Komplexní pojetí financí podniku

Finance
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz

Grada vydává dlouhá léta skvělé knížky, které si kladou za cíl vzdělávat a pomáhat v rozvoji nejen lidem, ale i korporátním společnostem, které jsou nedílnou součástí našeho světa. Publikace Finance podniku: Komplexní pojetí se věnuje popisu finančních procesů uvnitř firmy. Buďme upřímní u financí to začíná a končí. Skvěle zvládnuté finance jsou pro společnosti úplnou nezbytností. Pokud procesy drhnout vše se v době krize projeví.

Neznám společnost a podnikatele, kteří by se nesnažili optimalizovat podnikání. Musíte optimálně využívat nejen majetek, splatnost pohledávek, řídit cash, závazky, úvěry, výši zásob, ale nezapomínat ani na výzkum a vývoj, marketing, lidské zdroje. Čím je firma větší, tím je požadavek na řízení větší.  Dnes zažíváme kolaps dodavatelského řetězce. Je celosvětový nedostatek čipů, který je však způsoben špatným plánovaním. Pokud vyrábíte, prodáváte musíte držet určitou výši zásoby. Z Japonska se rozšířila metoda just in time, která je postavena na velmi efektivním řízení zásob. Ideální jsou minimální nebo žádné zásoby.

Dlouhá léta metoda fungovala a například automobilky se naučily mít minimální zásoby materiálu a dílů. V době pandemie automobilky logicky očekávaly,  že prodeje dopravních prostředků poklesnouy a tak svorně všichni objednávali u výrobců méně čipů. Výrobci, kteří dostali menší objednávky, museli zareagovat. Logicky výrobu orientovali na čipy pro jiné stroje a zařízení, která se během pandemie dále prodávala. To je část příběhu o zadrhnutí automobilového soukolí v roce 2021.

Kdyby se plánovači a kontroloři podívali na zásoby jinak, možná by žádná čipová čekačka nebyla. Svět je díky globalizaci nesmírně propojený. Je zapotřebí nejen hledět do nitra společnosti, ale i na svět, který se dynamicky mění.

Pro hlídání vnitřní finanční efektivity vznikl controlling. V některých firmách ještě fungují ekonomická oddělení, která mají zpravidla stejnou náplň jako controlling. „Controlling je efektivní informační systém, který může manažerům poskytnout data potřebná pro efektivní rozhodování v oblasti řízení. Správně navržený systém controllingu může poskytovat různé informace o činnostech ze všech odvětví podniku. Při vytváření takového systému je tedy důležité vyhodnotit možnosti a systém controllingu, který nejlépe odhalí problémy, a systémovou analýzu a hodnocení.“

Publikace Finance podniku: Komplexní pojetí je učebnicí pro profíky, kteří se starají společnosti a o jejich finance, ale i pro studenty a vlastně pro každého manažera, který se dostává do styku s controllingem. Proto se publikace snaží co nejkomplexněji pojmout finance. Kontrolor musí velmi dobře umět pracovat s účetními daty, manažerským účetnictvím, musí znát časovou hodnotu peněz, vztah rizika a výnosů a dokázat vyhodnotit finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání, aby dokázal být nápomocný s finančním řízení a optimalizaci oběžného majetku (zásoby, pohledávky, řízení finančních toků), dlouhodobého majetku zahrnující investice do majetku a hodnocení efektivnosti investic, kapitálové struktury a hodnoty peněz.

Kontrolor musí mít v malíčku metody hodnocení umění. Finanční analýzu nejen banky doslova milují.  Tušíte, co se skrývá za EVA, MVA, TSR? Ne? Přečtete si knížku a dozvíte se více. V neposlední řadě se autor knihy profesor Marek Vocházka zabývá mimořádným financováním.  Financování firmy je jiné při založení startupu než v růstové fázi a úplně jiné při restrukturalizaci či insolvenci.

Knížka se na učebnici dobře čte. Jen škoda, že chybí více praxe a názorů pana profesora a spolupracujících kolegů. Z odborného hlediska nemůžu knížce nic vytknout. Perfektně popisuje skutečný stav financí firem, ale je znát formální akademický přístup k problematice financování podniku.

Finance
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

 • Cirkulární ekonomie a ekonomika3. února, 2022 Cirkulární ekonomie a ekonomika Cirkulární ekonomie je především v Evropské unii a v USA velmi skloňována politiky i médii a hodně je od ní slibováno. Západní společnost poptává možnosti, jak produkty efektivně využívat […]
 • Zcela legální daňové triky 20221. února, 2022 Zcela legální daňové triky 2022 Blíží se nám daňová přiznání z daně z příjmů. Mnohým z nás vrtá hlavou, jak platit menší daně. Kdo by dobrovolně chtěl ze svých daní financovat Instagram naší Alenky Schillerové. Snad její […]
 • Jak číst účetní výkazy8. listopadu, 2021 Jak číst účetní výkazy Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o […]
 • Ne/promlčeno28. června, 2022 Ne/promlčeno Kniha Ne/promlčeno od několika autorů ze spolku Nepromlčíme je souborem případů vražd, které nikdy nebyly vyřešeny a jsou tak promlčené. U vraždy je totiž v ČR promlčecí lhůta 15 let. U […]
 • Metabolický motor25. června, 2022 Metabolický motor Dřepy, kliky, rychlé sprinty, proteiny. Očekávané výsledky nikde! Větší síla, pevnější tělo, ale ne a ne shodit přebytečné kila navíc. Chcete mít větší hruď, tvrdě jedete činky. Chcete mít […]
 • Mami, mám hlad13. června, 2022 Mami, mám hlad Dokud jsem nebyl otcem, netušil jsem, jaká je to věda, připravit malému děťátku příkrm. Mám rád rychlá řešení. Když jsem tehdy utrousil před manželkou, že koupíme přeci přesnídávky z […]
 • Vincentův poslední obraz7. června, 2022 Vincentův poslední obraz Auvers-sur-Oise, 27. července 1890. Smrtelně postřelený Vincent van Gogh leží v horečkách v hostinském pokoji. "Zranil jsem se v polích," tak zní odpověď na otázku, co se mu stalo. Po dvou […]
 • Statek – Strhující příběh podle skutečných událostí2. června, 2022 Statek – Strhující příběh podle skutečných událostí Neobyčejný příběh o nezlomné lásce k rodné hroudě a také o hrdinném boji proti lidské závisti i zaslepené touze po cizím majetku - to je kniha Statek, kterou napsal Ladislav […]
 • Anna a víly uličnice28. května, 2022 Anna a víly uličnice Kde jsem dal zas ty klíče?! Znáte to, večer klíče dáte na obvyklé místo, kde je den co den odkládáte.  Jaké je to překvapení, když při odchodu do práce zjistíte, že klíče na svém místě […]
 • Dům na Riviéře27. května, 2022 Dům na Riviéře Paříž, 1939. Nacisté si myslí, že Éliane nerozumí německy. To se však pletou. Éliane dešifruje jejich poznámky a předává informace odboji. Svěří svá tajemství muži, kterého kdysi milovala? […]
 • Férová rétorika16. května, 2022 Férová rétorika Staré české přísloví praví: "Dobré slovo i železná vrata otvírá." Dobré slovo může být značně záludné, manipulativní. Sladkými řečičkami si člověk kdekoho omotá kolem prstu. Stačí ve […]
 • Domek v Irsku8. května, 2022 Domek v Irsku Vzpomínáte si na Minu, jejíž svět se rozpadl na kousíčky, které dokázala slepit jedině čokoláda a Chata ve Švýcarsku? Tentokrát se za štěstím vydává její sestra Hannah a z Anglie mizí do […]