Kniha, která nabádá k NEnákupu

Koncem loňského roku vzešel z nakladatelství Academia počin několika zahraničních i českých odborníků, mimo jiné z Univerzity Palackého v Olomouci a Akademie věd České republiky. Kniha se zavádějícím názvem Don´t buy this book a s podtitulem Spotřební kultura – historie, teorie a výzkum se hodí jak pro odbornou veřejnost, tak pro laiky, jelikož pojednává o systému, v němž všichni žijeme.

Otázku: „Co je vlastně spotřební kultura?“ si tvůrci publikace pokládají hned na začátku knihy. Zároveň úvodní pasáž přibližuje všechny figurky, které se na této hrací ploše pohybují. Po objasnění základní terminologie se autoři ve 14 studiích, rozdělených do čtyř tematických okruhů, vypořádávají s tímto živým, byť stále ne naplno definovaným konceptem. Druhá podkapitola přibližuje pojem spotřeby, identity a sociální distinkce, třetí část se věnuje propagaci spotřební kultury, tedy marketingu, reklamě a obchodním značkám, a poslední pasáž je zamýšlena jako kritická.

Právě třetí část, marketing a reklama, přitáhla mou pozornost nejvíce. Možná právě proto, že jako neustálí recipienti reklamních obsahů (kniha uvádí, že denně jsme konfrontováni s průměrně 500 reklamními sděleními!) se máme neustále na pozoru a mnozí se z nás se snaží být vůči reklamě imunní. Autor této kapitoly, rakouský vědec Jörg Matthes, přináší teoretický základ a spolu s ním objasňuje základní principy a triky, které na nás prodejci a reklamní agentury dennodenně zkouší. Zároveň se snaží ukázat, jaké „ochranné štíty“ je možné si vytvořit a jak se jimi poté „bránit“.

Hlavní editor knihy, Pavel Zahrádka, působí jako odborný asistent na olomoucké univerzitě, kde vyučuje sociologii a filozofii. Stejně tak další osobnosti, které se na vzniku knihy podílely, se věnují každý jiné problematice. Díky tomu se jedná o knihu vskutku multidisciplinární – nechává čtenáře nahlédnout pod pokličku humanitních i sociálních věd, pracuje ale i s poznatky z marketingu.

Sama kniha vznikala tři roky a podnětem pro její sepsání se stala odborná konference z roku 2010 konaná v Olomouci. Její prvotní motivací bylo „zaplnit mezeru v českém odborném prostředí, které v důsledku nadvlády ekonomického a psychologického přístupu ke studiu spotřeby postrádá vyváženou a nepředpojatou publikaci uvádějící do rozmanitých témat studia kulturních aspektů spotřeby a spotřebního chování. Naší ambicí jee zbořit některé mýty o pasivních konzumentech, manipulativním vlivu reklamy či materialisticky motivovaném spotřebním a nákupním chování, které jsou stále ještě značně rozšířené jak mezi laickou veřejností, tak i mezi některému humanitními či sociálními vědci.“ (str. 16)

Jelikož se jedná o odbornou publikaci, na konci každé kapitoly nechybí závěrečné shrnutí a seznam literatury. Text je také prokládán četnými tabulkami, ilustracemi a grafy. Poslední stránky publikace jsou pak věnované medailonům všech autorů a rejstříkům.

Ačkoliv může být jistou překážkou při četbě odborný jazyk a složitá terminologie, kniha je koncipována tak, že jí opravdu může porozumět každý, koho dané téma zajímá. Pokud tedy studujete některý z oborů, kterému se kniha věnuje, nebo pokud zkrátka chcete vědět, co znamená ten „product placement“, o kterém je čas od času řeč, rozhodně doporučuji po této publikaci sáhnout a najít jí pěkné místo v domácí knihovně.

Pavel Zahrádka a kol. – Don´t buy this book

Academia, 2014

440 str.

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse13. listopadu, 2020 Středoevropské houby, hřiby i gembičky v celé své široké kráse Díky pátečnímu home office jsem v deset ještě v pyžamu, když zazvoní pošťačka. Žlutá bublinková obálka je pěkně těžká. Aby ne - skrývá se v ní PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY z nakladatelství […]
 • Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat?3. listopadu, 2020 Houbaření – český národní „sport“. Co sbírat? Je to už nějakou dobu, co číhám, až vyjde nějaká nová šikovná kniha o houbách, kterou bych mohla věnovat své dobré známé. Zatímco v naší rodině se odjakživa sbíraly jen praváky, babky a […]
 • Trilobiti ve světle poetických metafor24. srpna, 2020 Trilobiti ve světle poetických metafor Představte si šamanský rituál, při němž indiáni přivolávají déšť. Tančí kolem ohně, vynášejí magické formule, přinášejí oběti. A druhý den skutečně začne pršet. Zázrak? Důkaz existence […]
 • Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita?10. července, 2020 Země, kde žijeme – co o ní prozrazuje její geodiverzita a hydrodiverzita? Nakladatelství Dokořán spolu s nakladatelstvím Academia vydávalo vázanou knihu Geodiverzita a hydrodiverzita, jejímiž autory jsou  český přírodovědec Vojen Ložek, jeho student - a snad […]
 • Obohaťte svůj život o trvalky9. července, 2020 Obohaťte svůj život o trvalky Nakladatelství Akademie permakultury, pobočný spolek spolku Permakultura CS, vydává brožovanou publikaci Trvalky. Ta je sestavena z 11 článků na v současnosti tolik zmiňované téma […]
 • Peklo v Dulczském lese22. listopadu, 2019 Peklo v Dulczském lese Akademická práce Jana Grabowského je tnutím do živého a v Polsku po více než sedmdesáti letech vzbudila živou debatu o tom, do jaké míry byli Poláci spolupachateli holocaustu a do jaké […]
 • Na ptáky jsme krátký a nebo vyletěla holubička – co mají společného?1. října, 2017 Na ptáky jsme krátký a nebo vyletěla holubička – co mají společného? Ptáci jsou pro svou schopnost létat pro mnohé národy symbolem duchovní volnosti. Pro naše předky byli také proroky a významnými ukazateli ohledně blížícího se počasí, které ve velké míře […]
 • Autogramiády Vincence Kummera a Lioua Čen-jüna17. března, 2017 Autogramiády Vincence Kummera a Lioua Čen-jüna Obrážíte rádi autogramiády nebo jsou toto vaše nové hvězdy na spisovatelském nebi? Nakladatelství Akademia  pořádá tento týden dvě autogramiády. Literární kavárně Knihkupectví […]
 • Křest knihy: Holocaust a Evropa po 70 letech1. ledna, 2017 Křest knihy: Holocaust a Evropa po 70 letech "Nakladatelství Academia vás srdečně zve na uvedení knihy Tomáše Radila Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: Sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace. Knihu […]
 • I ty se můžeš stát hrdinou či vrahem14. května, 2016 I ty se můžeš stát hrdinou či vrahem Zlí lidé se zlými rodí, ne? To přeci slýcháváme z každého rohu, že cosi se jim přesmyknulo v myšlení, stalo se patologickým. Proto byli schopni tak nevýslovné krutosti a konali zvěrstva […]
 • Fauna Reptilia19. září, 2015 Fauna Reptilia V edici Mimo – přírodní vědy nakladatelství Academia vyšlo nedávno nové zpracování knihy „Fauna ČSFR Plazi – Reptilia“ z roku 1992. Publikace Plazi – Reptilia z roku 2015 je unikátní […]
 • První encyklopedie, kterou chci přečíst od A po Z5. července, 2015 První encyklopedie, kterou chci přečíst od A po Z No dobře, dobře, ona to tak úplně encyklopedie není. Ale z mého čtenářského úhlu do téhle sekce spadá – je to naducaná populárně naučná kniha s popisnými obrázky a opravdu fůrou […]

„Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.“ Knížky dřív nebo později zlákají každého, k čemuž může přispět právě i knižní rubrika LaCultury.