Co předcházelo pádu Berlínské zdi II. – německá otázka

Potsdamer Platz po stavbě Berlínské zdi, zdroj: www.dailysoft.com

Zde si můžete přečíst první díl.

Jednání o obnově Německa, která probíhala již od srpna 1946, provázela katastrofální hospodářská a politická situace – lidé umírali hlady, kvetl černý trh, znehodnocená měna podvazovala podnikání. Britská okupační správa nemohla zajistit své okupační zóně dostatečný přísun potravin, a proto požádala americkou okupační správu, aby jí pomohla vyřešit situaci. Prvního ledna 1947 vznikl sloučením americké a britské zóny útvar zvaný Bizonie, který zahrnoval bývalé průmyslové opory předválečného Německa, jako bylo Porýní a Porúří. Americká okupační správa se v těchto oblastech pokusila o zmírnění ekonomických dopadů na válkou zničenou průmyslovou pýchu Německa, situace však zůstala  i nadále kritická.

Potsdamer Platz po stavbě Berlínské zdi, zdroj: www.dailysoft.com
Potsdamer Platz po stavbě Berlínské zdi, zdroj: www.dailysoft.com

Na jaře 1947 se konala v Moskvě další jednání o poválečném uspořádání Německa, která však v bouřlivé atmosféře počínající studené války skončila neúspěchem – zástupci čtyř velmocí se nedohodli ani na základních rysech řešení německé otázky. V roce 1948 na konferenci západní okupační zóny a zemí Beneluxu se k Bizonii připojilo i francouzské okupační pásmo – vznikla Trizonie. Následně byla provedena separátní měnová reforma, na niž SSSR zareagoval blokádou přístupových cest do západního sektoru a požadavkem, aby byla plánovaná opatření k oživení ekonomiky v Trizonii zrušena. Americká okupační správa tedy stála před otázkou, jak zabezpečit zásobování v době blokády – odpovědí byl letecký koridor, jímž se dopravovaly zásoby potravin do oblastí náležejících k Trizonii.

Otázka rozděleného Německa zůstala nerozřešena až do pařížského zasedání Rady ministrů zahraničních věcí, kdy se vyhrotil problém, který nebyl až dosud na pořadu dne – obnovení německé jednoty. J. V. Stalin považoval za určující roli východní zóny, zatímco západní mocnosti požadovaly spojení sovětské zóny a Trizonie v jeden celek. Ani toto jednání o poválečné podobě Německa však nebylo úspěšné – jediným úspěchem bylo zrušení sovětské blokády přístupových cest do Trizonie. Řešení německé otázky se tak protáhlo až do října 1949.

(pokračování příště)

Rate this post

Více z LaCultury...

 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize18. prosince, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi V. – druhá krize V únoru 1960 schválila Lidová sněmovna NDR zákon o Národní radě obrany, jejímž předsedou se stal Walter Ulbricht, který se po smrti prezidenta Wilhelma Piecka stal i předsedou nově […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi III. – vymezení hranic2. listopadu, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi III. – vymezení hranic Pařížská schůzka ministrů čtyř vítězných mocností již nemohla nic změnit na skutečnosti, že druhá světová válka měla dva vítěze, a tudíž muselo mezi nimi dojít buď k přímému vojenskému […]
 • Berlínská zeď nenávratně padá9. listopadu, 2009 Berlínská zeď nenávratně padá 9. listopadu 1989 ráno zatím nikdo nic netušil, teplota se sotva vyšplhala k desíti stupňům. Pracovní skupina čtyř úředníků na ministerstvu vnitra v Mauerstrasse dostala za úkol pozměnit […]
 • 7. listopadu, 2009 Podívejte se, jak U2 zbořili Berlínskou zeď Výročí pádu Berlínské zdi využila hudební stanice MTV, která v Berlíně ve čtvrtek 5. listopadu rozdávala Evropské hudební ceny MTV. S udílením byl spojen i mini-koncert irských U2, kteří […]
 • John Kennedy: Ich bin ein Berliner26. října, 2009 John Kennedy: Ich bin ein Berliner Až dva roky po stavbě Berlínské zdi považoval prezident USA za vhodné navštívit rozdělený Berlín. Ačkoli USA, tehdejší hlavní hráč v partii zvané studená válka, se k aktu stavby Berlínské […]
 • Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie19. října, 2009 Hagen Koch – Východoněmecký voják, který „načrtl“ zeď u Checkpoint Charlie Čerstvě ženatý jednadvacetiletý voják a v té době upřímně věřící komunista, který do SED (Sjednocené socialistické strany Německa) vstoupil v devatenácti letech, po naléhání a nátlaku […]
 • Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje12. října, 2009 Hvězdná fotografie Berlínské zdi – Conrad Schumann dezertuje Původem strážce hranic NDR, několik cigaret, pár metrů běhu, skok přes ostnaté dráty, světoznámá fotografie a devatenáctiletý Schumann byl na západě. Pouze o rok starší fotograf a […]
 • Gunter Liftin: První oběť zdi5. října, 2009 Gunter Liftin: První oběť zdi Günter Liftin patřil mezi takzvané "pendlery", bydlel s rodiči a bratry na východoberlínském předměstí Weissensee a jako vyučený krejčí jezdil denně do práce do Západního Berlína. Dům […]
 • Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále21. prosince, 2009 Co předcházelo pádu berlínské zdi VI. – finále Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století znamenala oteplení vztahů mezi oběma velmocemi. Toto oteplení se odrazilo i v politickém vývoji Německa. V roce 1971 nahradil v čele Státní rady […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie16. listopadu, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi IV. – Montánní unie Již před druhou světovou válkou vznikala řada projektů evropské integrace - připomeňme projekt Spojených států evropských z roku 1926, u jehož zrodu stál hrabě Richard Coudenhove-Kalergi, […]
 • Co předcházelo pádu Berlínské zdi I.28. září, 2009 Co předcházelo pádu Berlínské zdi I. Abychom pochopili události, které nastaly v Evropě v průběhu druhé poloviny 20. století, musíme se vrátit do období konce druhé světové války. Druhá světová válka měla na rozdíl od první […]
 • Bernauer Straße: Poslední kusy zdi21. září, 2009 Bernauer Straße: Poslední kusy zdi Za necelé dva měsíce si svět připomené uplynutí 20 let od pádu berlínské zdi, zbylo z ní však něco? Stejně jako si před jejím vztyčením nikdo takovou stavbu neuměl ani představit, dnes […]

Pracující student. Píše převážně o knížkách, politice a Latinské Americe.