Umělci z 23 zemí se mohou opět přihlásit do soutěže Henkel Art.Award.

Umění přispívá k vzájemnému porozumění mezi lidmi a k jejich pokojnému soužití,“ říká Günter Thumser, generální ředitel Henkel CEE. „Cenou Henkel Art.Award chceme přispět k tomuto pozitivnímu vývoji ve střední a východní Evropě.“

V letošním roce budou v rámci soutěže Henkel Art.Award. opět oceněny mimořádné a novátorské umělecké počiny výtvarných umělců v oboru malby, kresby, fotografie, videoartu a instalací. Všechny zúčastněné země poté vyšlou do mezinárodního finále své zástupce, z nichž v létě 2013 vybere mezinárodní porota tvořená předními osobnostmi pět finalistů. Jméno vítěze bude oznámeno na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční za přítomnosti všech nominovaných umělců v listopadu 2013 ve Vídni.

Předešlé ročníky soutěže Henkel Art.Award se u českých umělců setkaly s velkým zájmem. V roce 2006 se dokonce celkovou vítězkou soutěže stala česká fotografka Soňa Goldová, která v současnosti již patří mezi respektované umělce a účastní se nejrůznějších výstav i v zahraničí. Dva roky předtím byl za své malby oceněn Cenou pro mladé umělce Daniel Pitín.

Umělecká díla přihlašovaná do soutěže Henkel Art.Award. 2013 musejí být odeslána nejpozději 7. června 2013 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu společnosti Henkel ČR. Společně s ukázkami je nutné zaslat také profesní životopis a podrobné údaje o umělecké kariéře v němčině nebo angličtině. Místní porota vybere do konce června 2013 ze všech přihlášených jednoho umělce, jehož dílo pošle mezinárodní porotě. Čeští umělci mohou posílat pět až deset ukázek ve formě fotografií nebo katalogů (max. formát A3). Díla v oborech videoartu a uměleckých instalací lze zaslat jako prezentaci o maximální délce 10 minut na DVD. Soutěž je omezena věkem umělce (do 40 let) a díla musí být vytvořena po roce 2010.

Mladí talentovaní výtvarníci z Rakouska mohou svá díla přihlásit do soutěže o cenu pro mladé rakouské umělce dotované finanční prémií 2 000 eur. Ve spolupráci s dlouholetým partnerem, sdružením KulturKontakt Austria, společnost Henkel CEE vyhlašuje pro mladé středoevropské umělce ještě třetí cenu – stipendium v hodnotě 2 000 eur. Vítěz této soutěže bude vybrán z účastníků programu Artists-in-Residence sdružení KulturKontakt Austria.

Více informací o ceně Henkel Art.Award. naleznete na adrese: http://artaward.henkel-cee.com nebo www.facebook.com/HenkelArtAward.

Více z LaCultury...