Jak číst účetní výkazy

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví.

Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například Inteligentní investor, Jak zbohatnout anebo co chudí lidé nevědíBitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti či Stát se investorem. Nezbytným předpokladem pro to, aby z vás byl dobrý investor, je znalost základních účetních principů a čtení výročních zpráv.

Bezesporu správný investor by měl umět číst ve výkazech firmy, protože účetnictví je řeč firmy. Přece jen tak nezainvestuje do akcií či si nekoupí firemní dluhopisy. Investor nemusí být účetní nebo mít hluboké účetní znalosti, ale měl by ovládat základy, které by mu měli usnadnit orientaci v džungli čísel. Publikace čtenáře seznámí s významem a základními prvky účetnictví, účetními zásady a principy včetně právní úpravy účetnictví k 1. 1. 2021.

Publikace je dále dělena podle jednotlivých částí účetních výkazů. Začíná se rozvahou, potažmo aktivy (dlouhodobý majetek, oběžným majetkem s podrobnějším dělením na zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky) a pasivy (vlastním kapitálem a cizími zdroji). Následuje výsledovka a podrobnější seznámení s výnosy a náklady. Dále se čtenář dozví více informací o přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a příloze, výroční zprávě a auditu účetní závěrky.

Co musíte si přečíst je podkapitola 9.3. Vypovídající schopnost účetních výkazů. Dovolím si citovat nejdůležitější odstavec:

„Největší úskalí v české účetní legislativě (ale nejen v ní) je orientace na historické ceny. Vykazování v historických cenách z dlouhodobého hlediska nebere v úvahu změny tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky (inflaci) a tím v konečném důsledku zkresluje výsledek hospodaření příslušného roku. Dopady měnících se cen nejsou brány v úvahu, pouze s výjimkou dočasného poklesu při tvorbě opravných položek nebo použití reálné hodnoty u cenných papíru a derivátů. Většina majetku a závazků je navíc při pořízení oceňována jmenovitou (nikoliv současnou) hodnotou, čímž může dojít k nadcenění jejich hodnoty kvůli nerespektování faktoru času.“

Autory publikace jsou vysokoškolští pedagogové Ing. Karel Šteker, Ph. D. a Ing. Milana Otrusinová, Ph. D. Kniha je napsaná odborným, ale srozumitelným jazykem. Věřím, že si své čtenáře najde nejen u manažerů, pracovníků controllingových oddělení, ale i u širší veřejnosti, která se zajímá o svět financích.

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Komplexní pojetí financí podniku26. ledna, 2022 Komplexní pojetí financí podniku Grada vydává dlouhá léta skvělé knížky, které si kladou za cíl vzdělávat a pomáhat v rozvoji nejen lidem, ale i korporátním společnostem, které jsou nedílnou součástí našeho světa. […]
 • Ne/promlčeno28. června, 2022 Ne/promlčeno Kniha Ne/promlčeno od několika autorů ze spolku Nepromlčíme je souborem případů vražd, které nikdy nebyly vyřešeny a jsou tak promlčené. U vraždy je totiž v ČR promlčecí lhůta 15 let. U […]
 • Metabolický motor25. června, 2022 Metabolický motor Dřepy, kliky, rychlé sprinty, proteiny. Očekávané výsledky nikde! Větší síla, pevnější tělo, ale ne a ne shodit přebytečné kila navíc. Chcete mít větší hruď, tvrdě jedete činky. Chcete mít […]
 • Mami, mám hlad13. června, 2022 Mami, mám hlad Dokud jsem nebyl otcem, netušil jsem, jaká je to věda, připravit malému děťátku příkrm. Mám rád rychlá řešení. Když jsem tehdy utrousil před manželkou, že koupíme přeci přesnídávky z […]
 • Vincentův poslední obraz7. června, 2022 Vincentův poslední obraz Auvers-sur-Oise, 27. července 1890. Smrtelně postřelený Vincent van Gogh leží v horečkách v hostinském pokoji. "Zranil jsem se v polích," tak zní odpověď na otázku, co se mu stalo. Po dvou […]
 • Statek – Strhující příběh podle skutečných událostí2. června, 2022 Statek – Strhující příběh podle skutečných událostí Neobyčejný příběh o nezlomné lásce k rodné hroudě a také o hrdinném boji proti lidské závisti i zaslepené touze po cizím majetku - to je kniha Statek, kterou napsal Ladislav […]
 • Anna a víly uličnice28. května, 2022 Anna a víly uličnice Kde jsem dal zas ty klíče?! Znáte to, večer klíče dáte na obvyklé místo, kde je den co den odkládáte.  Jaké je to překvapení, když při odchodu do práce zjistíte, že klíče na svém místě […]
 • Dům na Riviéře27. května, 2022 Dům na Riviéře Paříž, 1939. Nacisté si myslí, že Éliane nerozumí německy. To se však pletou. Éliane dešifruje jejich poznámky a předává informace odboji. Svěří svá tajemství muži, kterého kdysi milovala? […]
 • Férová rétorika16. května, 2022 Férová rétorika Staré české přísloví praví: "Dobré slovo i železná vrata otvírá." Dobré slovo může být značně záludné, manipulativní. Sladkými řečičkami si člověk kdekoho omotá kolem prstu. Stačí ve […]
 • Domek v Irsku8. května, 2022 Domek v Irsku Vzpomínáte si na Minu, jejíž svět se rozpadl na kousíčky, které dokázala slepit jedině čokoláda a Chata ve Švýcarsku? Tentokrát se za štěstím vydává její sestra Hannah a z Anglie mizí do […]
 • Běhání na anatomických základech4. května, 2022 Běhání na anatomických základech Konečně jaro. Mnoho běžců, kteří neholdují běhu v zimě, vytahuje své běžecké boty a vyráží na cestu s různými cíli. Přidávají se k srdcařům, kteří běhali i v zimě. Dlužno říct, že české […]
 • Vypalování do dřeva – Pyrografie pro každého27. dubna, 2022 Vypalování do dřeva – Pyrografie pro každého K loňským Vánocům jsem od svého milého muže dostala pod stromeček výbavu na vypalování do dřeva. Byla jsem nadšená, na druhou stranu jsem se však malinko zarazila, jelikož jsem si vlastně […]