Eugéniové

Zdroj obrázku: eugeniove.cz

Pavel Štingl má na svém kontě již celou řadu dokumentárních filmů. Nemalá část z nich se zabývá událostmi druhé světové války, nejinak tomu je u jeho nejnovějšího filmu Eugéniové. Eugéniové je populárně naučný film o vzniku a vývoji eugeniky a především o tom, jakým způsobem s eugenikou nakládali nacisté za druhé světové války. Film postupně představuje nejslavnější „Eugénie“ historie a proměny veřejného mínění, společenských tendencí i zákonů pod vlivem myšlenek eugeniky. Eugéniové jsou přehlednou učebnicí, která stručně a zároveň poutavě vysvětluje nepříliš známé historické skutečnosti a interpretuje dějinný vývoj z trochu jiného pohledu. Objasňuje především souvislosti eugeniky a nacismu. V přehledném členění po kapitolách zaměřených na jednotlivá témata či historická období postupně vypráví poutavý příběh lidského myšlení, ze kterého mrazí po zádech.

Co lze na filmu ocenit, je to, že se nejedná o sestřih mluvících hlav na slovo vzatých odborníků, ale o opravdový film, do kterého bylo investováno mnoho práce a nápadů. Kromě odborně pojatého komentáře doprovázejícího archivní a ilustrační záběry ve filmu promlouvá i vypravěč knihy Europeana Patrika Úředníka. Celým snímkem nás také provádí skvělé a působivé animace Zdeňka Durdila, které řečí symbolů skvěle doplňují výkladovou složku filmu. Jednotlivé složky filmu se vzájemně netlučou a vytváří decentní, nápaditý a dobře vypadající celek. Na rozdíl od mnohých populárně naučných dokumentů z americké či britské produkce, se kterými se setkáváme na obrazovkách českých televizních kanálů, nejsou Eugéniové masovým produktem postiženým kýčovitostí. Přesto se podle mého názoru do kin příliš nehodí a patří spíše do televize nebo jako učební pomůcka do škol.

K reflexi kontroverzních témat ze současnosti autoři nenašli odvahu

Co filmu bere mu na hodnotě, je jeho poněkud jednoduchá ideologičnost. Divák je konfrontován s celkem lacinou interpretací – eugenika je špatná, nacismus byl strašlivý a eugenici  zlí nebo naivní. Snímku chybí větší komplexnost a snaha o porozumění důvodům, které „eugéniové“ ke svým názorům měli. Kdyby film vyzněl v jejich neprospěch, ale bez použití zatížení prvoplánově odsuzujícího přístupu, působil by mnohem věrohodněji. Největší škoda je, že příběh filmu graduje právě do období nacismu a ve světové válce také končí. Než natáčet „jenom další film o druhé světové válce“, bylo by zajímavější hledat paralely eugeniky v moderním myšlení. To, že nacismus byl strašný, zkrátka už všichni víme, jak to ale bylo s rasismem v USA a apartheidem v Jihoafrické republice? Souvisí eugenika s diskutovanými morálními dilematy potratu a eutanázie?  A konečně – nemohla by eugenika být odpovědí na problém přelidněnosti? To všechno jsou pálivá a kontroverzní témata, o kterých by se nemělo mlčet, protože je škoda, že k jejich zahrnutí do koncepce filmu autoři nenašli odvahu. Nicméně kvalitních učebnic dějepisu není nikdy dost, takže filmy, jako jsou Eugéniové, stále potřebujeme.

V kinech ČR od: 03.04.2014 A-Company CZ

CSFD filmu

Oficiální stránky filmu

Rate this post

Více z LaCultury...