Bitva na Hackhamské pláni

Jako mnoho fanoušků fantasy po celém světě i já jsem se cítila jako pokropena živou vodou. John Flanaghan, který pro svého syna stvořil příběh Hraničářova učně se opět chopil spisovatleského brku a na světlo se dere příběh našeho známého dobrotivého bručouna Halta, když byl ještě mladíkem. Druhý díl série Hraničářův učeň: první roky nese název Bitva na Hackimhamské pláni.

O prvním dílu – Turnaj na Gorlanu– už jsme mluvili. Dnes se podíváme, co se dělo, když vzal Morgarat do zaječích a zmizel v úkrytu nepřístupných skal. Princ Duncan byl zbaven falešného očernění a usedá na královský trůn. Jeho postavení mu však není hodno závidět. Jeho království je rozčleněno na jednotlivá léna, jejiž baroni váhají ke komu se přiklonit. Mají následovat svého mladého srdnatého panovníka nebo uposlechnout omamných slov lorda Morgarata? Hraničářský sbor, kdysi pýcha království, se snaží o obnovu sil a vojenské jednotky rychly shánějí a cvičí rekruty. Je totiž jasné, že válka je vzdálena pouhým mrknutím oka. K tomu všemu je králova milovaná choť Rosalinda v posledním stádiu vysilujícího těhotenství.

A tak se cesta našich věrných přátel rozděluje. Zatímco optimistický vedoucí hraničářského sboru, Crowley, je pověřen tajným přesunem královny  do bezpečí klášteru, Halt se vydává na průzkum Morgaratova úkrytu. Tady poprvé na vlastní oči spatří wargaly. Tvory v nichž se mísí cosi primátího a mědvědího, tvory neznající strach a dupající po mrtvolách svých druhů v honbě za krvelačnými příkazy svého pána.

Ačkoli se stále pohybujeme ve vodách fantazy pro mládež, je třeba zmínit, že zde zahynou mnohé postavy. Přece jen jsme ve válce. Kniha tak může mnohým připadpadat pro děti zbytečně temná. Je však třeba zmínit, že zde nenajdete žádné popisy tekoucí krve, mučení nebo bestiálních scén. Naopak popis se opět soustředí na rozvoj strategii vojenských operací, vynalézavost vyřešit obtížné situace pomocí dostupných prostředků a dalšími prvky, které mě usvědčovaly v utvrzení, že je kniha zaměřena spíše na chlapecké publikum. V tomto momentě by tedy bylo namístě zamyslet se nad doporučeným věkem čtenářů, který se mi na stránkách nakladatelsví nepodařilo nalézt. Když však vezmete v úvahu, co za scény sledují děti často během odpoledních pořadů…

Z mého osobního pohledu zatím Flanagan překvapivě nedosahuje svých mistrovských výkonů, kterými si mne co by čtnáře získal v sérii Hraničářův učeň a bratrstvo. Nezbývá než nepřestat věřit, že se jedná o rozvláčný start, který brzy dospěje zlomu. Nadějí pro takovéto úvahy je Gilan, který se jak víme stane Haltovým učněm. Doufejme, že k tomu dojde co nejdříve. Ostatně ukázku z toho dílu naleznete na oficiálních stránkách vydavatleství Albatrosmedia.

Více z LaCultury...

Co o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd a snad právě proto mám ráda spoustu věcí, které souvisí s přírodou. Jako skoro všichni Valaši, i já jsem hodně tvrdohlavá a stejně tak přátelská; ráda poznávám nové lidi a zkouším nové věci. V etapách relaxace (od programu motorová myš) pak není nad šálek lahodného maté a dobrou knihu s uchvacujícím příběhem.