Jak číst účetní výkazy

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví.

Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například Inteligentní investor, Jak zbohatnout anebo co chudí lidé nevědíBitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti či Stát se investorem. Nezbytným předpokladem pro to, aby z vás byl dobrý investor, je znalost základních účetních principů a čtení výročních zpráv.

Bezesporu správný investor by měl umět číst ve výkazech firmy, protože účetnictví je řeč firmy. Přece jen tak nezainvestuje do akcií či si nekoupí firemní dluhopisy. Investor nemusí být účetní nebo mít hluboké účetní znalosti, ale měl by ovládat základy, které by mu měli usnadnit orientaci v džungli čísel. Publikace čtenáře seznámí s významem a základními prvky účetnictví, účetními zásady a principy včetně právní úpravy účetnictví k 1. 1. 2021.

Publikace je dále dělena podle jednotlivých částí účetních výkazů. Začíná se rozvahou, potažmo aktivy (dlouhodobý majetek, oběžným majetkem s podrobnějším dělením na zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky) a pasivy (vlastním kapitálem a cizími zdroji). Následuje výsledovka a podrobnější seznámení s výnosy a náklady. Dále se čtenář dozví více informací o přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a příloze, výroční zprávě a auditu účetní závěrky.

Co musíte si přečíst je podkapitola 9.3. Vypovídající schopnost účetních výkazů. Dovolím si citovat nejdůležitější odstavec:

„Největší úskalí v české účetní legislativě (ale nejen v ní) je orientace na historické ceny. Vykazování v historických cenách z dlouhodobého hlediska nebere v úvahu změny tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky (inflaci) a tím v konečném důsledku zkresluje výsledek hospodaření příslušného roku. Dopady měnících se cen nejsou brány v úvahu, pouze s výjimkou dočasného poklesu při tvorbě opravných položek nebo použití reálné hodnoty u cenných papíru a derivátů. Většina majetku a závazků je navíc při pořízení oceňována jmenovitou (nikoliv současnou) hodnotou, čímž může dojít k nadcenění jejich hodnoty kvůli nerespektování faktoru času.“

Autory publikace jsou vysokoškolští pedagogové Ing. Karel Šteker, Ph. D. a Ing. Milana Otrusinová, Ph. D. Kniha je napsaná odborným, ale srozumitelným jazykem. Věřím, že si své čtenáře najde nejen u manažerů, pracovníků controllingových oddělení, ale i u širší veřejnosti, která se zajímá o svět financích.

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz

Více z LaCultury...

 • Manželky. Matky. Lhářky28. listopadu, 2021 Manželky. Matky. Lhářky Emmě by její dokonalý život mohla závidět každá žena. Je krásná, bohatá, má milujícího manžela a úžasnou kariéru. Občas ale pociťuje nudu a nepokoj, které ji vedou k pošetilému chování. […]
 • Kdysi utekla sériovému vrahovi. Ten se jí teď chce pomstít26. listopadu, 2021 Kdysi utekla sériovému vrahovi. Ten se jí teď chce pomstít Když bylo Nině Guerrerové šestnáct let, podařilo se jí uniknout ze smrtící pasti sériového vraha. Teď, o jedenáct let později, je z Niny neohrožená agentka FBI, která si nenechá nic líbit. […]
 • Příběh o naději, lidské důstojnosti, cti a o síle laskavosti15. listopadu, 2021 Příběh o naději, lidské důstojnosti, cti a o síle laskavosti V roce 1941 Děti v internátní škole ve Čchü-fu nedočkavě vyhlížely Vánoce. Tak, jako každý rok. Většina z nich na prázdniny odcestovala za svými rodiči, kteří pracovali jako diplomaté nebo […]
 • Láska, dorty a lyžování15. listopadu, 2021 Láska, dorty a lyžování Horká čokoláda i lahodné dortíky, hřejivá přátelskost, lyžařské dobrodružství, rodinné události - to vše čeká třicátnici Minu, hlavní hrdinku románu Chata ve Švýcarsku, která je sedmým […]
 • Válečný příběh z italské Florencie12. listopadu, 2021 Válečný příběh z italské Florencie Když studentka Hannah najde mezi věcmi své babičky průkaz nacistického vojáka, na kterém je napsáno “Hannah, dívka č. 37. G. Wolf“, tuší, že to má co dočinění s bolavými tajemstvími z […]
 • WordPress10. listopadu, 2021 WordPress Jeden redakční systém vládne internetu. Je jím WordPress. Uvádí se, že 33 % webových stránek na světě běží ve WordPressu, což je nepředstavitelné číslo. WordPress umožňuje komukoliv […]
 • Poznejte hvězdy a souhvězdí31. října, 2021 Poznejte hvězdy a souhvězdí Večerní procházka s protějškem je vždy něco! Obzvlášť když je vztah na začátku. Oba jsou nabytí tou zvláštní energií, vášní, která otvírá srdce. Nad procházejícím se párem se klene gotický […]
 • Praktické použití funkcí v Excelu10. října, 2021 Praktické použití funkcí v Excelu Bez Excelu ani ránu! Nejvíce velebený a proklínaný tabulkový procesor, bez něhož by nemohla fungovat snad žádná firma ani organizace. V Excelu vede mnoho firem účetnictví, reporting, […]
 • Jaké tajemství ukrývá Alexandřina rodina?9. října, 2021 Jaké tajemství ukrývá Alexandřina rodina? V roce 1939 se v Šanghaji potkaly dvě dívky. Krásná Li zde vyrůstala a Židovka Romy se sem přistěhovala se svými rodiči poté, co nacisté začali okupovat Vídeň. Navzdory odlišnostem se […]
 • Dialogy ze života dětí s psychickými problémy8. října, 2021 Dialogy ze života dětí s psychickými problémy Máte děti, berete jejich výchovu vážně a jste ochotni ji přehodnocovat? Máte zájem o o vlastní sebereflexi, a to nejen z pohledu rodičovské role? Zajímá vás, jak vypadá život dětí s […]
 • Příběhy mají moc měnit životy. A to i v průběhu války8. října, 2021 Příběhy mají moc měnit životy. A to i v průběhu války V srpnu roku 1939 přijíždí Grace Bennettová a její nejlepší přítelkyně Viv do Londýna a doufají v nový začátek. Viv získá vytouženou práci, ale Grace skončí jako prodavačka v malém […]
 • Přežijí ziny dobu internetovou?8. října, 2021 Přežijí ziny dobu internetovou? Akademických publikací mapujících hudební ziny – tedy na koleni vytvářené časopisy - u nás zatím mnoho nevyšlo. A přitom je o čem psát. Samizdatová, protistátní či subkulturní publicistika […]

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*