Quo vadis, člověče?

Proud dějin neúprosně plyne. Může se zdát, že to je právě čas, v němž momentálně žijeme, který tak spěšně pospíchá a nedopřává nám dostatek prostoru, abychom se zastavili, ohlédli a zamysleli se nad problematikou a během událostí. Nenechme se však zmýlit, není to čas, ale jsou to fakta a dění, příběhy, zkrátka dějiny naší doby, které nás strhují svým stále se zrychlujícím tempem. Čas ztělesňuje pouhou formu dějin, která může více či méně být dějinami naplňována. Dějiny člověka na této planetě se odehrávaly ve znamení dramatického střídání rozvoje, rozmachu, ale i zkázy (ekologická devastace přírody). Hybnou silou dějin se stal člověk. Proto nedávno vydaná kniha s názvem Civilizace a dějiny: Historie světa pohledem dvaceti českých vědců je vysoce kvalifikovaným počinem, ve kterém nejde „jen“ o analýzu historických událostí, ale daleko více o pochopení a poučení z nich. Nepředstavuje ono suché vyprávění, konstatování skutečností, ale znázorňuje velké dějinné fresky, malbu velkých obrazů znázorňující, že v jádru lidé zůstávají se svými touhami, motivacemi, hlavními potřebami a „instrumentáriem“ působení ve společnosti v podstatě stejní.

Důraz autorů na celosvětový kontext dějin, na univerzalitu lidské zkušenosti, zajímavá témata, vyjádření se k aktuálním problémům naší doby, úvahy nad tím, kam až lidstvo dospělo a zdali nakonec člověk neohrožuje své vlastní bytí na Zemi, v neposlední řadě i čtivost mohou prezentovat důvody, proč kniha je pro čtenáře tak lákavá. Editoři publikace, historik světových a obecných dějin profesor Martin Kovář a egyptolog a archeolog profesor Miroslav Bárta, vyzdvihují interdisciplinaritu knihy: „Jedná se o unikátní interdisciplinární vědecký projekt, a to nejen v rámci České republiky, který zprostředkovává syntézu a interpretaci bádání mnoha vědních oborů.“ Předkládaná kniha přináší v devatenácti esejích myšlenky a názory předních českých vědců a akademiků z oblasti přírodních i humanitních věd – kromě samotných editorů jsou to jmenovitě Václav Vančata, Jiří Svoboda, Jan Turek, Alžběta Danielisová, Petr Charvát, Jiří Macháček, Václav Drška, Jaroslav Pánek, Miroslav Petříček, Jakub Rákosník, Václav Cílek, Petr Pokorný, Jan Kozák, Ivan Šedivý a Marie Šedivá Koldinská, Jiří Janák, Jan Royt a Michal Stehlík.

Na přední obálce knihy se můžeme dočíst, že publikace je určena široké čtenářské obci, a že zcela jistě najde uplatnění v odborných kruzích i ve vysokoškolském prostředí. S druhým tvrzením by člověk neměl problém souhlasit, ale je otázkou, nakolik běžní čtenáři vydrží udržet svou pozornost při velkém množství faktů, letopočtů a pojmů. Hlavně ze začátku některé pasáže působily trochu těžkopádně, začtení do knihy chvíli trvalo, ale po dvou kapitolách získáte stále větší jistotu v tom, že tato publikace by neměla chybět ve Vaší knihovničce.

Kniha je rozdělena na dvě části, z nichž prvních deset esejí se zabývá vztahem člověka a dějin. Jedná se vlastně o dlouhou, bohatou, velmi spletitou pouť od nejstarších homininů přes vznik a expanze kultur starší a střední doby kamenné, prvních procesů domestikace a vývoje směřujícího k prvním komplexním společnostem, rozsáhlým úsekem lidských dějin, který představuje starověk (vznik nejstarších států), vzestupy a propady starověkých a raně středověkých říší až do období dramatických změn na prahu novověku a dvacátého století. Tato sekce slouží k získání vědomostí, rozhledu o dané problematice, dozvíme se plno zajímavých věcí, které by nás jen stěží napadly.

„Dnes víme, že strava prvních zemědělců byla z nutričního hlediska horší než výživa lovců a sběračů. Naopak neolitická výživa s sebou přinesla zjevné zhoršení zdravotního stavu a první ‚civilizační‘ choroby. Kupříkladu zubním kazem člověk ve zvýšené míře trpí právě od doby, kdy se převažující složkou jeho výživy staly zemědělské produkty, především cereální strava a karbohydráty v ní obsažené.“ (str. 88–89)

Druhá část nazvaná Člověk a jeho svět v devíti esejích detailněji rozebírá některá konkrétní témata – zda má vůbec filosofie k dějinám ještě co rozumného říct, zda provází válka lidstvo od nepaměti, nebo se objevuje až na určitém civilizačním vývojovém stupni, či otázka, jaké jsou hlavní příčiny neustálého růstu naší současné civilizace. Tyto jednotlivé eseje mají sice různý rozsah, pojetí i zacílení, ale všem musíme připsat stejnou váhu. Nic totiž nelze opomíjet v souborných dějinách civilizací a světa.

„V této situaci se nabízí důležitá otázka: Mají křesťanská etnika, jejichž občanstvo postupně opouští křesťanský náboženský fundament vůbec ještě nárok na vedoucí postavení v současném světě? Vždyť ve skutečnosti křesťané porušili základní, nejdůležitější přikázání Desatera, jmenovitě to první, ‚nebudeš míti jiných bohů přede mnou‚, a částečně i druhé, ‚nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti‚ (zjednodušeno). Ano, dnes jsou tímto novým bohem peníze. Čtenář – nechť se nad tím zamyslí.“ (str. 447)

Na závěr mi nezbývá nic jiného než prohlásit: „Tuhle knihu si nenechejte ujít!“ Stojí za přečtení.

Autor: Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv autorů

Název knihy: Civilizace a dějiny: Historie světa pohledem dvaceti českých vědců

Nakladatelství: Academia

Rok vydání: 2013

Počet stran: 557

Běžná cena: 635 Kč

Headline foto: http://www.academia.cz

 

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Sedm zákonů25. července, 2021 Sedm zákonů Na knížku Sedm zákonů s podtitulem Jak se civilizace rodí, rostou a upadají od českého známého egyptologa Miroslava Bártu jsem se těšil. Nakladatelství Jota udělalo velmi slušnou PR […]
 • Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse13. listopadu, 2020 Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse Díky pátečnímu home office jsem v deset ještě v pyžamu, když zazvoní pošťačka. Žlutá bublinková obálka je pěkně těžká. Aby ne - skrývá se v ní PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY z nakladatelství […]
 • Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat?3. listopadu, 2020 Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat? Je to už nějakou dobu, co číhám, až vyjde nějaká nová šikovná kniha o houbách, kterou bych mohla věnovat své dobré známé. Zatímco v naší rodině se odjakživa sbíraly jen praváky, babky a […]
 • Trilobiti ve světle poetických metafor24. srpna, 2020 Trilobiti ve světle poetických metafor Představte si šamanský rituál, při němž indiáni přivolávají déšť. Tančí kolem ohně, vynášejí magické formule, přinášejí oběti. A druhý den skutečně začne pršet. Zázrak? Důkaz existence […]
 • Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita?10. července, 2020 Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita? Nakladatelství Dokořán spolu s nakladatelstvím Academia vydávalo vázanou knihu Geodiverzita a hydrodiverzita, jejímiž autory jsou  český přírodovědec Vojen Ložek, jeho student - a snad […]
 • Obohaťte svůj život o trvalky9. července, 2020 Obohaťte svůj život o trvalky Nakladatelství Akademie permakultury, pobočný spolek spolku Permakultura CS, vydává brožovanou publikaci Trvalky. Ta je sestavena z 11 článků na v současnosti tolik zmiňované téma […]
 • Peklo v Dulczském lese22. listopadu, 2019 Peklo v Dulczském lese Akademická práce Jana Grabowského je tnutím do živého a v Polsku po více než sedmdesáti letech vzbudila živou debatu o tom, do jaké míry byli Poláci spolupachateli holocaustu a do jaké […]
 • Na ptáky jsme krátký a nebo vyletěla holubička – co mají společného?1. října, 2017 Na ptáky jsme krátký a nebo vyletěla holubička – co mají společného? Ptáci jsou pro svou schopnost létat pro mnohé národy symbolem duchovní volnosti. Pro naše předky byli také proroky a významnými ukazateli ohledně blížícího se počasí, které ve velké míře […]
 • Autogramiády Vincence Kummera a Lioua Čen-jüna17. března, 2017 Autogramiády Vincence Kummera a Lioua Čen-jüna Obrážíte rádi autogramiády nebo jsou toto vaše nové hvězdy na spisovatelském nebi? Nakladatelství Akademia  pořádá tento týden dvě autogramiády. Literární kavárně Knihkupectví […]
 • Křest knihy: Holocaust a Evropa po 70 letech1. ledna, 2017 Křest knihy: Holocaust a Evropa po 70 letech "Nakladatelství Academia vás srdečně zve na uvedení knihy Tomáše Radila Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: Sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace. Knihu […]
 • I ty se můžeš stát hrdinou či vrahem14. května, 2016 I ty se můžeš stát hrdinou či vrahem Zlí lidé se zlými rodí, ne? To přeci slýcháváme z každého rohu, že cosi se jim přesmyknulo v myšlení, stalo se patologickým. Proto byli schopni tak nevýslovné krutosti a konali zvěrstva […]
 • Fauna Reptilia19. září, 2015 Fauna Reptilia V edici Mimo – přírodní vědy nakladatelství Academia vyšlo nedávno nové zpracování knihy „Fauna ČSFR Plazi – Reptilia“ z roku 1992. Publikace Plazi – Reptilia z roku 2015 je unikátní […]