Knihy všech zemí, spojte se!

Rok se s rokem sešel a období knihám vstřícné konečně nastalo. Po jarních akcích, kdy bylo možné například kupovat knihy se slevou či příchozivší noc literatury v pražských ulicích uvítáme vrchol knižního roku – Svět knihy 2015, probíhající ve dnech 14. – 17. května. Tak zase hurá na výstaviště v Holešovicích!

 

Jako každým rokem, ani letos nejsou výjimkou témata reagující na aktuální požadavky literárních spotřebitelů ve světě. A jelikož je to rok na události bohatý, musí se ruku v ruce odrazit i zde. Hlavní témata byla vržena: Fotografie a kniha, Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře a Literární diaspora a Češi ve světě.

 

Už od počátku knihopisectví jsme se setkávali s obrazovými sděleními v podobě malovaných ilustrací nebo grafických psaní. Leckdy jeden obrázek je vhodnější než tisíce slov. V moderní době, kde na tomto poli vzrůstá významu fenomén fotografie, je příhodné takové téma rozvinout více a postrčit je dnešním čtenářům. O to se budou pokoušet nejen knižní i fotografické výstavy na Výstavišti a v dalších koutech Prahy, avšak také samotní fotografové, kteří chtějí propagovat nakladatelství specializovaná na tento druh literatury.

 

Letos se Svět knihy snaží vyjít vstříc zejména mladým čtenářům, kterým je věnován program Světových knižních šampionů. Zde budou vystavovány počiny oceněných knih pro děti a mládež společně s tématickými pořady zaměřenými právě na tuto skupinu. Vzhledem k výhodnému vstupnému pro studenty ZŠ/SŠ je možné tentokrát pojmout tuto uměleckou záležitost hromadně, a nechat tak brány školním výletům otevřené.

 

Literární diasporou bude vzdána pocta těm, kteří opustili naši zem ať svévolně či nedobrovolně, a přesto nezapomněli na krásu českého jazyka s literaturou v něm. Byly proto vybrány osobnosti z různých koutů světa, aby mohly prezentovat svou tvorbu nebo besedovat se zájemci na témata života v cizině. Namátkou se v programu představí Soňa Červená, Iva Procházková, Jan Novák či Lucie Boucher Slavíková. Aby se však nezapomnělo na ty ostatní, nechal Český rozhlas natočit audionahrávky rozhovorů s dalšími krajany, kteří mají co říci.

 

Pokud by vás náhodou tato témata nezaujala, nezoufejte! Doprovodný program bude i letos velmi bohatý. Opět, jak už to bývá tradicí, se budou udělovat ceny na poli rozvíjení a propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí, jmenovitě Cena Jiřího Theinera. Budou se taktéž pořádat četná setkání autorů s fanoušky, včetně autogramiád. Výjimkou nebude ani v moderní době horečně diskutovaná digitalizace knižních děl a jejich inkorporace do života běžného smrtelníka. Nakonec, když si budete potřebovat od písmenek na papíře chvilkami odpočinout, budete vyzváni k zabloudění na místa veřejných promítání zajímavých snímků.

 

Za zvláštní pozornost stojí letošní speciální host, Egypt. Připraveno bude představení této bohaté kultury tohoto národa, včetně literárních děl a spisů z dnešního Egypta. Zavítají sem oficiální představitelé země, bude možné vyslechnout různé přednášky na aktuální témata v egyptském světě a přiblížit se tak této zemi více než jen za zprostředkování televizních obrazovek (nebo výlety na pobřeží Středozemního moře). O návštěvníky je navíc bohatě postaráno, takže vše bude tlumočeno do češtiny.

 

Jak jistě vidíte, letošní festival je na události velmi bohatý, nebude tak o zábavu nebo poučení nouze. Takže nesedět doma, vytáhnout rodinu či jiné literomilce, a hurá na výstaviště Holešovice! Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky akce: http://sk2015.svetknihy.cz/.

Rate this post

Více z LaCultury...

Student 3. lékařské fakulty a zpěvák kapely Thenemis, ve volném čase (jehož je málo, tak málo) literatuře se věnující.