Obrázky ze Šilheřovic zachycují tradiční nářečí i životní styl na vesnici

Závěrem roku vydala prozaička Eva Tvrdá novou knihu s názvem Obrázky ze Šilheřovic. Na tvorbě knihy se také podílely znalkyně lidového nářečí Jana Gebauerová a ilustrátorka Dagmar Václavíková.

Všechny tři ženy spojuje vztah k malebné vesnici Šilheřovice, která leží na východním okraji Hlučínska na severu Moravy. Kniha Obrázky ze Šilheřovic zachycuje jedinečné šilheřovické nářečí a tradiční, historický život.

„Hlučínsko bylo typické velkou nářeční pestrostí. Jazyk se tady v jednotlivých vesnicích odlišoval, výrazy, hláskoslovím, výslovností. Moravština se přes silný germanizační tlak udržela jako mluvený jazyk až do 20. století. České kulturní veřejnosti se podařilo na konci 20. a počátkem 21. století hlučínské nářečí téměř vymýtit. Zmiňovaná publikace  zbytky nářečí zachycuje,“ dodává autorka.

Znalkyně místního nářečí Jana Gebauerová knížku obohatila o malý šilheřovicko-český slovník a přeložila několik zažitých frází a tradičních receptů. Nezbytnou součástí jsou také vzpomínky a vyprávění, v nichž ožívají staré Šilheřovice. Rázem se tak přesunete o desítky let zpět, do dob, kdy zdejší panství obýval baron Rothschild a kdy vesnice žila úplně odlišným způsobem, než jak jej známe z moderních dob.

Knihu uzavírá povídka „Neptunovo tajemství“ od autorky Evy Tvrdé. Povídka je zasazena do období druhé světové války. Neptunovo tajemství si můžete přečíst zde.

Více informací se dozvíte na stránkách autorky knížky, paní Evy Tvrdé www.evatvrda.cz.

Rate this post

Více z LaCultury...

Student Ekonomické Žurnalistiky VŠB Ostrava a Mezinárodního obchodu VOŠ Ostrava, vášní poblázněný do motocyklového života v jedné stopě, letectví, adrenalinových zážitků, sportu a skvělé hudby, která je nezbytnou esencí krásného života.