí. O těchto odpůrcích režimu dobová propaganda vůbec nehovořila, tabuizovaná byla samozřejmě ve všech médiích. Byla určena k zapomnění a ani dnes, snad kromě Plzně, nikde nikdo tyto události a osudy lidí s nimi spojených ve veřejném prostoru nepřipomíná.

_DSC4762Stejně tak je do prostoru zapomínání zařazena řada událostí z konce let šedesátých. Vedle Jana Palacha a některých událostí spojených s okupací Československa není už více témat, která by se ve veřejném prostoru připomínala, přitom například zrušení cenzury, ke kterému došlo v roce 1968 vůbec poprvé v našich dějinách, by si to určitě nějakým způsobem zasloužilo. Ostatně také rok 1989 je společností připomínán ve veřejném prostoru především v souvislosti se studentským hnutím, ale žádným způsobem není připomínaná generální stávka z 27.listopadu 1989, které se účastnily tři čtvrtiny obyvatel republiky a která teprve skutečně zvrátila mocenské poměry v zemi.

To, aby se návštěvník výstavy zamyslel a pokusil se, si zodpovědět otázky, proč se něco z nedávné minulosti připomíná a proč se něco jiného zase zapomíná, proč veřejná paměť dnes vypadá tak jak vypadá, jsou základním cílem výstavy. Měly by být výzvou také k osobnímu zamyšlení nad sebou samým, nad motivy svého vzpomínání a zapomínání, stejně jakocestou ke kritickému pohledu na dnešní společnost a její dominantní ideologie. Nástrojem pro pochopení minulosti a současnosti je archeologie paměti, kterou reprezentují na výstavě předměty každodennosti života i symboly vládnoucí ideologie let 1948-1989, stejně jako dveře od vyšetřovací kobky Státní bezpečnosti. Ta se nacházel v samotném centru města Ústí nad Labem, v budově dnešní České spořitelny na Mírovém náměstí. Dnes toto místo nic veřejně nepřipomíná, stalo se spíše místem zapomnění.

Nepřehledná seskupení vzpomínek se i v našich životech střídají se snahou o systematické vzpomínání, chápání souvislostí, nebo alespoň o snahu o porozumění. Téma výstavy se tak dotýká především problematiky formování a proměny historického vědomí a povědomí společnosti v rámci historické kultury soudobých českých dějin. Základními pojmy jsou čas a lidé, které se prolínají v pojmu dějiny. K němu se vztahují pojmy selekce, interpretace, manipulace (historickou sociální a individuální pamětí) a samozřejmě s tím související pojmy vzpomínání kontra zapomínání.

Náročné téma výstavy o paměti vyřešili autoři a realizátoři výstavy důrazem na neotřelé architektonické řešení výstavy, které by mělo výrazně doplňovat celkový návštěvnický prožitek. Jak řekla jedna ze spoluautorek konceptu výstavy Kristina Magasaniková „Výstava se pokouší o sdělení, že individuální i kolektivní paměť je třeba stále znova objevovat, a k tomu výstava přispívá spíše kladením otázek než pouhou prezentací historických údajů.“ Další z autorů výstavního konceptu Richard Loskot uvedl, že z jeho pohledu „Výstava Příběhy míst je souborem prostorových mikrosvětů – různých forem paměti – kterými návštěvník prochází a konfrontuje své vlastní vzpomínky.“

Zároveň si výstava Příběhy míst klade za cíl prezentovat dosud Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR realizovaný výzkum a dokumentaci pamětních míst na komunistický režim v České republice a postihnout historické a kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa z hlediska společenské reflexe života v období komunismu.Z více než čtyř stovek pamětních míst v České republice na období let 1948-1989 jsme pro výstavu vybrali více než čtyřicet příkladů, které by měly reprezentovat jak všechny významné regiony republiky, tak základná typologické okruhy projevů současné kolektivní paměti ve veřejném prostoru. Tyto vybrané příběhy paměti jsou ve zkratce uvedeny i v katalogu.

_DSC4795Z probíhajícího výzkumu a dokumentace se pořizují databáze a sbírky jako podkladové materiály pro odborné a vědecké a popularizační výstupy projektu jako je například databáze pamětních míst s příslušnými archivními materiály, fotodokumentace, sbírka pořízených rozhovorů s pamětníky historických událostí, jenž se bude orientovat jednak na získání osobních svědectví a zároveň na její reflexi v povědomí současníků. Databáze bude po skončení projektu dále přístupna na pracovišti Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR jako pramen pro další badatele.

Výsledky výzkumu a dokumentace jsou a dále budou publikovány také knižně, v odborných časopisech a v podobě specializované mapy zachycující faktografickou, typologickou a reflexivní rovinu zkoumaného tématu. Stěžejním výstupem, zasazujícím topografii míst paměti na komunistický režim do širšího kontextu českých soudobých dějin, bude ilustrovaný slovník českých dějin let 1948-1989 jako všeobecná historická příručka pro širokouveřejnost. Součástí projektu je také vzdělávací program pro školy.

Výstava byla připravena na základě spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za podpory Muzea města Ústí nad Labem. Vedoucí projektu výstavy je Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., kurátorem výstavy je Mgr. Václav Houfek. Architektonické řešení navrhli She Architect pod vedením Kristiny Magasanikové, ta se podílela také na konceptu výstavy spolu s Janem Magasanikem, Tomášem Celiznou a Richardem Loskotem.Výrobu a produkci výstavy zajistila firma LN-Design pod vedením Luďka Novotného.Výstava a katalog jsou financovány v rámci projektu NAKI č. 34: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.

Václav Houfek

 

Více z LaCultury...

 • Divotvůrce a Cesta divoké sedmikrásky2. září, 2018 Divotvůrce a Cesta divoké sedmikrásky Po otevírajícím dílu série Divotvůrce se ke čtenářům dostává pokračování dobrodružného příběhu svérázné tulačky Ferius, krvežíznivého kočkoveverčáka Reichise a šestnáctiletého mága […]
 • Michal Šťovíček – Francie proti Evropě4. srpna, 2018 Michal Šťovíček – Francie proti Evropě Co vám přijde na mysl, když se řekne francouzská revoluce? Většina lidí si vzpomene na dobytí slavné pařížské věznice Bastily, popravu krále Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty, […]
 • Vladivojna La Chia bojuje za českou hudbu v rádiích12. prosince, 2012 Vladivojna La Chia bojuje za českou hudbu v rádiích Svérázná, originální zpěvačka, skladatelka, hudebnice a výtvarnice Vladivojna La Chia, která byla nominována na Cenu České filmové kritiky a na Českého lva za nejlepší filmovou hudbu k […]
 • Petr Písařík představí svoji svébytnou tvorbu v Galerii Černá labuť11. června, 2020 Petr Písařík představí svoji svébytnou tvorbu v Galerii Černá labuť Praha 11. června 2020 - Černá labuť zve od zítřka na výstavu, která pod titulem Jestli chceš být originální, stačí nelhat představí jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků Petra […]
 • Sputnik, má láska: Haruki Murakami8. prosince, 2009 Sputnik, má láska: Haruki Murakami Sputnik, má láska od Haruki Murakamiho je další dílo, které vyšlo přeložené do češtiny. Samozřejmě i u nás je početná řada fanoušků, dychtivých po specifickém stylu psaní japonského […]
 • Bold Gallery zve na Výlet s Alžbětou Skálovou, Zdeňkem Daňkem, Jakubem Sýkorou a dalšími9. července, 2021 Bold Gallery zve na Výlet s Alžbětou Skálovou, Zdeňkem Daňkem, Jakubem Sýkorou a dalšími Holešovická Bold Gallery, která přes rok čeří vody pražského kulturního života, nyní přichází s první kolektivní výstavou. Pod názvem Výlet zve od 14. července na společnou prezentaci […]
 • Spirála15. října, 2021 Spirála Manga, horor, Japonsko. V Česku se na milovníky komiksů stále kouká skrz prsty. Jako cože? Ty si čteš (rozuměj: prohlížíš) komiks? V Japonsku je čtení mangy stejně obvyklou činností jako […]
 • Cesta do hlubin prezidentovy duše17. prosince, 2016 Cesta do hlubin prezidentovy duše V dnešním shonu se člověk málokdy zastaví nad tím, co slova psaná na papíře znamenají. Význam obětujeme v rámci úspory času. Kdysi jsme byli mistři ve čtení mezi řádky, jemné narážky a […]
 • Michael Jackson opět vstává z hrobu6. listopadu, 2009 Michael Jackson opět vstává z hrobu THIS IS IT! A opravdu je to tady! Po zlomovém klipu z roku 1983 Thriller, kdy si Michael Jackson zahrál zombie, se teď jakoby opět vrací ze záhrobí, aby i po své smrti přilákal milióny […]
 • Fotoreportáž z Castle party19. srpna, 2013 Fotoreportáž z Castle party Je jen málo festivalů, které dokáží zaujmout nejen hudbou, ale zvláště vzezřením všech příchozích. A na takových festivalech nemůžeme chybět ani my. Podívejte se s námi na fotoreportáž […]
 • Mayovo další ostrovní dobrodružství6. prosince, 2015 Mayovo další ostrovní dobrodružství Peter May patří již řadu let ke stálicím kriminálního žánru a i u nás se těší relativně značné oblibě, kterou si vydobyl především díky své bestsellerové trilogii z ostrova Lewis. Nyní […]
 • Stellar Corpses aneb hudební záhrobí představuje nové hvězdy10. února, 2012 Stellar Corpses aneb hudební záhrobí představuje nové hvězdy Zpěvák Dusty sedí se založenýma rukama v koženém křesle. Černě namalovanýma očima propichuje všechny příchozí a jeho bělostně napudrovaná tvář ukrývá zlověstný úsměv. A proč by taky ne. […]