Jak číst účetní výkazy

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví.

Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například Inteligentní investor, Jak zbohatnout anebo co chudí lidé nevědíBitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti či Stát se investorem. Nezbytným předpokladem pro to, aby z vás byl dobrý investor, je znalost základních účetních principů a čtení výročních zpráv.

Bezesporu správný investor by měl umět číst ve výkazech firmy, protože účetnictví je řeč firmy. Přece jen tak nezainvestuje do akcií či si nekoupí firemní dluhopisy. Investor nemusí být účetní nebo mít hluboké účetní znalosti, ale měl by ovládat základy, které by mu měli usnadnit orientaci v džungli čísel. Publikace čtenáře seznámí s významem a základními prvky účetnictví, účetními zásady a principy včetně právní úpravy účetnictví k 1. 1. 2021.

Publikace je dále dělena podle jednotlivých částí účetních výkazů. Začíná se rozvahou, potažmo aktivy (dlouhodobý majetek, oběžným majetkem s podrobnějším dělením na zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky) a pasivy (vlastním kapitálem a cizími zdroji). Následuje výsledovka a podrobnější seznámení s výnosy a náklady. Dále se čtenář dozví více informací o přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a příloze, výroční zprávě a auditu účetní závěrky.

Co musíte si přečíst je podkapitola 9.3. Vypovídající schopnost účetních výkazů. Dovolím si citovat nejdůležitější odstavec:

„Největší úskalí v české účetní legislativě (ale nejen v ní) je orientace na historické ceny. Vykazování v historických cenách z dlouhodobého hlediska nebere v úvahu změny tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky (inflaci) a tím v konečném důsledku zkresluje výsledek hospodaření příslušného roku. Dopady měnících se cen nejsou brány v úvahu, pouze s výjimkou dočasného poklesu při tvorbě opravných položek nebo použití reálné hodnoty u cenných papíru a derivátů. Většina majetku a závazků je navíc při pořízení oceňována jmenovitou (nikoliv současnou) hodnotou, čímž může dojít k nadcenění jejich hodnoty kvůli nerespektování faktoru času.“

Autory publikace jsou vysokoškolští pedagogové Ing. Karel Šteker, Ph. D. a Ing. Milana Otrusinová, Ph. D. Kniha je napsaná odborným, ale srozumitelným jazykem. Věřím, že si své čtenáře najde nejen u manažerů, pracovníků controllingových oddělení, ale i u širší veřejnosti, která se zajímá o svět financích.

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Účetní případy pro praxi 202310. února, 2023 Účetní případy pro praxi 2023 Účetnictví není žádná raketová věda. Se základy účetnictví se relativně snadno seznámí každý uživatel, který se potřebuje v účetnictví orientovat. Uživatelů, kteří základy účetnictví […]
 • Komplexní pojetí financí podniku26. ledna, 2022 Komplexní pojetí financí podniku Grada vydává dlouhá léta skvělé knížky, které si kladou za cíl vzdělávat a pomáhat v rozvoji nejen lidem, ale i korporátním společnostem, které jsou nedílnou součástí našeho světa. […]
 • Co se stane, když nastoupíte do nesprávného auta?27. května, 2023 Co se stane, když nastoupíte do nesprávného auta? Aby studentka práv Sára zaplatila všechny své účty, musí mít při škole dvě zaměstnání. A občas musí udělat i věci, které by od ní nikdo nečekal. Když se jednoho dne její směna v baru chýlí […]
 • Mají k sobě lidé a stromy opět blíže?25. května, 2023 Mají k sobě lidé a stromy opět blíže? "Co je to za strom?" "Smrk, vidíš, že má jehličí." "Aha. A tamtem má taky jehličí, ale jiné. To je jiný smrk." "É, nóó..." Taky se vám stalo, že jste zapomněli rozeznávat stromy? A rádi […]
 • Umět číst ještě neznamená mít čtenářskou gramotnost. Ale bez té se dnes obejdete těžko.24. května, 2023 Umět číst ještě neznamená mít čtenářskou gramotnost. Ale bez té se dnes obejdete těžko. Nakladatelství GRADA uvedlo na pulty knihkupectví publikaci Hry pro rozvoj čtení - od batolete pro školáka. Lenka Theodora Ficová v ní jednak překvapivě osvěžujícím a zapamatovatelným […]
 • Za sluncem po stopách císařovny Sisi9. května, 2023 Za sluncem po stopách císařovny Sisi Krásná a extravagantní rakouská císařovna Sisi byla velkou milovnicí cestování. Během svého života navštívila nejen spoustu míst v zemi, ve které vládla, ale i v zahraničí. Plavila se […]
 • 80/20: Dokonalá kondice4. dubna, 2023 80/20: Dokonalá kondice Olympijský triatlon je populární multisportovní závod, který má tři části a to plávání, jízda na kole a běh. Disciplíny na sebe v těsném sledu navazují. Tento sport je starý více než sto […]
 • Kyusho – využití vitálních bodů29. března, 2023 Kyusho – využití vitálních bodů Zajímáte se o bojová umění? Věříte, že je dobré umět najít v sobě rovnováhu a zároveň se umět bránit? Martin Procházka se energetickým uměním věnuje téměř celý život a část svého učení […]
 • Cirkulární ekonomie a ekonomika 219. března, 2023 Cirkulární ekonomie a ekonomika 2 Dvacátá léta jednadvacátého století jsou plná překotných změn, necyklických krizí stejně jako před sto lety. Svět nejdříve ohromila pandemie čínského viru. Západní svět se ponořil do […]
 • Nemovité věci v daních25. února, 2023 Nemovité věci v daních Češi si oblíbili vlastnictví nemovitostí. Mnohým nestačí vlastnit dům či byt, ve kterém jejich rodina bydlí či podniká. Je in  vlastnit investiční nemovitosti, které přináší žádoucí zisky […]
 • Daňové a nedaňové náklady 202319. února, 2023 Daňové a nedaňové náklady 2023 Drazí podnikatelé, živnostníci, továrnicí, soukromníci, obchodníci a podnikavci všeho druhu, víte, které náklady jsou daňové uznatelné a které nikoliv? Spoléháte se, že na vás kontrola z […]
 • Prokletí hrobky9. února, 2023 Prokletí hrobky Mám pro vás tip na skvělou knížku, kterou doporučuji všem milovníkům Egypta, dobrodružství a lidských osudů. Od autorky Gill Paulové jsme četla knihu Jackie & Maria, a proto jsem se […]