Jak číst účetní výkazy

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví.

Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například Inteligentní investor, Jak zbohatnout anebo co chudí lidé nevědíBitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti či Stát se investorem. Nezbytným předpokladem pro to, aby z vás byl dobrý investor, je znalost základních účetních principů a čtení výročních zpráv.

Bezesporu správný investor by měl umět číst ve výkazech firmy, protože účetnictví je řeč firmy. Přece jen tak nezainvestuje do akcií či si nekoupí firemní dluhopisy. Investor nemusí být účetní nebo mít hluboké účetní znalosti, ale měl by ovládat základy, které by mu měli usnadnit orientaci v džungli čísel. Publikace čtenáře seznámí s významem a základními prvky účetnictví, účetními zásady a principy včetně právní úpravy účetnictví k 1. 1. 2021.

Publikace je dále dělena podle jednotlivých částí účetních výkazů. Začíná se rozvahou, potažmo aktivy (dlouhodobý majetek, oběžným majetkem s podrobnějším dělením na zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky) a pasivy (vlastním kapitálem a cizími zdroji). Následuje výsledovka a podrobnější seznámení s výnosy a náklady. Dále se čtenář dozví více informací o přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a příloze, výroční zprávě a auditu účetní závěrky.

Co musíte si přečíst je podkapitola 9.3. Vypovídající schopnost účetních výkazů. Dovolím si citovat nejdůležitější odstavec:

„Největší úskalí v české účetní legislativě (ale nejen v ní) je orientace na historické ceny. Vykazování v historických cenách z dlouhodobého hlediska nebere v úvahu změny tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky (inflaci) a tím v konečném důsledku zkresluje výsledek hospodaření příslušného roku. Dopady měnících se cen nejsou brány v úvahu, pouze s výjimkou dočasného poklesu při tvorbě opravných položek nebo použití reálné hodnoty u cenných papíru a derivátů. Většina majetku a závazků je navíc při pořízení oceňována jmenovitou (nikoliv současnou) hodnotou, čímž může dojít k nadcenění jejich hodnoty kvůli nerespektování faktoru času.“

Autory publikace jsou vysokoškolští pedagogové Ing. Karel Šteker, Ph. D. a Ing. Milana Otrusinová, Ph. D. Kniha je napsaná odborným, ale srozumitelným jazykem. Věřím, že si své čtenáře najde nejen u manažerů, pracovníků controllingových oddělení, ale i u širší veřejnosti, která se zajímá o svět financích.

Jak cist ucetni vykazy
Obálka knihy, Zdroj: www.grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Komplexní pojetí financí podniku26. ledna, 2022 Komplexní pojetí financí podniku Grada vydává dlouhá léta skvělé knížky, které si kladou za cíl vzdělávat a pomáhat v rozvoji nejen lidem, ale i korporátním společnostem, které jsou nedílnou součástí našeho světa. […]
 • Příběh první úspěšné dirigentky1. prosince, 2022 Příběh první úspěšné dirigentky Antonia Bricová má sen. Doufá, že jednou bude dirigovat mezinárodně uznávaný orchestr. Píše se však rok 1926 a ona je žena, od které se očekává, že se vdá a bude mít děti. Konzervatoř je […]
 • Jóga pro tělo, dech a mysl1. prosince, 2022 Jóga pro tělo, dech a mysl Jóga je nejpropracovanější filozofický koncept pro tělo, dech a mysl, který znám. Jóga pomáhá udržovat fyzické a duševní zdraví. Jógu cvičí kde, kdo a podle různých zdrojů. Někdo cvičí […]
 • Business modelování1. prosince, 2022 Business modelování Žijeme v mimořádné době. Za humny nám vypukla válečná vřava. Mnoho základních vstupů pro produkty včetně energie skokově zdražily. Každá firma, která myslí se svou budoucnosti vážně […]
 • Kouzlo všité do šatů30. listopadu, 2022 Kouzlo všité do šatů Soline Rousselová je expertkou na šťastné konce. Její rodina v Paříži již několik generací provozuje svatební salon, kde se do šatů všívají kouzla. Každou nevěstu, která se vdá v šatech od […]
 • Neštěstí nechodí po horách, ale po single holkách30. listopadu, 2022 Neštěstí nechodí po horách, ale po single holkách Z nejhorších rande jsou vždy ty nejlepší historky! Neštěstí zkrátka nechodí po horách, ale po single holkách. Co všechno se může stát, když začnete hledat svého partnera na Tinderu? Nejen […]
 • Co v učebnici dějepisu nenajdete, ale rádi byste21. listopadu, 2022 Co v učebnici dějepisu nenajdete, ale rádi byste Nakladatelství bambook vydalo další zajímavou knihu Stanislavy Jarolímkové, která tentokráte malým i velkým zvídavým čtenářům prozradí zajímavosti z dob starověkých říší Předního východu, […]
 • Myslíte si, že znáte člověka, kterého jste si vzali? Zamyslete se ještě jednou2. listopadu, 2022 Myslíte si, že znáte člověka, kterého jste si vzali? Zamyslete se ještě jednou Scenárista Adam trpí celý život obličejovou slepotou. Nepoznává přátele, spolupracovníky, rodinu, dokonce ani vlastní ženu. Pokud jde o jeho manželství s Amelií, to už dlouho nefunguje […]
 • Stvořeni pro tyto časy2. listopadu, 2022 Stvořeni pro tyto časy Malá nenápadná knížečka s poutavým názvem Stvoření pro tyto časy. Nabízí to co mnozí hledají. Ukotvení v přítomném okamžiku v  uspěchané době. Nikdy neplynul život rychle jako teď. Všechny […]
 • Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají2. listopadu, 2022 Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají Po dvou letech vychází u nakladatelství Grada pokračování Pohádek z lesa s podtitulem Co si stromy šeptají. Hlavními hrdiny je strakapoudí páreček Ema a Ota, kteří se naplno věnují […]
 • Někdy jsme schopni čehokoliv, abychom dosáhli spravedlnosti30. října, 2022 Někdy jsme schopni čehokoliv, abychom dosáhli spravedlnosti Místní gymnázium se potýká s vandalismem nebývalého rozsahu. Posprejovaná zeď školy, vyplavené záchody, rozbité okno ředitelny... I když má ředitelka hned několik podezřelých, nemá jediný […]
 • Kdo zabil Lolu?25. října, 2022 Kdo zabil Lolu? Audrey přijíždí z Ameriky na prestižní anglickou internátní školu. Doufá, že zde dokáže zapomenout na minulost a že začne nový život, ale nic nejde podle plánu. Její spolubydlící Ivy ji […]