Co předcházelo pádu Berlínské zdi I.

Přehrazení ulic Zimmerstrasse/Markgrafenstrasse, fotografie publikována s laskavým svolením webu www.dailysoft.com
Přehrazení ulic Zimmerstrasse/Markgrafenstrasse, zdroj: Fotografie publikována s laskavým svolením webu www.dailysoft.com

Cílem Sovětského svazu bylo zajištění vnitřní stability režimu, mezinárodněpolitického a geopolitického postavení země, udržení území získaných dohodami před druhou světovou válkou a znovuzískání území během ní ztracených, rovněž Spojené státy americké sledovaly podobné cíle, ale ve svých plánech byly mnohem méně konkrétní nežli SSSR. Spojené státy se totiž velmi bolestně propracovávaly k poznání, že jejich bezpečnost může být zajištěna pouze prostřednictvím politického, ideologického a vojenského vlivu v Evropě na rozdíl od období po první světové válce, kdy USA navrhly projekt vytvoření mírové organizace, ale kvůli odporu veřejného mínění, vítězství říjnové revoluce a Monroeově doktríně, jenž jasně vymezovala oblast amerických zájmů, se z Evropy stáhli. Cílem třetího člena protihitlerovské koalice Velké Británie bylo přežít za každou cenu.

Jak USA, tak Velká Británie neměly na rozdíl od SSSR pevné vedení a pevnou politickou linii. Zemřelého Franklina Delano Roosevelta vystřídal nezkušený a vůči SSSR velmi rezervovaný viceprezident H. S. Truman,  oblíbeného hrdinu britské válečné politiky W. Churchilla méně oblíbený Clement Atlee. SSSR měl naproti tomu jasně orientovanou politickou linii a jeho prestiž byla mezi evropskými státy vysoká, protože sovětští partyzáni a členové komunistických stran v Evropě byli zapojeni do protinacistického a protifašistického odboje.

I přes geopolitické a mocenské střety mezi členy protihitlerovské koalice byla v roce 1944 uzavřena dohoda o poválečném uspořádání Evropy. Německo bylo rozděleno na čtyři okupační zóny podle geografické blízkosti jednotlivých armád: sovětskou, americkou, britskou a francouzskou, avšak vzhledem k tomu, že se jednalo o geopoliticky a geostrategicky významné území – klíčový prostor k ovládnutí Evropy, vzájemný střet na sebe nemohl dát dlouho čekat. (pokračování příště)

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi II. – německá otázka26. října, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi II. – německá otázka Poválečné období nebylo rozhodně obdobím klidným, naopak na povrch vyplouvaly dosud skryté konflikty mezi USA a SSSR. Probíhal spor o úžiny Bospor a Dardanely, rozhořela se občanská válka […]
 • Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále21. prosince, 2009 Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století znamenala oteplení vztahů mezi oběma velmocemi. Toto oteplení se odrazilo i v politickém vývoji Německa. V roce 1971 nahradil v čele Státní rady […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize18. prosince, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize V únoru 1960 schválila Lidová sněmovna NDR zákon o Národní radě obrany, jejímž předsedou se stal Walter Ulbricht, který se po smrti prezidenta Wilhelma Piecka stal i předsedou nově […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie16. listopadu, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie Již před druhou světovou válkou vznikala řada projektů evropské integrace - připomeňme projekt Spojených států evropských z roku 1926, u jehož zrodu stál hrabě Richard Coudenhove-Kalergi, […]
 • Berlínská zeď nenávratně padá9. listopadu, 2009 Berlínská zeď nenávratně padá 9. listopadu 1989 ráno zatím nikdo nic netušil, teplota se sotva vyšplhala k desíti stupňům. Pracovní skupina čtyř úředníků na ministerstvu vnitra v Mauerstrasse dostala za úkol pozměnit […]
 • 7. listopadu, 2009 Podívejte se, jak U2 zbořili Berlínskou zeď Výročí pádu Berlínské zdi využila hudební stanice MTV, která v Berlíně ve čtvrtek 5. listopadu rozdávala Evropské hudební ceny MTV. S udílením byl spojen i mini-koncert irských U2, kteří […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi III. – vymezení hranic2. listopadu, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi III. – vymezení hranic Pařížská schůzka ministrů čtyř vítězných mocností již nemohla nic změnit na skutečnosti, že druhá světová válka měla dva vítěze, a tudíž muselo mezi nimi dojít buď k přímému vojenskému […]
 • John Kennedy: Ich bin ein Berliner26. října, 2009 John Kennedy: Ich bin ein Berliner Až dva roky po stavbě Berlínské zdi považoval prezident USA za vhodné navštívit rozdělený Berlín. Ačkoli USA, tehdejší hlavní hráč v partii zvané studená válka, se k aktu stavby Berlínské […]
 • Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie19. října, 2009 Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie Čerstvě ženatý jednadvacetiletý voják a v té době upřímně věřící komunista, který do SED (Sjednocené socialistické strany Německa) vstoupil v devatenácti letech, po naléhání a nátlaku […]
 • Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje12. října, 2009 Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje Původem strážce hranic NDR, několik cigaret, pár metrů běhu, skok přes ostnaté dráty, světoznámá fotografie a devatenáctiletý Schumann byl na západě. Pouze o rok starší fotograf a […]
 • Gunter Liftin: První oběť zdi5. října, 2009 Gunter Liftin: První oběť zdi Günter Liftin patřil mezi takzvané "pendlery", bydlel s rodiči a bratry na východoberlínském předměstí Weissensee a jako vyučený krejčí jezdil denně do práce do Západního Berlína. Dům […]
 • Bernauer Straße: Poslední kusy zdi21. září, 2009 Bernauer Straße: Poslední kusy zdi Za necelé dva měsíce si svět připomené uplynutí 20 let od pádu berlínské zdi, zbylo z ní však něco? Stejně jako si před jejím vztyčením nikdo takovou stavbu neuměl ani představit, dnes […]

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.