Dějiny válek v mapách

Dějiny válek v mapách
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz

Války jsou na světě odjakživa. Objevily se v době, kdy lidé začali s obděláváním půdy a budováním prvních vesnic a měst. Jejich příčinou byly snahy získat nové území, moc nebo zdroje i touha zachovat si vlastní život a svobodu. Válečné střety jsou zkrátka neoddělitelnou součástí dějin a neobejdou se beze zbraní, strategického plánování, schopných velitelů – a dobrých map.

První mapy, které zachycují bojové střety, se objevily už ve starověku, a od té doby slouží nejen jako zdroj informací o tom, jak boje vlastně probíhaly, ale ukazují také, jak chtěly zúčastněné strany prezentovat světu své vítězství nebo porážku. Zajímají vás příběhy válek – starověkých, středověkých, koloniálních či moderních? Sáhněte po knize Dějiny válek v mapách od Philipa Parkera, kterou vydalo Nakladatelství Grada.

Jednotlivé mapy jsou chronologicky seřazené od nejstarších k těm nejnovějším. Zatímco první popsaná válka se odehrála v roce 1275 před naším letopočtem, poslední, které se autor rozhodl věnovat, je ta na Donbasu. Válka se během let výrazně změnila a místo luků a šípů se dnes používají moderní střelné zbraně a také drony. Tento vývoj zbraní i proměnu válečných taktik se autorovi podařilo zachytit tak srozumitelně, že si při čtení budete naprosto přesně uvědomovat, které okamžiky byly v této oblasti přelomové. Autor při psaní vsadil na populárně naučný styl, díky čemuž je kniha vhodná i pro čtenáře, kteří se o dané téma zajímají, ale mají o něm jen nevelké poznatky.

U každé války či bitvy najdete stručný popis toho, co k ní vedlo, její průběh i výsledek a jeho vliv na zúčastněné strany. Text tedy obsahuje všechny základní informace potřebné k tomu, abyste si dokázali představit, jak daný konflikt vypadal. S tím vám pomohou i černobílé a barevné historické mapy, jejichž proměny v čase jsou rovněž mimořádně fascinující. Knihu autor zakončil krátkým zamyšlením na téma budoucnost válek.

Dějiny válek v mapách
Obálka knihy, Zdroj: grada.cz
Rate this post

Více z LaCultury...

"Nikdy nejsi moc starý na to, abys mohl začít znovu snít nebo se vydat za dalším cílem." C.S. Lewis