Výstava Roelandta Saveryho ve Schwarzenberském paláci

 

Roelandt Savery (1578–1639) narozený v Kortrijku započal svou uměleckou dráhu v Nizozemí a na krátkou dobu se ocitl také ve Francii. Rudolf II. jej pozval do Prahy, kam v roce 1604 odcestoval jako mladý a velmi talentovaný umělec, který si brzy získal sympatie uměnímilovného panovníka. Císař nejprve usiloval o tehdy velmi oblíbeného vlámského mistra Pietera Brueghela staršího, ten však nabídce k usazení se v hlavním městě nevyhověl. Na doporučení si pozval jiného malíře, byl jím Roelandt Savery, jenž patřil do okruhu umělců pracujících ve stylu Pietera Brueghela. Podobnost jejich uměleckého rukopisu vyvolala dohady v určení autorství u několika nesignovaných kreseb, které byly dlouho připisovány Pieteru Brueghelu staršímu.

Nové studie však došly k opačnému závěru (tyto kresby jsou k vidění na výstavě). Saveryho díla překvapovala věrností malířského přednesu, s níž dovedl zachytit pražská zákoutí, jejich malebné domy a uličky. Jen málo umělců na přelomu století dosáhlo takové autentičnosti. Zaznamenával také okolí Prahy, lesnaté hvozdy se zvěří nebo drobnou stafáží lidských postaviček. Rudolf II. jej vyslal na studijní cestu do Alp, odkud si umělec přinesl řadu skic s náčrty alpských řek, vodopádů a skalisek. Pražský dvůr s císařskými voliérami a zvěřinci plnými exotických druhů zvířat, papoušků, blbounem nejapným, aj. se staly podnětem ke studiu. Vznikla tak řada deskových obrazů, na nichž divoké šelmy a predátoři postávající v ničím nerušeném klidu v blízkosti svých slabších kořistí. Autor jimi poukazoval na schopnost zvířat pobývat na zemi v mírumilovném soužití, z nichž by si lidé měli brát příklad, zvlášť v době zmítané náboženskými nepokoji, které byly tehdy aktuální.

Výstava, jež vznikla ve spolupráci s Broelmuseem v Kortrijku (Saveryho rodiště), chce představit dílo Roelandta Saveryho u nás poprvé. Kurátorka Olga Kotková zdařile sestavila kolem 40 děl z depozitářů Národní Galerie spolu s výpůjčkami z Německa, Belgie, Francie a Rakouska. Návštěvníci tak mají příležitost objevit Saveryho vidění světa od jeho raných pokusů, až po vrcholná a pozdní díla vzniklá v Utrechtu. Po jejím ukončení v Praze výstava ještě poputuje do Kortrijku, kde bude k vidění od 21. dubna do 11. září.

autor: Mgr. Šárka Tichavská

Rate this post

Více z LaCultury...