Úzkost vzešlá z popela Slezska

cerny vesmirny popel
Obálka knihy, Zdroj: protimluv.net

Šenkyplova sbírka Černý vesmírný popel je souhrnem autorovy zhruba desetileté básnické tvorby. Je to znát. Kvalita básní osciluje mezi tematicky sevřenými trojveršími či zdařilými epickými torzy a
básnicky nevyzrálými rozmachy a črty. Šenkyplovy většinou metaforicky úsporné verše, jindy
roztroušené ve výtiscích A2 či Protimluvu, je tedy konečně možné spatřit v jedné souhrnné sbírce.

První oddíl básní je nazván příznačně. V sekci Radši mršiny jsou zařazeny spíše miniatury, jimiž si autor zřejmě ještě ohmatával možnosti slova. I zde lze ovšem najít pár zdařilých klenotů, třeba báseň Život:

Suchý pot
A teplá krev
Ani si už nepamatuji
Kdy naposledy
Jsem v dlaních
Držel čerstvě utrženou pampelišku
A teklo mi po ruce to
Čemu se říká život.

Oddíl Neděle a Žáry je naopak zaměřen k ústředním tématům, tolik příznačným pro slezské básníky – k rodnému kraji a jeho bezútěšnosti, odpočinku, nostalgii (Žáry leží kdesi ve Slezsku/Daleko od lidí, daleko od slunce). Opuštěná a zapomenutá sanatoria na periferii Sudet jako by v básních vykreslovala nějaký snový svět, věčně protknutý ponurou hororovou úzkostí.

Z kontur, v nichž se lyrický subjekt pohybuje, se nakonec vyloupne řada básní, z nichž čiší čirá existenciální úzkost (Každé své nadechnutí/považuji za to poslední). Vzhledem k stále tíživější absurditě a nepochopitelnosti současného světa jde tedy o důležitý příspěvek tohoto nanejvýš aktuálního uměleckého směru. Franz Kafka by si sbírku zajisté koupil.

Ukázka:

Je zaseto.
Vzpomínky zaorá pluh.
A na stole v předsíni leží sirky
a nedokouřené věty

cerny vesmirny popel
Obálka knihy, Zdroj: protimluv.net
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice11. dubna, 2020 Sbírka Rozhraní vrací čtenáře k lyrice David Bátor je ve svých sbírkách autentický. S výjimkou Zbuje, kterého oblékl do prajzkého nářečí, je Bátorův rukopis i po letech pevně čitelný – bolestně niterná lyrika s neustále se […]
 • Básníkovo vyznání krásné Lauře14. května, 2023 Básníkovo vyznání krásné Lauře Francesco Petrarca (1304 - 1374) byl italský básník a prozaik. Narodil se v toskánském Arezzu, studoval v Monpellieru a v Bologni. Pravděpodobně 6. dubna 1327 na Velký pátek potkal v […]
 • Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka25. února, 2023 Nadčasová a okouzlující básnická sbírka Maminka Jaroslav Seifert, který za své dílo v roce 1984 obdržel Nobelovou cenu za literaturu, patří k nejvýznamnějším českým básníkům. Výjimečné místo v jeho tvořbě patří zejména útlé básnické […]
 • Držet břitvu na tepu doby22. června, 2022 Držet břitvu na tepu doby Autor Adam Pýcha napsal tuto básnickou sbírku proloženou několika prózami. Knížka je rozdělená na tři časové úseky. Respektive čtyři, ale to čtvrté je mezičasí. Jinak je to minulost, […]
 • Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita!19. září, 2021 Navštivte Motýlí pavilon Tima Postovita! "Dnešní doba nese známky sémantické vyprázdněnosti. Básník by proto měl dbát na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný přístav v moři plném velkých demagogických ryb a manipulativních […]
 • Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace18. září, 2021 Neklan a jeho nekonečný oceán inspirace S tím, jak se svět pomalu smiřuje s tím, že koronavirus bude zřejmě trvale součástí naší společnosti, se toto téma dostává i do kultury. Nejinak tomu bylo v případě poslední sbírky […]
 • Protijed jako kritické myšlení14. září, 2020 Protijed jako kritické myšlení Rozhovor s hukvaldským básníkem Neklanem, který v srpnu pokřtil svou novou knihu. Nová sbírka Protijed má na obálce lahev Božkova. Co považuješ za Protijed Ty osobně? Spíše chlast, nebo […]
 • Stárnutí všedního dne2. září, 2020 Stárnutí všedního dne Nová sbírka Kateřiny Bolechové tematicky rezonuje bolestivou všednodenností. Blíže nespecifikovaná Marie (snad maminka, babička, kamarádka?) je zde básnickým objektem, k němuž se vztahuje […]
 • Kniha haiku13. ledna, 2020 Kniha haiku Jak Kerouac nepsal jen romány. Hluboce se zajímal i o haiku. Přibližně od poloviny padesátých let 20. století až do své smrti v roce 1969 si tyhle trojverší zapisoval do deníků a […]
 • Sv. Outdoor je patronem putujících…10. října, 2019 Sv. Outdoor je patronem putujících… Teď můžeš vstát a jít, kam tě vede tvé srdce a tvá duše. To jsou slova Svatého Outoora. Toho, co je patronem těch, kteří si myslí, že je lepší být „venku“ než „uvnitř“, zjevuje těm, kteří […]
 • Nejlepší české básně 201819. ledna, 2019 Nejlepší české básně 2018 Zdá se, že v poezii se většinu času nic moc neděje. A kdyby se i dělo, všiml by si toho někdo? Těžko říct. Sborník nejlepších českých básní, která každoročně vydává nakladatelství Host, […]
 • Jakub Křelina – Poezie1. října, 2017 Jakub Křelina – Poezie Ukázka z díla pražského autora, básníka, ale i sběratele starých tisků a grafik  Jakuba Křeliny. Poezie Některým lidem nevysvětlíš, proč múza jim do číše lije, […]

Aktivista, publicista, pedagog, herec, včelař. Brainstorming mi nikdy moc nešel:)