Výstava k 135. výročí narození Prof. Veselého

Rodák z Molitorova u Kouřimi Vítězslav Veselý od počátku své kariéry sledoval nejnovější trendy v rozvoji organické chemie. Po dokončení studií v roce 1900 se zaměřil na organická barviva, od kterých si načas „odskočil“ ke sklu. Dokonce se na sklonku roku 1908 odvážně vydal až do čínského Sutsienu, kde rozšířil a zmodernizoval místní sklárnu. Po návratu domů se poprvé habilitoval a stal se soukromým docentem v oboru technologie skla a silikátů.
Přesto jeho láska k organické chemii opět převážila a on se k ní vrátil, aby ještě před první světovou válkou stihl druhou habilitaci v oboru organická chemie a technologie tuků, dehtů a barviv. První světovou válku prožil jako důstojník na italské frontě.
Profesor Veselý měl vzácnou schopnost spojovat prvotřídní výzkumnou práci s obětavým pedagogickým působením nejprve na české technice v Praze, kde byli jeho vedoucími a později kolegy a osobními přáteli další skvělí odborníci prof. Karel Preiss a prof. Emil Votoček, později v Brně.

V roce 1919 přijal prof. Veselý nabídku z Moravy, aby se ujal vedení chemického odboru na české technice v Brně. Zde pak dosáhla jeho práce největšího tvůrčího rozmachu. Zaměřil se na studium reakcí aromatického uhlovodíku naftalenu a později na nenasycené mastné kyseliny. Třikrát zastával funkci děkana chemického odboru, v letech 1930-31 dokonce funkci rektora. Jeho působení na brněnské technice přerušilo až uzavření českých vysokých škol nacisty.

Ani během války prof. Veselý nezahálel, pracoval pro pražskou firmu Baklax, vyrábějící plastické hmoty. Poslední rok a půl války strávil v nacistickém vězení na Pankráci a poté v Buchenwaldu.
Přesto hned po osvobození, navzdory vysokému věku a podlomenému zdraví, přijal pověření Ministerstva školství a národní osvěty a ujal se funkce rektora brněnské techniky, kterou ze všech sil pomáhal obnovit. Znovu se zapojil i do pedagogické činnosti a jako první u nás zavedl nový chemický obor – technologii plastických hmot.

Prof. Veselý byl členem mnoha domácích i mezinárodních odborných organizací, díky svému obdivuhodnému jazykovému vybavení – hovořil německy, anglicky, francouzsky, rusky, španělsky a italsky – dokázal držet krok s nejnovějšími objevy a trendy. Jako člen České společnosti chemické se zasloužil o založení a rozvoj její brněnské pobočky. Byl i velkým sportovcem a milovníkem hudby, spolu s kolegy založil v roce 1923 „chemické kvarteto“, kde hrál první housle.
Prof. RN Dr. Ing. Vítězslav Václav Veselý, DrSc. zemřel ve věku 86 let 7. června 1964 v Brně. Více se o jeho životě a díle můžete dozvědět na výstavě, která potrvá až do 24. února 2013.

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno
Spojení tramvají č. 12 a 13 směr Královo Pole, zastávka Technické muzeum
www.technicalmuseum.cz

Rate this post

Více z LaCultury...