Komplexní pojetí financí podniku

Finance
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz

Grada vydává dlouhá léta skvělé knížky, které si kladou za cíl vzdělávat a pomáhat v rozvoji nejen lidem, ale i korporátním společnostem, které jsou nedílnou součástí našeho světa. Publikace Finance podniku: Komplexní pojetí se věnuje popisu finančních procesů uvnitř firmy. Buďme upřímní u financí to začíná a končí. Skvěle zvládnuté finance jsou pro společnosti úplnou nezbytností. Pokud procesy drhnout vše se v době krize projeví.

Neznám společnost a podnikatele, kteří by se nesnažili optimalizovat podnikání. Musíte optimálně využívat nejen majetek, splatnost pohledávek, řídit cash, závazky, úvěry, výši zásob, ale nezapomínat ani na výzkum a vývoj, marketing, lidské zdroje. Čím je firma větší, tím je požadavek na řízení větší.  Dnes zažíváme kolaps dodavatelského řetězce. Je celosvětový nedostatek čipů, který je však způsoben špatným plánovaním. Pokud vyrábíte, prodáváte musíte držet určitou výši zásoby. Z Japonska se rozšířila metoda just in time, která je postavena na velmi efektivním řízení zásob. Ideální jsou minimální nebo žádné zásoby.

Dlouhá léta metoda fungovala a například automobilky se naučily mít minimální zásoby materiálu a dílů. V době pandemie automobilky logicky očekávaly,  že prodeje dopravních prostředků poklesnouy a tak svorně všichni objednávali u výrobců méně čipů. Výrobci, kteří dostali menší objednávky, museli zareagovat. Logicky výrobu orientovali na čipy pro jiné stroje a zařízení, která se během pandemie dále prodávala. To je část příběhu o zadrhnutí automobilového soukolí v roce 2021.

Kdyby se plánovači a kontroloři podívali na zásoby jinak, možná by žádná čipová čekačka nebyla. Svět je díky globalizaci nesmírně propojený. Je zapotřebí nejen hledět do nitra společnosti, ale i na svět, který se dynamicky mění.

Pro hlídání vnitřní finanční efektivity vznikl controlling. V některých firmách ještě fungují ekonomická oddělení, která mají zpravidla stejnou náplň jako controlling. „Controlling je efektivní informační systém, který může manažerům poskytnout data potřebná pro efektivní rozhodování v oblasti řízení. Správně navržený systém controllingu může poskytovat různé informace o činnostech ze všech odvětví podniku. Při vytváření takového systému je tedy důležité vyhodnotit možnosti a systém controllingu, který nejlépe odhalí problémy, a systémovou analýzu a hodnocení.“

Publikace Finance podniku: Komplexní pojetí je učebnicí pro profíky, kteří se starají společnosti a o jejich finance, ale i pro studenty a vlastně pro každého manažera, který se dostává do styku s controllingem. Proto se publikace snaží co nejkomplexněji pojmout finance. Kontrolor musí velmi dobře umět pracovat s účetními daty, manažerským účetnictvím, musí znát časovou hodnotu peněz, vztah rizika a výnosů a dokázat vyhodnotit finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání, aby dokázal být nápomocný s finančním řízení a optimalizaci oběžného majetku (zásoby, pohledávky, řízení finančních toků), dlouhodobého majetku zahrnující investice do majetku a hodnocení efektivnosti investic, kapitálové struktury a hodnoty peněz.

Kontrolor musí mít v malíčku metody hodnocení umění. Finanční analýzu nejen banky doslova milují.  Tušíte, co se skrývá za EVA, MVA, TSR? Ne? Přečtete si knížku a dozvíte se více. V neposlední řadě se autor knihy profesor Marek Vocházka zabývá mimořádným financováním.  Financování firmy je jiné při založení startupu než v růstové fázi a úplně jiné při restrukturalizaci či insolvenci.

Knížka se na učebnici dobře čte. Jen škoda, že chybí více praxe a názorů pana profesora a spolupracujících kolegů. Z odborného hlediska nemůžu knížce nic vytknout. Perfektně popisuje skutečný stav financí firem, ale je znát formální akademický přístup k problematice financování podniku.

Finance
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Účetní případy pro praxi 202310. února, 2023 Účetní případy pro praxi 2023 Účetnictví není žádná raketová věda. Se základy účetnictví se relativně snadno seznámí každý uživatel, který se potřebuje v účetnictví orientovat. Uživatelů, kteří základy účetnictví […]
 • Cirkulární ekonomie a ekonomika3. února, 2022 Cirkulární ekonomie a ekonomika Cirkulární ekonomie je především v Evropské unii a v USA velmi skloňována politiky i médii a hodně je od ní slibováno. Západní společnost poptává možnosti, jak produkty efektivně využívat […]
 • Zcela legální daňové triky 20221. února, 2022 Zcela legální daňové triky 2022 Blíží se nám daňová přiznání z daně z příjmů. Mnohým z nás vrtá hlavou, jak platit menší daně. Kdo by dobrovolně chtěl ze svých daní financovat Instagram naší Alenky Schillerové. Snad její […]
 • Jak číst účetní výkazy8. listopadu, 2021 Jak číst účetní výkazy Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o […]
 • Kyusho – využití vitálních bodů29. března, 2023 Kyusho – využití vitálních bodů Zajímáte se o bojová umění? Věříte, že je dobré umět najít v sobě rovnováhu a zároveň se umět bránit? Martin Procházka se energetickým uměním věnuje téměř celý život a část svého učení […]
 • Cirkulární ekonomie a ekonomika 219. března, 2023 Cirkulární ekonomie a ekonomika 2 Dvacátá léta jednadvacátého století jsou plná překotných změn, necyklických krizí stejně jako před sto lety. Svět nejdříve ohromila pandemie čínského viru. Západní svět se ponořil do […]
 • Nemovité věci v daních25. února, 2023 Nemovité věci v daních Češi si oblíbili vlastnictví nemovitostí. Mnohým nestačí vlastnit dům či byt, ve kterém jejich rodina bydlí či podniká. Je in  vlastnit investiční nemovitosti, které přináší žádoucí zisky […]
 • Daňové a nedaňové náklady 202319. února, 2023 Daňové a nedaňové náklady 2023 Drazí podnikatelé, živnostníci, továrnicí, soukromníci, obchodníci a podnikavci všeho druhu, víte, které náklady jsou daňové uznatelné a které nikoliv? Spoléháte se, že na vás kontrola z […]
 • Prokletí hrobky9. února, 2023 Prokletí hrobky Mám pro vás tip na skvělou knížku, kterou doporučuji všem milovníkům Egypta, dobrodružství a lidských osudů. Od autorky Gill Paulové jsme četla knihu Jackie & Maria, a proto jsem se […]
 • Nápady pro život a byznys3. února, 2023 Nápady pro život a byznys Sami o sobě říkáme, že jsme lidé rozumní. Hrdě se titulujeme Homo sapiens sapiens. Při psaní recenze na Planta sapiens mi došlo, že chování rostlin má daleko větší logiku nežli chování […]
 • Domáci arteterapie s Gradou30. ledna, 2023 Domáci arteterapie s Gradou Arteterapie je obor umělecké terapie, kdy má dojít k uvolnění mysli a obnově duchovní pohody. My se dnes společně podíváme na publikaci Kruh života, která je souborem antistresových […]
 • Bojuj srabe nebo Se Stim smiř!21. ledna, 2023 Bojuj srabe nebo Se Stim smiř! Po komiksových knihách, mapách a karetní hře vydalo nakladatelství Grada i deskovou hru Se Stim Smiř, která volně odkazuje na fenomén Oprásků sčeskí historje. Nemusíte být ale zarytými […]